הטמעות, אחדות, או יחסים ואהבה—מה מטרת הוֵדות?

הטמעות, אחדות, או יחסים ואהבה—מה מטרת הוֵדות?

הוודות הינן מגוונות ועמוקות. הן מכוונות לאנשים שונים ברמות התפתחות שונות ובהתאם לכך תשובותיהן ומסקנותיהן שונות. גם פרשנים שונים מזרמים שונים פירשו אותן לכאן ולכאן. האמת הוֵדית היא אחת, אך היא נתפסת באופן שונה בהתאם לתודעה והרצון שלנו. רק כאשר התודעה והרצון נקיים לחלוטין מכול רבב, האמת מגלה עצמה ומאפשרת לנו ליצור יחסים עמה.

במַהַבּהָארַתַה, האפוס הגדול בעולם והחיבור שבמרכזו ניצבת הבהגווד-גיטה, נאמר: "טיעונים ופלפולים עקרים אינם מובילים למסקנה חד משמעית. מי שדעתו אינה נבדלת מזו של קודמיו, אינו נחשב להוגה דעות של ממש. הוודות הינן מסועפות מאוד, ולכן לא די ללמוד אותן כדי להבין את נתיב הדת האמיתי. עקרונותיה של דת אמת חבויים בלבו של אדם טהור שהגשים את זהותו הרוחנית. מכאן, כפי שמורים הכתובים, כדי לדעת את האמת יש לצעוד בנתיב שמלמדים המורים הדגולים." (וַנַה-פַּרוַה, 313.117)

על האדם ראשית כול לבחור מי הם אותם מורים דגולים שמסמלים עבורו את שלמות הדת והחיים, לקבל את מסקנתם לגבי הכתובים ולצעוד לפי הכוונתם. זה נאמר גם בבהגווד-גיטה (4.34): "פנה למורה רוחני ונסה ללמוד ממנו את האמת. חקור אותו בכניעות והגש לו שירותך. מי שהגיעו להגשמה רוחנית יכולים להקנות לך ידע, כיוון שחזו באמת."

אם נטייתנו הינה לוותר על יחסים (משום שיחסים הם מקור לסבל, כפי שהבודהיזם מנתח) או ברצוננו להיות כאלוהים, או אפילו אלוהים עצמו על ידי התאחדות או הטמעות בו, יש לבחור את אותם מורים הדוגלים גם הם בדרך הלא אישית ומאמינים שהם אלוהים (הם מאמינים שהאדם הוא אלוהים ששכח שהוא כזה, ועל-ידי יוגה ניתן לשוב ולהיות כזה). הם ישכילו לפרש לשביעות רצון השואף לזה את הכתבים באופן שאמונתו שניתן להיות אחד עם האל ולהתמזג עימו תתעצם. אך אם המתרגל חפץ לא להיות אלוהים אלא להיות משרת אוהב של האל, משמע שרוצה ביחסי אהבה לעד עם האל, הוא יחפש וימצא את המורים הדוגלים בדרך האישית, והם יכוונו אותו להבנות ולתרגולות שיביאו אותו למסקנה שאחדות עם האל אפשרית על-ידי אהבה ושרות טהור בלבד.

אלוהים, ברוב חסדו, מאפשר למתרגל היוגי להאמין בלב שלם באותה דרך שהוא בוחר, בהתאם לאמונותיו ורצונותיו. זאת כדי שמתרגל זה ימצא את הדרך ויחוש על בשרו אם אמונותיו ורצונותיו אכן יביאו אותו לפסגת השלמות והאושר. קרישנה אומר בהקשר זה:

"…מי שממקדים מחשבם [נפשם] בדמותי האישית וסוגדים לי תמיד, מתוך אמונה גדולה ונשגבת-אלה נחשבים בעיני למושלמים ביותר. מכל מקום, מי שסוגדים לבלתי ניגלה, אשר מצוי מעבר לתפיסה החושית, השורה בכול, הבלתי ניתפס, הבלתי משתנה, הקבוע והנייח-ההיבט הבלתי אישי של האמת המוחלטת-על-ידי שליטה בחושים השונים ויחס שווה לכול, אלה, בעסקם בטובת הכלל, לבסוף מגיעים אלי. אלה שמחשבם קשור להיבט הבלתי אישי והבלתי ניגלה של העליון-עבורם ההתקדמות קשה עד מאוד. ההתקדמות בדרך זו הינה בעייתית תמיד למי שהתגלמו בגוף. הו בן פְּריתְהַא, אולם מי שסוגדים לי ומקדישים לי מעשיהם כולם ומסורים לי ללא סייג, מי שמשרתים אותי במסירות והוגים בי וממקדים בי מחשבם תמיד-עבורם הנני הגואל המהיר מים הלידה והמוות." (ב.ג. 12.2-7)מאמרים נוספים מאת גוּנָאוַתַר דָאס

מורה לבהקטי יוגה ולפילוסופיה של היוגה.

כתיבת תגובה

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר