הסיפור האלוהי – האחד הפך לרבים לצורך יחסים

הסיפור האלוהי – האחד הפך לרבים לצורך יחסים

מהא וישנובספרות הבְּהַקְטי, כמו בבהגווד גיטה ובמיוחד בשרימד בהאגותם, מתואר הסיפור האלוהי. הסיפור האלוהי מגובה בספרות זאת בדברי היגיון ודרכים מדיטטיביות להשגת וודאות ולהתנסות באמת שבו. אני בחרתי במאמר זה להתייחס אך לסיפור עצמו – בקצרה. הסברים מפורטים יותר נמצאים במאמרים השונים באתר.

המציאות האלוהית
העליון הוא האחד והיחיד שדבר אין בלעדיו. הוא שלם ומושלם ואינסופי – הוא בעל דמות ואישיות מושלמים ולא מוגבלים. יופיו וחינו אינסופיים ומתיקותו אין לה גבול. יש לו אנרגיות מושלמות שיכולות להגשים את כל משאלותיו. כאישיות העליונה הוא רוצה להתענג. העונג שלו זה אהבה, אך אהבה מבוססת על יחסים. כל עוד הוא שרוי באחדותו המוחלטת ואין דבר בלעדיו, אין אפשרות ליחסים. יחסים הם תמיד בין שניים ויותר. כדי לאפשר יחסים הוא מפריד בינו לבין האנרגיות שלו. האנרגיות שלו נחלקות ל-3 קטגוריות – נשמות שאיתן הוא חפץ ליצור יחסים, עולם רוחני ועולם חומרי. הנשמות הן ממש כמוהו, בעלות גוף ונפש רוחניים דומים לשלו, ולהן כל הכישורים לשרת ולאהוב אותו.

מטבעם, יחסי אהבה כרוכים בבחירה. לכן טבעי שחלק מהנשמות בוחר לא לשרת את העליון באהבה, אלא להתחרות בו על העליונות. העולם הרוחני נועד עבור אותן נשמות שמסורות לאל לחלוטין ומשרתות אותו באהבה, והעולם החומרי נועד עבור אותן נשמות שבוחרות להיות אלוהים, כמוהו.

אותן נשמות שחפצות להיות עליונות כאלוהים – ממש כמו שילדים רוצים לפעמים להיות כהוריהם – לא יכולות לשכון איתו בעולם הרוחני; בעולם הרוחני יש רק שליט עליון אחד ומושא אהבה אחד. כדי לאפשר להן להתנסות בלהיות כאלוהים הוא שולח אותן לעולם החומרי ועוטף אותן בגוף חומרי – גשמי ונפשי – שהינו חיקוי לגוף הרוחני שלהן. הגוף החומרי מונע מהנשמות לחוות את נוכחותו של האל בחייהן. הוא משכיח מהן את זהותן הרוחנית וגורם להן לחשוב שבעצם הן אך גוף ונפש חומריים. במצב זה הן מתפתות להאמין שבאמצעות גוף ונפש מוגבלים וחולפים אלו הן תוכלנה לממש את "אלוהותן".

זהותן במצב זה מתבטאת ב"אני" ו"שלי" אשלייתיים. במקום "אני משרת אלוהים, והעולם הוא שלו ונועד לתענוגו, ודרך שירות לו אממש את אושרי", חל היפוך בתודעתן; במצב הפוך זה הן חושבות ש"אני מרכז העולם, וזה נועד לתענוג שלי וכך אהיה מאושרת". מנטאליות זאת מהווה את תחרותן עם אלוהים ומסבכת אותן בסבל אין-קץ – הן מוקפות בנשמות שכל אחת ואחת מנסה לכופף, כמוהן, את זולתן לצרכי פנטזיית האלוהות שלהן – מנסות לשעבד את העולם לצרכי תענוגות הגוף והנפש שלהן. ניסיון זה כרוך בתלות בעולם שממנה נובעת חרדה (כי העולם לא משתף פעולה עם האמונה האלוהית שלהן). זה מהותו של המאבק האכזרי לקיום. בנוסף, בהיותן נתונות לזהות חומרית, הן קשורות לגופן ונפשן, ואלו מספקים להן אינספור קשיים – מחלות, זקנה, מוות, תשוקות וחוויית חוסר ערך עצמי. מאחר שמטרתן בעולם היא להיות כאלוהים, הן מסתבכות כל הזמן בחוויות של גאווה מנופחת המתחלפת לאחר זמן במסכנות וערך עצמי נמוך, וכך הלאה. הנשמות שואפות להיות מאושרות כאלוהים באמצעות הישגים והגדלת רכושן והשפעתן, אך אושר זה מתפוגג ברגע שהשיגו את מבוקשן (ונוכחו שלא, עדיין הן לא אלוהים).

בנסיון להיות כאלוהים, הנשמות מולבשות לעיתים בגוף של גבר שמנסה לכופף את בת זוגו לצרכיו ותענוגותיו בהבטיחו לה שיגן עליה ויספק את מחסורה, ובחיים אחרים אותה נשמה מולבשת בגוף של אשה, שמנסה לספק לבן זוגה את הזיות האלוהות שלו, ותמורת זאת לשעבד אותו לצרכיה. הנשמה שבגוף החומרי מבקשת לממש את אהבתה המקורית לאלוהים באהבה לבן/בת הזוג, אך כיוון שיחסים אלו מבוססים על תאווה וכוחניות, היא לא זוכה במתק האהבה. באופן זה, חיים אחר חיים, אשליית האלוהות מטילה את הנשמות לסבל שאין לו קץ.

השיבה לאלוהות
ומה עושה האל? יש לו אתגר של אהבה. הוא חפץ שכולם יחזרו אליו, לעולם הרוחני, וישובו לטבעם הרוחני וכך להיות מאושרים. לצורך זה הוא בא בעצמו לעולם החומרי, או שולח את משרתיו הנצחיים מהעולם הרוחני. משרתים אלו, הנקראים לעיתים משיח, גוּרוּ, נביא, סָאדְהוּ וכו', באים לעולם זה לשכנע את הנשמות בחוסר התוחלת של להיות כאלוהים, וכמה נפלא לשרת אותו ולזכות בחברתו הישירה.

כאשר דרך התרועעות עם שליחיו ומשרתיו זרע האהבה לאל מתחיל לנבוט בלב הנשמות בעולם החומרי, הן מתחילות לעסוק בשירותו. דרך שירות זה הן זוכות בחברתו והוא מדריכן במסע השיבה הרוחני אליו.

כדי לשוב ליחסים עם אלוהים, חייבת הנשמה לוותר על רצונה להיות כאלוהים. כל עוד רצון זה קיים, כל עוד היא מקיימת מנטאליות של תחרות עם האל ועוינות כלפיו, לא יכולים היחסים איתו לצמוח. אך בלי המתק האינסופי שנובע מהיחסים איתו, קשה מאוד לוותר על האשליה החומרית. כדי לעזור לנשמות בסבך זה, אלוהים השקיע בשמותיו את כוחותיו האינסופיים. פשוט באמצעות חזרה על שמותיו – שמהללים את יופיו, את מעלותיו, את יחסיו ועלילותיו עם אוהביו – ניתן להיפטר מהרצון העקר להיות כאלוהים, ולעורר את האהבה אליו.

בתהליך התעוררות האהבה, על הנשמה יהיה ללמוד לשרת את האל בכל מעשיה. רק דרך שירות מסור לאל ניתן להגיע אליו. השירות הטוב ביותר של הנשמה בעולם החומרי זה לעזור לנשמות הסובלות לעורר את יחסיהן איתו. באופן זה אלוהים הופך אסיר תודה לנשמה שכזו ומעניק לה חסד מיוחד, וכך מאיץ את שיבתה לעולם הרוחני, ליחסי אהבה ושירות טהורים ביניהם.

מושא האהבה העליון
הנשמות השונות ניחנות בסוגי יחסי אהבה שונים עם העליון, כדי לאפשר לו לטעום בחברתן את כל סוגי היחסים. אהבה היא רב-גונית. יש אהבה שמאופיינת במתיקות, ויש אהבה שמהולה ביראת כבוד. לצורך זה העליון מופיע לפניהן בדמות התואמת לגון המתאים של אהבתן. הנתינים של מלך, אפילו שאוהבים אותו, אהבתם אליו מהולה ביראת כבוד, אולם בביתו, מתייחסים אליו בחופשיות, ללא יראת כבוד; יחסי בני הבית איתו מאופיינים באינטימיות ומתיקות. כך, עבור אלו שאהבתם אליו מהולה ביראת כבוד, הוא מופיע בדמות המעוררת יראת כבוד, כמלך המלכים (הידוע בספרות היוגה כנָארָאיַנַה), אך לאותן נשמות החפצות לאהוב אותו באינטימיות, ביחסים המאופיינים במתיקות, הוא מופיע כקרישנה.

בדמותו הרוחנית העליונה הוא מהווה מאגר כל המעלות והתכונות הקסומות ביותר – בעל יופי וחן אינסופיים, מתיקותו שובת לב ומשובותיו מעבר לכל דמיון; הוא מנגן על חליל באופן מכשף ומשרת באופן מסור את אוהביו. קרישנה משמע שובה לב. בגלל כל מעלותיו הקסומות העליון ידוע כקרישנה, כשובה הלב העליון. הוא מכונה גם ראמה, משום שהוא מהווה את מקור האושר העליון לאוהביו.

כנאמר למעלה, העולם החומרי נועד עבור אותן נשמות שרוצות להיות כאלוהים ומקנאות בו. כאשר העליון עוסק בבריאת העולם והשגחה עליו, הוא מופיע בדמות עוד יותר מצומצמת, לעיתים אפילו בדמות מוסתרת, החבויה בלב כל חי. זאת כדי לעזור לאותן נשמות במסען בחומר, ולא להטריד ולהרגיז אותן בנוכחותו האלוהית בשעה שהן משחקות בלהיות אלוהים.

אלו שלא ויתרו על ניסיונם להיות כאלוהים ומודעים לקיומו ותפקידיו בניהול העולם, רואים את אלוהים כ"שלהם", ומתפללים אליו שיעזור להם להגשים את תשוקותיהם הארציות. אלו שקצו באשליה ומודעים לעליונותו וגדולתו כמהים לשרתו כאדון האדונים, אך אלו הכמהים ליחסי אהבה אינטימיים ומתוקים איתו מעדיפים לשרת אותו בדמותו המקורית כקרישנה – שובה הלב העליון.מאמרים נוספים מאת גוּנָאוַתַר דָאס

מורה לבהקטי יוגה ולפילוסופיה של היוגה.

כתיבת תגובה

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר