מי הוא אלוהים?

מי הוא אלוהים?

הרא קרישנה 3כאשר אנו בוחנים את הטבע, אנו רואים שגוף חי אחד תמיד נוצר מגוף חי אחר – לכל מי שנולד ישנו מוליד. אך, מעולם לא נוכחנו, לא באופן טבעי, אף לא בניסוי במעבדה, שחיים נוצרו מכימיקלים. לכן הגיוני להניח שחיים מקורם מחיים ולא בתרכובת כימיקלים כזו או אחרת. בנוסף, ניתן לצפות שכל דבר בטבע מתנהל באופן סיבתי. ההיגיון נותן, לכן, שקיימת סיבה ראשונה. לכן המסקנה ההגיונית היא שקיים גוף חי אחד שלא נולד ותמיד היה (נקרא לו אלוהים), שהוליד את המולד הראשון.

אנו חיים בעולם המורכב מסיבה ותוצאה. כל פעולה, בין אם היא כימית, פיזיקלית, ביולוגית או תודעתית, היא תוצאה של משהו קדום יותר, והיא תהווה סיבה לתוצאה עתידית.

שוב, לכן הגיוני להניח, שלעולם המורכב מסיבה ותוצאה, תהייה סיבה ראשונה, שהיא למעשה סיבת כל הסיבות (אלוהים).

כאשר אנו נתקלים במכונה משוכללת, בבנין, או אפילו בשולחן פשוט, אנו יודעים בוודאות שמישהו בעל אינטליגנציה תכנן ויצר את הבניין, המכונה או את השולחן.

גם כאשר אנו מתבוננים בבריאה המושלמת, על שלל חוקי הטבע הפועלים בדיוק מופתי ועל שלל ישויות החיים הקיימות בתוכה, אנו יכולים להניח שמישהו בעל אינטליגנציה גבוהה למדי (אלוהים) תכנן וברא אותה. [הפילוסופים החומריים טוענים ההפך, שהעולם אינו מושלם, לכן אין מצב העולם מורה על מתכנן מושלם. מכל מקום, הגוף החומרי הוא דוגמא למכונה משוכללת ביותר. לנוכח גוף זה, חסידי האבולוציה חפצים לטעון שזה התפתח בהדרגה דרך מנגנון האבולוציה, לכן, מחדש, אין צורך באלוהים, אך תיאוריה זו רחוקה מלהיות מוכחת.]

מי הוא אותו כוח עליון?
ובכן, להניח שקיים כוח עליון כלשהו זה הגיוני לחלוטין. גם ההנחה שכוח עליון זה ניחן באינטליגנציה, היא הנחה הגיונית. למרות שלא ניתן להוכיח את קיומו של אלוהים, קיומו הגיוני ביותר. מכל מקום, רק באמצעות היגיון לא ניתן לדעת מי הוא אותו אלוהים? מה הוא אוהב לעשות? איך הוא נראה? באיזה סוג דמות הוא ניחן? ומה הם יחסיי איתו? שאלות אלה, הן כבר הרבה יותר מורכבות…

"אנשי רוח מלומדים, היודעים את האמת המוחלטת, קוראים למהות חסרת שניות זו ברהמן, פַּרַמָאתְמָא או בְּהַגַוָאן." (בהאג. 1.2.11)

ברהמן הינו הרוח השורה בכול, כלומר האל בהיבטו הבלתי אישי.

פַּרַמָאתְמָא הוא נשמת-העל השוכן בלב כול, ואפילו בתוך כל אטום.

כלומר, האל נמצא בתוך כל אטום כנשמת-העל ומחוץ לכל אטום כרוח בלתי-אישית (אנרגיה) השורה בכול.

ואילו בְּהַגַוָאן הינו דמותו הנצחית, המלאה בחדווה וידע של האל.

כלומר, האל נמצא בכול (ברהמן ופַּרַמָאתְמָא) אך יחד עם זאת, גם נפרד מהכול, בדמותו הנצחית המלאה בידע וחדווה (בְּהַגַוָאן).

שירות מסור כדרך להבנת המציאות
"אישיות אלוה אמר: הידע אודותיי, אשר מתואר בספרי הקודש, הינו כמוס מאוד ויש להבינו בשילוב עם שירות מסור. הסברתי כבר את הפריטים אשר דרושים לתהליך זה, עתה תוכל להתחיל בזהירות בביצועו." (בהאג. 2.9.31)

הידע אודות האל מתואר בספרות הקודש, אך הידע כשלעצמו אינו מספיק להבנת האל. הידע בספרות הוֵדית מתאר נכוחה את האל, אולם מוחנו המוגבל וליבנו הלא טהור גורמים לנו לפרש ידע זה בהתאם למגבלות ולהתניות שלנו. לכן יש להבינו בשילוב כוחה המטהר של בהקטי יוגה, גם תוך קבלת מרות והדרכה של מורה בשיטת הפַּרַמְפַּרָא.

כפי שכבר כתבתי רבות במאמריי השונים, לא ניתן להבין את האל הבלתי-מוגבל בעזרת מוחנו המוגבל. ידע זה יש להבינו בשילוב עם שירות מסור.

הידע אודות האל אינו ידע אינפורמטיבי כי אם טרנספורמטיבי. ידע זה כאשר הוא נלמד תוך כדי תירגול עקרונות השירות המסור (בהקטי-יוגה), משנה בהדרגה את מצב תודעתנו ופותח את ליבנו, וכך בהדרגה, ניתן ממש לחוות את האל.

"אני כולי, כלומר, דמותי האמיתית הנצחית וקיומי הנשגב, צבעיי, תכונותיי ופעילותיי – הבה ובחסדי נטול הסיבה יתעוררו אלה בתוכך באמצעות חוויה אמיתית." (בהאג. 2.9.32)

החסד נטול הסיבה של האל הוא זה המאפשר לנו להבין ולחוות אותו. לא ניתן בכוחות עצמנו לראות ולהבין את האל, אך האל חושף עצמו בפני זה המשרת אותו באהבה ובמסירות. "איש לא מסוגל להבין באמצעות חושים נגועים בחומרנות את טבעם הנשגב של שמו של שְׂרִי קרישנה, דמותו, תכונותיו ועלילותיו. מכל מקום, אלה נגלים למי שנמלא רוחניות על-ידי שירות טהור לאל." (בהקטי-רַסָאמְרּיתַה-סינְדְהוּ 1.2.234)

דמות רוחנית ונשגבת
מכיוון שהאל נחשב ללא מוגבל בשונה מהמוגבלות שלנו, רבים הוגי הדעות שטוענים שהאל משולל צורה ודמות. הם אומרים זאת משום שלדעתם כל צורה ודמות הינם מוגבלים מעצם טבעם. "מסקנה שכזו היא מסקנה ארצית" כך טוען שרילה פרבהופאדה בהתעמקותו לפסוק זה ומוסיף: "חוסר צורה הינו היפוכו של מושג הצורה. שלילת המושג הארצי אינה מבססת עובדה רוחנית".

שוב, אנו מנסים להבין את האל בעזרת מוח וחושים מוגבלים. אנו מפתחים תיאוריות בהתאם לרצוננו האישי ובהתאם לרמת הבנתנו הבלתי מושלמת, ולכן גם התוצאות אינן מושלמות. בעוד שהאל מסביר את עצמו ואת דמותו בצורה מושלמת מעל דפי הבהגווד גיטה והשרימד בהאגותם, מכיוון שאיננו רוצים לקבל סמכות – אנו מסרבים לקבלם.

על-פי השרימד בהאגותם, האל ניחן בדמות, בצבע ובתכונות. אם נחשוב על זה שנייה, בהנחה שהאל הוא המקור לכול והוא שלם ומושלם, לא ניתן לקבל את הטענה שאני ניחן בדמות ובתכונות והמקור שלי לא ניחן בהן. ההיפך הוא הנכון; ילד ניחן בדמות ובתכונות כי גם לאביו, למקור שלו, יש דמות ותכונות.

דוגמת השמש הינה מתאימה מאוד בהקשר זה; בגלל שאני מרגיש את חומן של קרני השמש, אני יכול להסיק שגם בכדור השמש יש חום. אין זה הגיוני שקרני השמש מחממות אותי ואילו השמש עצמה, אינה ניחנת בחום.

רק מכיוון שאיננו ניחנים בהבנה רוחנית, אנו חושבים שפשוט על-יד שלילת החומרי, נבין את הרוחני. אך הספרות הוֵדית מדגישה פעם אחר פעם את דמותו הנצחית והנשגבת של האל, שתמיד הייתה ותמיד תהייה: "ברהמה, זה אני, אישיות אלוה, אשר היה קיים לפני הבריאה, כאשר דבר לא היה מלבדי. הטבע החומרי, סיבת הבריאה אף הוא לא היה. גם זה אשר אתה רואה עתה הינו אני, אישיות אלוה, ולאחר הכיליון, זה שיוותר, אף הוא יהיה אני, אישיות אלוה." (בהאג. 2.9.33)

האל תמיד היה ותמיד יהיה. כדי לברוא את הבריאה האל חייב להיות נפרד ממנה, אך לאחר בריאתה הוא גם נכנס לתוכה. למעשה אין שום דבר מלבדו, ואין דבר שלא קשור אליו.

"הו ברהמה, כל אשר נראה כבעל ערך, אם אינו מתייחס אליי הינו בלתי ממשי. דע כי אותו החזר אור אשר נראה באפילה הינו אוני האשלייתי." (בהאג. 2.9.34)

לפעמים אנו מתפעלים מאוד מהמצאה, פרי מוחו של מדען, אך מי נתן למדען מוח כזה מפותח? המדען הרי אינו יכול ליצור בעצמו מוח. מהיכן הגיעו היסודות שמהם המדען יצר את יצירתו המופלאה?

להתייחס רק אל החומר, מבלי לתת דעתנו למי שהפיח חיים בתוכו, הינה תפיסה אשלייתית שמושתתת על זווית ראייה מאוד צרה, ואילו תפיסת חיים הכוללת בתוכה רוח וחומר, הינה רחבה לאין שיעור.

החומר הוא לא רע ולא טוב וכך גם הטכנולוגיה. השימוש שאנו עושים בהם, הופכים אותם לחיוביים או שליליים. כל דבר ניתן לרתום לסיפוק תשוקותינו האנוכיות, או למען שירותו של האל והבריאה. הבחירה תמיד בידינו.

"הו ברהמה, דע כי יסודות היקום נכנסים אל תוך הקוסמוס ובו בזמן אינם נכנסים לתוכו; בדומה לכך, גם אני עצמי הנני קיים בכל דבר נברא, אך בו בזמן גם מחוץ לכול." (בהאג. 2.9.35)

פילוסופיית האחדות והשוני הבו-זמנית שכל-כך מאפיינת את האלוהות, מוסברת בצורה ברורה לחלוטין בפסוק זה. בתוך כל גוף שהוא בעולם זה מצויים אדמה, מים, אש, אוויר ואתר, אך חמשת היסודות האלו, מצויים גם מחוץ לגופים. בדומה לכך, גם האל מצוי בכל, אך גם נפרד מהכול.

"אין ספק כי אדם אשר מחפש אחר האמת העליונה, אישיות אלוה, יחפש עד כדי זה, בכל הנסיבות, בכל חלל וזמן, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין." (בהאג. 2.9.36)

הזמנה להכיר את הדמות הנשגבת
אין ספק כי האדם הוא יצור סקרן וחוקר. האדם שואף לדעת ולהגיע אל שורש האמת. האדם מחפש באינספור דרכים את מקור החיים.

חיפוש פילוסופי עמוק וכן, יוביל אותנו אל עבר אישיות קדומה ומסתורית, בעלת אינטליגנציה גבוהה במיוחד. הבהגווד גיטה והשרימד בהאגותם מסירים את המסתורין מעל אותה דמות, ומזמינים אותנו לבוא ולהכיר אותה.

"בדחותו לחלוטין כל פעילות דתית בעלת מניעים חומריים, בְּהָאגַוַתַה פּוּרָאנַה זה (שרימד בהאגותם) מציג את האמת העליונה, המובנת על-ידי אותם דבקים שלבבם טהור לחלוטין. האמת העליונה היא מציאות הנבדלת מאשליה ומביאה ברכה לכול. אמת כזו עוקרת משורשיהן את שלוש המצוקות. בְּהָאגַוַתַם יפהפה זה, שחובר בידי החכם הדגול וְיָאסַדֵוַה (בבגרותו), מספיק בפניי עצמו להבנת אלוהים. מה הצורך בספר אחר זולתו? מיד בשמוע האדם ברוב קשב ובהכנעה את מסר הבְּהָאגַוַתַם, אגב פיתוח ידע זה מתבסס הריבון העליון בתוך לבבו." (בהאג. 1.1.2)

לפי הספרות הוֵדית אלוהים הוא חברנו הטוב ביותר. השרימד בהאגותם מזמין אותנו לבוא ולהכיר אותו. השרימד בהאגותם מזמין אותנו למסע למציאות מופלאה שמעבר לזמן, לדמיון, ולגבולות השכל האנושי.

על-פי כל ספרי הקודש השונים, שלמות הדת וחיי אדם הינה פיתוח אהבה לאל. אך כדי שנוכל לבחור אם אנו רוצים לאהוב או לא לאהוב את האל, דרוש קודם להכיר אותו.מאמרים נוספים מאת רז הנדלר

פעיל בעמותת "יוגה של אהבה". חוקר וכותב על הדתות והזרמים השונים. מחבר הספרים בעקבות הדרך, פנינים שזורות על חוט.

כתיבת תגובה

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר