סיפורי קרישנה: פרק 36 – קַמְּסַה שולח את אַקְרֻוּרַה אל קרישנה

בוורינדאוון הכול היו שקועים תמיד במחשבות אודות קרישנה; זכרון עלילותיו סחף אותם בים של חדוה עילאית. אלא שטומאתו של העולם החומרי הינה רבה כל כך, עד כי אפילו לוורינדאוון הגיעו אַסוּרים, או זדים, כדי להפריע את אוירתה השלוה.

אחד הזדים, שמו אַרישְׁטָאסוּרַה, נכנס לכפר בדמות שור ענק בעל קרניים אימתניות. הוא החל לחפור את האדמה בטלפיו, וזו נרעדה אז כולה, כמו ברעידת אדמה. בקול שאגה אדיר הוא חפר את האדמה שלגדות הנהר, ואז, נכנס לכפר. למישמע שאגתו הפראית, מטילת האימה, היו פרות ונשים הרות שהפילו את ולדותיהן. גופו עצום המימדים ורב הכוח נגע ממש בעננים, כמו היה פסגתו של הר שמכוסה בעננים. מראהו האימתני במבואות הכפר הבעית את התושבים כולם, גברים כנשים, והפרות ושאר חיות ורינדאוון מיהרו לנוס על נפשן.

המצב הפך עתה חמור עד מאד והתושבים כולם החלו לזעוק, ״קרישנה! קרישנה! בוא תציל אותנו!״ וקרישנה, נוכח במנוסת הפרות, השיב מיד, ״אל תפחדו! אל תפחדו!״ הוא נעמד אז לפני אַרישְׁטָאסוּרַה ואמר, ״הו השפל שביצורים. מדוע אתה מפחיד את תושבי גוקוּלַה? מה תרויח מזה? אם באת כדי לקרוא תגר נגדי, הריני מוכן ומזומן להלחם איתך.״ כך קרישנה התגרה בזד, ודבריו אכן הציתו את חמתו. קרישנה עמד לפני השור, ידו על כתף חברו, והשור פרץ אז בזעם לעברו. הוא חפר באדמה בטלפיו, נופף את זנבו אלעל, ונראה כאילו עננים מרחפים מעל זנבו. עיניו התאדמו והתרוצצו בחימה, ואז, כיוון את קרניו, והסתער, כמו היה הברק של אינְדְרַה. אלא שקרישנה מיהר ותפס בקרניו והשליך אותו, ממש כשם שפיל גדול משליך מעליו פיל קטן טורדני. אף שתשוש כולו ונוטף זיעה, שב הזד ואזר עוז והתרומם, ושוב הסתער על קרישנה בחימה שפוכה, מתנשף בכבדות במרוצתו. וקרישנה, שב ותפס בקרניו ושוב השליכו לקרקע ושבר את קרניו. עתה קרישנה החל לבעוט בגופו, כמו שסוחטים סמרטוט רטוב על הארץ, ואַרישְׁטָאסוּרַה התהפך אז על גבו והחל לנפנף את טלפיו בפראות. או אז, מדמם, מפריש צואה ושתן, ועיניו יוצאות מחוריהן, הוא פרש לממלכת המוות.

האלים-למחצה בכוכבי עדן, נפעמים מן ההישג המופלא, המטירו אז פרחים על קרישנה. קרישנה הינו נשמת חייהם של כל תושבי ורינדאוון, אולם אחרי הריגת הזד דמוי השור, הוא הפך אפילו יקר עוד יותר. בצעדת ניצחון הוא נכנס אז עם בַּלַראמה אל הכפר, והתושבים כולם הריעו להם בחדוה. רק טבעי שבני משפחה, קרובים וידידים נמלאים שמחה עם הישגו המופלא של יקירם.

אחרי תקרית זו חשף נָארַדַה את סודו של קרישנה. נָארַדַה מוּני ידוע לרוב כדֵוַדַרְשַׂנַה, או מי שרק אלים-למחצה או אנשים מרמתם מסוגלים לראות אותו. אף-על-פי-כן הוא הלך לבקר את קַמְּסַה, שלא היה כלל וכלל כמו אל-למחצה, והלה זכה לראות את פניו. קַמְּסַה ראה כמובן גם את קרישנה, אף שברגיל צריכות העינים להיטהר כדי לראות את האל או את דבקיו. מכל מקום, עצם המגע עם דבק טהור מביא ברכה בלתי נתפסת, שנקראת אַגְ'נַתַסוּקְרּיתי. האדם, אף שאינו מבין כיצד הוא מתקדם, זוכה ומתקדם בגלל שראה דבק של האל.

משימתו של נָארַדַה מוּני היתה להביא את הדברים לסיום מהיר. קרישנה הופיע כדי לכלות את הזדים, וקַמְּסַה היה הראשי שבהם. נָארַדַה ביקש לזרז את מהלך הענינים; הוא מיהר איפוא, ופנה אל קַמְּסַה, וגילה לו את האמת לאמיתה. ״אתה אמור למות בידי בנו השמיני של וַסוּדֵוַה,״ הוא אמר, ״ובן זה הינו קרישנה. וַסוּדֵוַה הוליך אותך שולל, וגרם לך להאמין שהילד השמיני הינו בת. אף שלמעשה, הבת נולדה לישׂודָא, אשתו של נַנְדַה מַהָארָאגַ'ה, ווַסוּדֵוַה החליף את הילד בילדה, כדי להטעותך. קרישנה הינו בנו של וַסוּדֵוַה, וגם בַּלַראמה. חושש מאכזריותך, הוא החביא אותם בעורמה בוורינדאוון, מחוץ לתווך ראייתך.״ נָארַדַה הוסיף גם ואמר לו, ״כל הזמן הזה חיו קרישנה ובַּלַראמה ללא ידיעתך תחת השגחתו של נַנְדַה מַהָארָאגַ'ה. ואלה הם שהמיתו את כל האַסוּרים, חבריך, ששלחת לוורינדאוון, להרוג שם את הילדים השונים.״

מיד למישמע הבשורה, שלף קַמְּסַה את חרבו החדה והיה נכון להרוג את וַסוּדֵוַה על דו-פרצופיותו. אולם נָארַדַה רגיע אותו, ״לא וַסוּדֵוַה יהרוג אותך. מדוע להתאמץ עתה ולהרוג אותו? עדיף לנסות ולהרוג את קרישנה ובַּלַראמה.״ ובכל זאת, כדי להשביע את כעסו, קַמְּסַה אסר אז את וַסוּדֵוַה ואת אשתו וכבל אותם באזיקי ברזל. לאור המידע החדש, הוא מיהר וקרא לזד קֵשִׂי וביקש שיצא מיד לוורינדאוון, לתפוס את בַּלַראמה וקרישנה. למעשה, הוא שלח את קֵשִׂי למות בידי קרישנה ובַּלַראמה ולזכות כך בגאולה. הוא קרא אז למאלפי הפילים המיומנים צָ'אנּוּרַה, מוּשְׁטיקַה, שַׂלַה, תושַׂלַה וכו' ואמר, ״ידידי היקירים, הקשיבו נא ברוב קשב. בביתו של נַנְדַה מַהָארָאגַ'ה בוורינדאוון ישנם שני אחים, קרישנה ובַּלַראמה. למעשה, אלה הינם בניו של וַסוּדֵוַה. כידוע לכם, ישנה נבואה שאני עתיד למות בידי קרישנה. עתה בקשתי היא שתארגנו תחרות האבקות. מכל קצוות הארץ אנשים יבואו לחזות בחגיגה. אני אדאג שגם שני נערים אלה יבואו, ותפקידכם לנסות ולהרוג אותם בזירת ההאבקות.״

עד היום נוהגים תושבי צפון הודו לערוך תחרויות האבקות שכאלה, ומהשרימד בהאגותם מסתבר שגם לפני 5,000 אלה היו נפוצות מאד. קַמְּסַה תיכנן איפוא, לערוך תחרות שכזו ולהזמין אליה קהל גדול. הוא הורה אז למאלפי הפילים, ״זיכרו להציב את הפיל קוּוַלְיָאפּידַּה בשער המחנה, ונסו ללכוד את קרישנה ובַּלַראמה מיד עם בואם, ולהרוג אותם.״

קַמְּסַה יעץ להם גם להקריב חיות לכבוד שיווה, גם לערוך לכבודו את טקס הדְהַנוּר-יַגְ'נַה ואת טקס הקרבן שנערך ביום הארבעה עשר להימלאות הירח שנקרא צַ'תוּרְדַשִׂי. יום זה חל שלושה ימים אחרי אֵקָאדַשִׂי, והוא מוקדש לסגידה לשיווה. אחד מחלקיו המוחלטים של שיווה נקרא קָאלַבְּהַיְרַוַה, ולו סוגדים הזדים בקרבן חיות שהופשטו מעורן. בוַיְדְיַנָאתְהַה-דְהָאמַה בהודו עדיין נוהגים הזדים לערוך קרבן שכזה לפני האל קָאלַבְּהַיְרַוַה. קַמְּסַה השתייך לחבורת רשעים; הוא גם היה מדינאי ממולח וחיש מהר נערך עם ידידיו הזדים להמתת קרישנה ובַּלַראמה.

או אז הוא הזמין אליו את אַקְרֻוּרַה, מבני שושלת היַדוּ, שבה קרישנה נולד כבנו של וַסוּדֵוַה. אַקְרֻוּרַה הגיע, וקַמְּסַה לחץ את ידו בנימוס ואמר, ״אַקְרֻוּרַה יקירי, למען האמת, אין לי ידיד כמותך בכל שושלות הבְּהוגַ'ה והיַדוּ. אתה הנדיב באנשים, וכידיד אני חפץ עתה לבקש ממך בקשה גדולה. למעשה, אני פונה לעזרתך, ממש כשם שאינְדְרַה מבקש מקלט בווישנו. בקשתי היא שתצא מיד לוורינדאוון כדי למצוא שם שני ילדים, קרישנה ובַּלַראמה. הם בניו של נַנְדַה מַהָארָאגַ'ה. קח את המרכבה היפיפיה הזו, שהותקנה במיוחד עבורם, והבא אותם ללא דיחוי. זוהי בקשתי אליך. אני מתכנן להרוג את השנים הללו. ברגע שיכנסו בשער, ימתין להם הפיל הענק קוּוַלְיָאפּידַּה, שמן הסתם יחסל אותם. אולם אם בדרך כלשהי יצליחו להיתחמק מפניו, הם יפגשו במתאבקים וימותו מידיהם. זוהי תכניתי. אחרי שהשנים ימותו, אני אמית את וַסוּדֵוַה ואת נַנְדַה, מתומכי שושלות הוְרּישְׁנּי והבְּהוגַ'ה. אני אמית גם את אבי אוּגְרַסֵנַה ואת אחיו דֵוַקַה, כי שניהם אויבי ומפריעים לשלטוני. כך אפטר מכל אויבי. גַ'רָאסַנְדְהַה הינו חותני, וידידי הינו הקוף הגדול דְויוידַה. בעזרתם לא אתקשה לחסל את כל המלכים על-פני האדמה שתומכים באלים-למחצה. על-פי תכנית זו, אשאר אז ללא כל מתנגד; כמה נעים יהיה אז לשלוט בעולם ללא הפרעה! אתה מודע בודאי גם לעובדה ששַׂמְבַּרַה, נַרַקָאסוּרַה ובַּנָּאסוּרַה הינם חברי הקרובים, ויהוו עזרה חשובה במלחמתי נגד המלכים תומכי האלים. אין ספק כי כך אוכל לחסל את אויבי כולם. מהר איפוא, לוורינדאוון ועודד את הילדים לבוא לכאן, לחזות ביופיה של מַתְהוּרָא ולהשתתף בתחרות ההאבקות.״

למישמע תכניתו, אַקְרֻוּרַה השיב, ״מלך יקר, הִתווית תכנית מצוינת להסרת כל המכשולים המדיניים שניצבים לפניך. אלא שדרוש שיקול דעת נוסף, כי אלמלא כן, זו לא תישא פרי. אחרי הכול, רצונות רבים בלב איש, אולם רצון אלוהים יקום. גם הנפלאות שבתכניות יכשלו ללא אישורה של ההשגחה העליונה. הכול בעולם החומרי יודעים שהכוח העליון הוא שקובע בסופו של דבר. גם מתכנן התכניות הפורה ביותר חייב לדעת שיאלץ לשאת בתוצאות מעשיו, בצורת שמחה וצער. אולם אין לי דבר נגד הצעתך. כידיד, הריני נכון למלא את פקודתך ולהביא לכאן את קרישנה ובַּלַראמה, כרצונך.״

או אז, משסיים להורות לחבריו השונים, קַמְּסַה פרש, ואַקְרֻוּרַה יצא לעבר ורינדאוון.מאמרים נוספים מאת ספרי בְּהַקְתיוֵדָאנְתַה

כתיבת תגובה

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר