תפילותיו של ארגו'נה

תפילותיו של ארגו'נה

תפילותיו של ארג'ונה בפרק השביעי של הבהגווד-גיטה, קרישנה מסביר לארג'ונה כיצד האלוהות ניכרת בכול. בתחילת הפרק השמיני, אָרג'וּנה שואל לגבי מהותה של אותה אלוהות, לגבינו – ישויות החיים, לגבי פעילותנו בעולם זה, לגבי העולם עצמו ולגבי הדרך בה נוכל להבין את העולם ואת האל.

במשך 71 הפסוקים הבאים קרישנה עונה לארג'ונה על כל שאלותיו, הוא צולל למעמקיה של תפישת האלוהות המרתקת ביותר שבה נתקלתי (ראו מאמריי 'תמיד כאישיות ייחודית' ו'הידיד הטוב ביותר'). הוא מסביר כיצד האל שורה בכול אך בו בזמן גם נפרד מהכול. הוא טוען שהאל מצוי מעבר לכל תפישה חומרית, אך יחד עם זאת מראה דרך דרכה ניתן להבין, לחוות ולפגוש את אותה אישיות עליונה אשר תמיד הייתה ותמיד תהיה.

לבסוף קרישנה מסיים את תשובתו בשני פסוקים יפיפיים: "מי שמסורים לשרתני באהבה תמיד – אותם אני חונן בתבונה שבעזרתה יוכלו לבוא אלי. כאות לחסד מיוחד, אני השוכן בלבם, מסלק בלפיד הידע את חשכת בערותם." (ב.ג. 10.10-11)

תפילותיו של אָרג'וּנה
במשך מילותיו של קרישנה, אָרג'וּנה אינו פוצה את פיו, הוא מקשיב בריכוז רב, בפליאה, בהערכה ובאהבה לדבריו של חברו היקר. רק לפני דקות לא רבות, אָרג'וּנה רעד כולו, הוא היה מבולבל, עיניו דמעו וקשתו נפלה מידיו. הפחד השתלט עליו לגמרי וליבו היה מלא בספקות.

קרישנה הסביר לו לגבי הטבע הנצחי והטבע החולף, לגבי מדע הפעולה אשר מלמד אותנו כיצד לפעול בעולם זה ללא שמץ של אנוכיות. הוא פירט את שיטת היוגה המיסטית ולבסוף תיאר את האלוהות עצמה על שני היבטיה המרכזיים – הבלתי אישית והאישית. פה ושם אָרג'וּנה הוסיף ושאל, אך כאשר קרישנה הגיע לתיאור האלוהות, אָרג'וּנה פשוט שתק. לאחריה תם בלבולו וספקותיו כולם נמוגו, אָרג'וּנה שובר סוף סוף את שתיקתו ואומר:

"אתה האישיות העליונה, המשכן העליון, הטהור מכול והאמת המוחלטת. אתה האישיות המקורית, הנשגבת והנצחית, אתה בלתי נולד והגדול מכול. גדולי החכמים והקדושים כנָארַדַה, אסיתה, דולה ווְיָאסַה, כולם מאששים אמת זו לגביך, ועתה הנך מגידה לי בעצמך." (ב.ג. 10.12-13)

לפני כשמונה שנים, קראתי לראשונה את הבהגווד-גיטה, בדומה לארג'ונה, גם אני הוקסמתי מדבריו של קרישנה, גם אני קיבלתי תשובות לשאלותיי העמוקות ביותר, וגם אני נשארתי שותק לנוכח אותם 71 פסוקים מרתקים אשר פתחו לי דלת לעולם שלא הכרתי. אך בניגוד לארג'ונה אין ביכולתי לשאת תפילות יפות כמו שלו.

בשני פסוקים אלו, למעשה, סיכם אָרג'וּנה את מילותיו של קרישנה, הוא תיאר את האל כאישיות ייחודית טהורה ומוחלטת. אישיות הנשגבת לחומר, האישיות המקורית שממנה הכול התחיל. אישיות זו היא גם המטרה והמשכן העליון. משחר ילדותו שמע אָרג'וּנה רבות על אלוהותו של קרישנה, חברו הקרוב. אך יחסי החברות שלהם ואהבה הרבה שחש לו, לא אפשרו לו לראות את אלוהותו, עכשיו הוא מבין ופטור מספקות.

שרילה פרבהופאדה אומר על דבריו של אָרג'וּנה: "בשני הפסוקים הללו קורא האל (דרך מילותיו של אָרג'וּנה) תיגר נגד הוגי דעות בני זמננו. נאמר כאן בבירור שהעליון שונה מן הנשמה הייחודית. לאחר שארג'ונה שמע את ארבעת פסוקיה החשובים של הבהגווד-גיטה שבפרק זה (10.8-11), הוא השתחרר מספקותיו כולם, וקיבל את קרישנה כאישיות אלוה העילאי. עתה הוא מכריז בעוז, "אתה הנך פַּרַם בְּרַהְמַה, האישיות העליונה."קודם קרישנה אמר שהוא מקור כל היש וכל אחד. אלים למחצה ואנשים – כולם תלויים בו. אלא שבבורותם אלה סוברים שהם מוחלטים ואינם תלויים באלוה עליון. שירות מסור (בהקטי-יוגה) מסלק לגמרי בערות שכזו… דבריו של אָרג'וּנה לקרישנה, המכנה אותו אישיות אלוה העילאי, האמת העליונה, אינם דברי חנופה לידיד קרוב. האמת הוֵדית מאששת את קביעתו לחלוטין. זו גורסת שרק מי שעוסק בשירות מסור לאל יכול להבינו, ואיש לא זולתו. ההוראה הוֵדית מאששת כל מילה ומילה מדבריו של אָרג'וּנה."

אָרג'וּנה ביסס בדבריו את אלוהותו של קרישנה. שרילה פרבהופאדה ממשיך קו מחשבה זה ומבסס את מילותיו של אָרג'וּנה. פרבהופאדה רוצה להראות שמסקנתה של הבהגווד-גיטה באה בקנה אחד עם המסקנה העליונה של הוֵדוֹת עצמן.

אָרג'וּנה ממשיך…
"הו קרישנה, כל שהגדת לי הריני מקבל כאמת. הו אלי, לא האלים למחצה, גם לא הזדים, יכולים להבין את אישיותך. הו אישיות עליונה, מקור הכול, אדון כל הישויות, אל האלים, אל העולם! אכן, רק אתה באמצעות אונך הפנימי, יודע אותך." (ב.ג. 10.14-15)

אָרג'וּנה בדבריו אינו נושא רק תפילה לאל, אלא גם מאשש את אלוהותו של קרישנה בהתאם לרוח התקופה שבה חי. עושה הרושם שמילותיו מחושבות בקפידה.

בהודו בימיו של אָרג'וּנה וגם בימנו אנו ישנם המון תפישות פילוסופיות שונות ומשונות המנסות להסביר את המציאות והאלוהות. אָרג'וּנה קורא עליהן תיגר ומנסה לבסס את המסקנה העליונה של הספרות הוֵדית – קְרישְׁנַס תוּ בְּהַגַוָאן סְוַיַם (בהאג. 1.3.28) קרישנה הוא אישיות אלוה העילאי, המקור של כל ההתגלויות.

סוף הגיטה?
ברשותכם שוב אחזור שמונה שנים אחורה לקריאתי הראשונה בגיטה. גם אז, כמו במהלך כתיבת שורות אלו שהיתי בצפונה של הודו. הגיטה מכילה שמונה עשר פרקים, לא הבנתי אז כיצד כבר בפרק העשירי אָרג'וּנה מקבל את קרישנה כאישיות העליונה וכל ספקותיו מתנפצים לרסיסים. תהיתי איך הגיטה תמשיך מכאן. הלוא כל השיחה הזו דוברה רק בגלל ספקותיו של אָרג'וּנה, ברגע שהם נעלמו, גם הגיטה צריכה להסתיים.

אך למעשה, ההיפך הוא הנכון. הטעם הנעלה שטעם אָרג'וּנה עקב שיחתו עם קרישנה, רק הגביר את רצונו לשמוע עוד:
"שוב נא ופרט את כוחם הנסתר של שפעיך. לעולם לא אשבע משמוע אודותיך, ועם הקשיבי, עוד גוברת תשוקתי לטבול בנקטר מילותיך." (ב.ג. 10.18)

שרילה פרבהופאדה אומר על פסוק זה: "כל מה שנאמר לגבי קרישנה הוא מתוק כנקטר; נקטר זה ניתן לטעום באופן מעשי. הסיפורים של ימינו, המדע הבדיוני והספרות ההיסטורית, כולם שונים מעלילותיו הנשגבות של האל. זאת משום ששמיעתם מעייפת כלשהו לאחר זמן, בעוד שהשמיעה אודות קרישנה אינה מתישה לעולם… נושאי קריאה שכאלה נשארים רעננים תמיד, גם אם קוראים בהם שוב ושוב."

במילים אחרות, שרילה פרבהופאדה מזמין גם אותנו לטעום מן הנקטר אותו טועם אָרג'וּנה. טענתו היא שלמעשה אין אנו צריכים להאמין באל ולקבל את דברי הגיטה בצורה עיוורת. נהפוך הוא, אנו רק צריכים לבוא אליה בכנות ובפתיחות והיא כבר תעשה את שלה. חווייתנו האישית, נעלה בהרבה מכל אמונה באשר היא.

החכמים בנימישארניה אשר שמעו מפיו של סוּתַה גוֹסְוָאמי את השרימד בהאגותם, הגיעו אף הם לאותה המסקנה:
"לעולם לא תש כוחנו מלשמוע על עלילותיו הנשגבות של אישיות אלוה, אותו מפארים במזמורים ובתפילות. אלו שפיתחו טעם ליחסים נשגבים עמו נהנים לשמוע את עלילותיו בכל רגע." (בהאג. 1.1.19)מאמרים נוספים מאת רז הנדלר

פעיל בעמותת "יוגה של אהבה". חוקר וכותב על הדתות והזרמים השונים. מחבר הספרים בעקבות הדרך, פנינים שזורות על חוט.

כתיבת תגובה

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר