סיפורי קרישנה: פרק 28 – שחרור נַנְדַה מַהָארָאגַ׳ה מידיו של וַרוּנַּה

טקס גווַרְדְהַנַה חל ביום התחדשותו של הירח. אחריו המטיר אינְדְרַה בוורינדאוון סופות גשמים וברד במשך שבעה ימים רצופים. היום התשיעי להתמלאות הירח חלף לו, וביום העשירי אינְדְרַה סגד לקרישנה, לשביעות רצון כולם. ביום האחד עשר להתמלאות הירח חל אֵקָאדַשִׂי, ומַהָארָאגַ'ה נַנְדַה צם כל היום. רק השכם בבוקר למחרת, ביום הדְוָאדַשִׂי, הוא הלך לרחוץ בנהר היַמוּנָא. הוא טבל במעמקי המים, אלא שמיד נתפס בידי אחד ממשרתיו של וַרוּנַּדֵוַה. המשרתים הביאו אותו בפני האל-למחצה וַרוּנַּה, והאשימו אותו כי רחץ בנהר בשעה אסורה. על-פי חישובים אסטרונומים, הזמן שבו הוא רחץ נחשב לדמוני. למעשה, נַנְדַה מַהָארָאגַ'ה התכוון לטבול בנהר השכם בבוקר, עוד לפני זריחת החמה, אלא שהקדים מעט ורחץ בזמן לא מבורך, ומשום כך נאסר.

וַרוּנַּה אמר: "צר לי על סכלותי; מבלי לדעת מה נכון לעשות ומה לא, אסרתי בטעות את אביך, נַנְדַה מַהָארָאגַ'ה"

וַרוּנַּה אמר: "צר לי על סכלותי; מבלי לדעת מה נכון לעשות ומה לא, אסרתי בטעות את אביך, נַנְדַה מַהָארָאגַ'ה"

מכל מקום, בשעה שנתפס, היו עמו כמה מלווים, ואלה צעקו בקול אל קרישנה ובַּלַראמה. קרישנה ובַּלַראמה הבינו מיד כי זה וַרוּנַּה שחטף את נַנְדַה מַהָארָאגַ'ה, ומיהרו אל משכנו, מחויבים לגונן על דבקם. תושבי ורינדאוון היו כולם דבקיו הטהורים של האל; וללא מקלט אחר מלבדו, רק טבעי שפנו לעזרתו, ממש כמו ילדים שתלויים לגמרי בהגנת הוריהם. האל-למחצה וַרוּנַּה קיבל את קרישנה ובַּלַראמה ברוב כבוד ואמר, ״אלי היקר, עתה, ברגע זה ממש, הובסתי לחלוטין מבחינה חומרית, כי הופעת לפני. למרות שברשותי כל אוצרות המים, אני יודע כי אין בכוחם של אוצרות אלה להביא הצלחה לחיי. אולם עתה, לאחר שחזיתי בך, הפכו חיי למוצלחים, כי פירושו של דבר שלא אשוב עוד ואקבל גוף חומרי. הו אדון, אישיות אלוה, הברהמן העליון ונשמת-העל שבכול, קבל נא את השתחוותי לפניך. הו אישיות עילאית, אתה נשגב למידות הטבע ולא ניתן לכפות עליך את השפעתן. צר לי על סכלותי; מבלי לדעת מה נכון לעשות ומה לא, אסרתי בטעות את אביך, נַנְדַה מַהָארָאגַ'ה. סלח נא על עבירתם של משרתי. אני סבור כי למעשה היתה זו תכניתך, כדי ליטות לי חסדך ולהופיע בעצמך לפני. קרישנה יקר, גווינְדַה, רחם עלי. הנה אביך, קח אותו מיד.״

כך הציל קרישנה, אישיות אלוה, את אביו והשיב אותו בשמחה לידידיו. נַנְדַה מַהָארָאגַ'ה נדהם קצת שהאל-למחצה, אף שהיה עתיר שפעה, חלק כבוד רב שכזה לקרישנה. זה היה אכן מפתיע מאד, ונַנְדַה מַהָארָאגַ'ה תיאר את כל זה לקרוביו וידידיו בפליאה רבה.

למעשה, אפילו לנוכח מעשים מופלאים שכאלה, לא יכלו נַנְדַה מַהָארָאגַ'ה ואמא ישׂודָא לחשוב את קרישנה לאישיות אלוה העילאי. הם חשבו אותו בסך הכול לילדם האהוב. לכן, גם לא הבין נַנְדַה מַהָארָאגַ'ה שוַרוּנַּה סגד לקרישנה משום שהוא אלוה עליון; הוא חשב שילדו מופלא כל כך, שאפילו וַרוּנַּה סוגד לו. ידידיו של נַנְדַה מַהָארָאגַ'ה, כולם רועי פרות, התמלאו בסקרנות ודנו בינם לבין עצמם האם קרישנה באמת הינו אלוה עליון; האם יעניק להם גאולה. וקרישנה, שהבין את לבבם, ביקש להבטיחם שהממלכה הרוחנית היא יעדם, והציג לפניהם את הרקיע הרוחני. רוב האנשים פשוט עובדים קשה בעולם החומרי, ללא כל מידע על ממלכה אחרת, או רקיע אחר – הרקיע הרוחני שבו החיים נצחיים ומלאי חדווה וידע. בבהגווד-גיטה נאמר כי מי ששב לשמים אלה, אינו חוזר עוד לעולם החומרי, עולם של יסורים ומוות.

קרישנה, אישיות אלוה, להוט תמיד לבשר לנשמה המותנית שישנו רקיע רוחני, הרחק הרחק מעבר לשמים החומריים – רקיע נשגב מאינספור היקומים שנוצרו בכלל האנרגיה החומרית. קרישנה כמובן, מיטיב עם כל נשמה מותנית, אולם, כפי שנאמר בבהגווד-גיטה, הוא נוטה במיוחד לדבקיו. עתה, למשמע שאלותיהם, הוא חשב שמן הראוי שדבקיו בוורינדאוון ידעו על רקיע זה וכוכבי הוַיְקוּנְּטְהַה שבו. הנשמות המותנות שבעולם החומרי כולן שרויות בחשכת הבערות, כלומר, שבויות בתפיסת קיום גופנית.

לאור תפיסה זו חושבים כולם שהם חלק מעולם זה, ופועלים בבערות בצורות חיים שונות. פעילות הנלווית לסוג גוף מסויים נקראת קארמה, או פעילות גוררת תגובה. כל עוד שרויות הנשמות המותנות בתפיסה הגופנית, הן נאלצות לפעול על-פי גופן המסוים. פעילות זו יוצרת את חייהן המותנים הבאים. בגלל מידע זעום אודות העולם הרוחני, נדיר שהן פונות לפעילות רוחנית, או בהקטי-יוגַה. לעומתן, מי שמתרגל בהקטי-יוגַה בהצלחה, מגיע אחרי נטישת גופו במישרין לעולם הרוחני ומשתכן באחד מכוכבי הוַיְקוּנְּטְהַה. כל תושבי ורינדאוון הם דבקים טהורים, שיגיעו אחרי נטישת גופם לקְרּישְׁנַּלוקַה, שמעבר אפילו לכוכבי הוַיְקוּנְּטְהַה. מי שפועלים תמיד בתודעת קרישנה, בשירות מסור ובוגר – זוכים אחרי מותם להתרועע עם קרישנה במישרין באחד מן היקומים שבעולם החומרי. עלילותיו של קרישנה ממשיכות ללא הפסק, ביקום זה או באחרים; וממש כשם שהשמש עוברת כל הזמן במקומות שונים מעל כדור הארץ, כך ממשיכות עלילותיו והופעתו הנשגבות של קרישנה ועוברות ביקומים השונים. הדבקים שהגיעו לבשלות והשיגו תודעת קרישנה מושלמת, עוברים לאותו יקום שבו קרישנה מופיע. שם הם זוכים בפעם הראשונה להתרועע עם קרישנה במישרין. אימונם ממשיך שם, כפי שאנו רואים בעלילות קרישנה בוורינדאוון בכוכב זה. עתה קרישנה הציג לתושבי ורינדאוון את כוכבי הוַיְקוּנְּטְהַה כמות שהם, כדי שאלה ידעו את יעדם.

קרישנה הראה להם את הרקיע הרוחני הנצחי, הבלתי מוגבל והמלא בידע. צורות הגוף בעולם החומרי הן ברמות שונות, והידע מתגלה בן בהתאם לרמתן. הידע בגופו של ילד למשל, אינו מושלם כמו בגופו של אדם מבוגר. הסיווג הזה לדרגות שונות של ישויות חיים מצוי בכל מקום – בין יצורי המים, בצמחים ועצים, בקרב החרקים והזוחלים, בין ציפורים ובהמות ואצל בני אנוש פראיים ובני תרבות. מעל לחיי אנוש, קיימים האלים-למחצה, הצָ'ארַנּים, הסידְדְהים, ועד לבְּרַהְמַלוקַה, שם חי ברהמה. אולם גם בין האלים-למחצה יש דרגות שונות של ידע. מכל מקום, מעבר לעולם החומרי משתרעים שמי הוַיְקוּנְּטְהַה, שם הישויות כולן מלאות בידע. שם – בכוכבי הוַיְקוּנְּטְהַה או בקְרּישְׁנַּלוקַה – כל ישויות החיים עוסקות בשירות מסור לאל.

הבהגווד-גיטה מאששת שידע מלא פירושו לדעת שקרישנה הינו אישיות אלוה העילאי. בוודות ובבהגווד-גיטה נאמר גם שבבְּרַהְמַגְ'יותי, או ברקיע הרוחני, אין צורך באור שמש, גם לא באור ירח או חשמל. הכוכבים הללו כולם מאירים מעצמם וקיימים לעד. אין שם בריאה, אין שם גם כליון. גם הבהגווד-גיטה מאששת שמעבר לשמים החומריים משתרע הרקיע הרוחני הנצחי בו קיים הכול לעד. רק חכמים וקדושים שאינם מושפעים עוד משלוש מידות הטבע יכולים ללמד אודות הרקיע הזה. כי מי שאינו שרוי כולו במישור הנשגב, אינו יכול להבין את הממשות הרוחנית.

לכן, מומלץ לכולם לתרגל בהקטי-יוגַה ולפעול עשרים וארבעה שעות ביממה בתודעת קרישנה, כי כך מתעלים מעבר להשפעת מידות הטבע. מי שמודע לקרישנה, מבין בקלות את טבע הרקיע הרוחני וכוכבי הוַיְקוּנְּטְהַה. ותושבי ורינדאוון, שפעלו בתודעת קרישנה תמיד, לא התקשו להבין את טבעם הנשגב של הוַיְקוּנְּטְהַלוקות.

אז, הוביל קרישנה  את רועי הבקר, בהנהגת נַנְדַה מַהָארָאגַ'ה, אל האגם שבו ראה אחר כך גם אַקְרֻוּרַה את עולם הוַיְקוּנְּטְהַה. הם כולם רחצו שם וחזו בטבעם האמיתי של הוַיְקוּנְּטְהַלוקות. ואחרי שראו, הם חשו בחדווה מופלאה. וכאשר יצאו מן הנהר, הם ראו את קרישנה נסגד בתפילות הלל.מאמרים נוספים מאת ספרי בְּהַקְתיוֵדָאנְתַה

כתיבת תגובה

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר