סיפורי קרישנה: פרק 27 – תפילותיו של אינְדְרַה מלך עדן

"אלִי היקר, ניפצת ברוב חסדך  את גאוותי הכוזבת"

"אלִי היקר, ניפצת ברוב חסדך את גאוותי הכוזבת"

אחרי שקרישנה הרים את גבעת גווַרְדְהַנַה והציל את תושבי ורינדאוון מזעמו של אינְדְרַה, באו לפניו פרת סוּרַבְּהי מגולוקַה ורינדאוון והמלך אינְדְרַה מכוכבי עדן. אינְדְרַה, מודע לעבירתו, יצא לו בחשאי והופיע, ומיהר להשתטח לפניו, אף שכתרו זהר כמו החמה. אינְדְרַה ידע על מעמדו הרם של קרישנה, שהרי הוא היה אדונו. אלא שלא האמין שקרישנה יבוא ויחיה בוורינדאוון בין רועי בקר. כאשר קרישנה פגע בסמכותו, אינְדְרַה נמלא חימה; הוא חשב שהוא כל יכול בעולם זה ואיש לא חזק כמותו. אולם עתה, אחרי התקרית, התנדפה גאוותו הכוזבת. מודע למעמדו הנחות, הוא הופיע לפני קרישנה עם כפיים צמודות ואמר לו תפילות.

״אלי היקר,״ הוא אמר, ״גאה על יוקרתי הכוזבת ראיתי כעלבון את איסורך לערוך את טקס האינְדְרַה-יַגְ'נַה. עד כמה טעיתי לגביך! חשבתי שאתה רוצה ליהנות במקומי ממינחות ההקרבה; חשבתי שתגזול ממני את חלקי בשמה של הקרבה לגווַרְדְהַנַה. עתה בחסדך אני מבין שאתה הינך אישיות אלוה, האל העליון, אשר נשגב לאיכויות החומריות כולן. מעמדך הנשגב הוא וישׂוּדְדְהַה-סַתְתְוַם – מעל למישור הטובות החומרית. גם משכנך הנשגב אינו מופרע מן המידות החומריות. שמך, תהילתך, דמותך, מעלותיך ועלילותיך הם כולם מעבר לטבע החומרי ולעולם אינם מושפעים משלוש מידות החומר. רק מי שעמד בסיגופים קשים ופטור משליטתן של מידות הבערות והלהיטות, יכול לבוא למשכנך. אינך סבוך ברשת המידות החומריות, גם בשעה שאתה מופיע בעולם זה; כי אינך מושפע מן המידות הללו לעולם. ומי שסבור אחרת – טועה. אינך לכוד ברשת המידות החומריות, אפילו כאשר אתה מופיע כאן, גם לעולם אינך נתון להתניות חוקי הטבע החומרי.״

״אלי, אתה אביו המקורי של עולם התופעות, אתה גם מורו העליון ואדון הקניינים כולם. אתה הזמן הנצחי שבכוחו להעניש את החוטאים. רבים הם הסכלים בעולם, כמותי, שחושבים את עצמם כאן, לאדון העליון או לכול מכול. אתה, ברוב חסדך, אינך מעניש אותם, אלא מוצא דרכים להכניע את יוקרתם הכוזבת. ואז הם מבינים שאתה הוא אישיות אלוה העילאי, ואיש לא זולתך.״

״אלי, מאחר שאתה האב העליון, המורה הרוחני העליון והמלך העליון, הרי שזכותך להעניש את ישויות החיים, כל אימת שאלה סוטות מדרך הישר. אב, מורה רוחני ושליט המדינה – אלה דואגים תמיד לטובת התלויים בהם: בנים, תלמידים ואזרחים. כיוון שאלה מבקשים את טובתם, הריהם רשאים גם להעניש אותם. ברצונך, אתה מופיע עלי אדמות בשלל דמויותיך הנצחיות ומביא ברכה לכול; אתה בא כדי לפאר את כדור הארץ, אולם במיוחד, כדי לייסר אותם אנשים שמכריזים במרמה שהם אלוהים. ישויות החיים בעולם החומרי מתחרות בדרך קבע על עליונות, על מעמד של מנהיגי החברה. ואחר כך, מתוסכלות מכשלונן בהשגת המטרה, יש שברוב טפשות מכריזות אז שהן אלוהים, האישיות העליונה. העולם מלא בסכלים שכאלה, כמותי. אולם במרוצת הזמן, כאשר הם מתעשתים, הם מתמסרים לך ושבים לעיסוקם הטבעי – שירות לך. רק מסיבה זו אתה מעניש אנשים צרי עין שכאלה.״

״אלי היקר, גאה על שיפעתי החומרית ונבער לגבי עוצמתך הבלתי מוגבלת, עברתי עבירה חמורה נגד כפות רגלי הלוטוס שלך. אנא, סלח לי, טיפש מטופש שכמותי. ברך אותי שלא אשוב עוד ואנהג באווילות שכזו. ואם אתה סבור שחטאי נורא מכדי להיסלח, זכור נא שהנני משרת נצחי שלך. הופעת בעולם הזה כדי לגונן על משרתיך הנצחיים וכדי להכחיד את הדמונים, שבכוחם הצבאי הרב מעיקים על עצם קיומה של האדמה. סלח נא למשרת זה שלך.״

״הנני משתחווה לפניך, אישיות אלוה העילאי, האישיות והנשמה העליונה. הו אל עליון, בנו של וַסוּדֵוַה, קרישנה, אדונם של דבקיך הטהורים, קבל נא את השתחוותי אפיים ארצה לרגליך. אתה התגלמות הידע העליון. ביכולתך להופיע בכל מקום, כרצונך, בכל אחת מדמויותיך הנצחיות. אתה שורש כל הבריאה ונשמת-העל שבכל ישויות החיים. ברוב בערותי חוללתי פורענות רבה בוורינדאוון עם גשמי עוז וסופות ברד. פעלתי מתוך חימה שפוכה, כי הפסקת את ההקרבה שנועדה לסיפוקי. אולם אתה, אלִי היקר, ניפצת, ברוב חסדך אלי, את גאוותי הכוזבת. משום כך הריני מחפש עכשיו את מקלט כפות רגליך. אתה הינך שליטן העליון של כל ישויות החיים וגם מורן הרוחני.״

קרישנה, אישיות אלוה, חייך למשמע דברי ההלל, ואמר, ״אינְדְרַה יקירי, הפסקתי את ההקרבה בחסדי נטול הסיבה, כדי להזכיר לך שאני הנני אדונך הנצחי. אני אדונך, גם אדון שאר האלים-למחצה כולם. זכור ששפעתך החומרית מקורה בחסדי בלבד. אני הנני האל העליון, ועל כולם לזכור זאת. ביכולתי להעניק חסד, ביכולתי גם לייסר, שהרי איש לא נעלה ממני. וכאשר אני רואה מישהו שהגאווה השתלטה עליו, הריני בחסדי, מסלק את שפעתו.״

חשוב לציין כאן שקרישנה לוקח לעיתים את שפעתו של העשיר, כדי שזה יהפוך לנשמה מסורה לו. זהו חסד מיוחד של האל; איש שהיה עשיר בנכסים חומריים מתרושש לעיתים מנכסיו בגלל שירותו המסור לאל. מכל מקום, אין לחשוב שהסגידה לאל מרוששת; כי האל מראה חסד שכזה ולוקח כל שפעה חומרית רק מדבק טהור, שבגלל שיקול מוטעה מבקש לשלוט בטבע החומרי. לכן לוקח האל ממנו את נכסיו כדי להביא אותו להתמסרות מוחלטת.

קרישנה סיים את הוראותיו לאינְדְרַה וביקש ממנו לשוב לממלכתו בעדן. הוא ביקש גם שלא ישכח שאינו עליון, אלא כפוף לאלוהים תמיד. הוא יעץ לו שגם כאשר הוא מכהן כמלך עדן, ידע להישמר מגאווה כוזבת.

פרת הסוּרַבְּהי שבאה עם אינְדְרַה כדי לראות את קרישנה, החלה אז להשתחוות לפניו ולסגוד לו, ונשאה לו תפילה: ״קרישנה אלי, אתה החזק מכל היוגִים בעלי כוחות הנסתר, כי אתה נשמת היקום כולו, וממך בלבד כל היקום הזה נובע. משום כך, למרות שאינְדְרַה ניסה לכלות את צאצאותי, הפרות מוורינדאוון, אלה נשארו סמוכות ובטוחות במקלטך. מלבדך, איננו יודעות איש כעליון, גם איננו מבקשות הגנתו של שום אל או אל-למחצה מלבדך. מכאן שאתה הוא אינְדְרַה שלנו; אתה האב העליון של כל עולם התופעות, אתה גם מגונן על הפרות, על הבְּרָאהַמַנים, על האלים-למחצה ועל דבקיך הטהורים, ומרומם אותם. הו נשמת-העל של היקום, מאחר שהינך אינְדְרַה שלנו, הבה ונרחוץ אותך בחלבנו. הו אל, הופעת כדי לשחרר את האדמה מנטל חטאים כבד.״

קרישנה רחץ אז בחלב פרות הסוּרַבְּהי, ואינְדְרַה נשטף במי הגנגס השמימיים, שזרמו מחדקו של הפיל – רִכבו. ואז החלו המלך אינְדְרַה ופרות הסוּרַבְּהי עם שאר האלים-למחצה ואמהותיהם לסגוד לקרישנה. הם רחצו אותו במי גנגס ובחלב פרות הסוּרַבְּהי, וקרישנה, גווינְדַה, התרצה מהם כליל. כל תושבי מערכות הכוכבים העליונות כגון גַנְדְהַרְוַלוקַה, פּיתְרּילוקַה, סידְדְהַלוקה וצָ'ארַנַּלוקַה פצחו יחדיו בדברי הלל לאל ובזמרת שמו הקדוש, ונשותיהם והנערות מעדן חוללו בעליצות. לסיפוקו של האל הם גם המטירו ממטרי פרחים בלתי פוסקים משמים. ואז, כשהכול יושב בחן ובחדוה שכאלה, הציפו הפרות את פני האדמה בחלבן. גם מי הנהרות זרמו בשצף והזינו את העצים, שהניבו אז פרחים ופירות רבי גוון וטעם. גם דבש ניגר מן העצים, וההרים והגבעות מלאו בעשבי מרפא ובאבני חן רבות ערך. הכול קרה בגלל נוכחותו של קרישנה. גם החיות הנחותות, שמטבען הן קנאיות וצרות עין, חדלו מקנאתן.

ואז, אחרי שאינְדְרַה ריצה את קרישנה, אדון הפרות בוורינדאוון שידוע כגווינְדַה, הוא ביקש את רשותו לשוב לממלכתו בעדן, ובלוויית שאר האלים-למחצה הוא יצא דרך החלל החיצון. מאורע זה מהווה דוגמה נפלאה לברכה הרבה שטומנת תודעת קרישנה לעולם. אפילו חיות נחותות מוותרות על קנאתן הטבעית וזוכות במעלותיהם של אלים-למחצה.מאמרים נוספים מאת ספרי בְּהַקְתיוֵדָאנְתַה

כתיבת תגובה

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר