מזל טוב לאלוהים

מזל טוב לאלוהים

יוגה של אהבההיום הוא יום ההופעה של שְׂרי קרישנה. בבהגווד גיטה (4.9) נאמר:

"מי שיודע את טבעם הנשגב של התגלותי ומעשי, אינו שב ונולד בעולם החומרי, לאחר נוטשו את גופו, אלא מגיע למשכני הנצחי."

אלוהים – שמותיו, מעשיו, הופעתו, דמותו, אישיותו, תאריו ומעלותיו, אביזריו, בני לווייתו – כולם נצחיים, ומשוחררים ממגבלות ומיחסיות החומר.

מעצם מהותנו אנו אלוהיים, ולכן עשויים לדעת את האל. כפי שנאמר בתנ"ך, נבראנו בצלמו ובדמותו של האל. בהיותנו דומים לו, יש בידנו לדעת אותו, יש ביכולתנו לראות אותו ולשמוע אותו, וכו'.

בגד חומרי על גוף רוחני
כל חי מורכב מגוף רוחני וגוף חומרי, המולבש עליו כבגד. אינטואיטיבית, הגוף הרוחני הוא המישהו בנו בעל התודעה, והגוף הגשמי, כולל הנפשי, הוא המשהו בנו המשולל תודעה. הבגד נראה כגוף, אך במהותו הוא משולל גוף, משולל נפח. באופן דומה, הגוף החומרי נראה כאלוהי משום שהוא מולבש על גוף הנשמה. לנשמה חושים אלוהיים שבאמצעותם ניתן לדעת את האל, אך החושים הגשמיים והנפש המולבשים על הנשמה מגבילים אותה מלראות את האלוהי.

לא ניתן לדעת את אלוהים באמצעות האינטליגנציה החומרית שלנו, גם לא לראות אותו בעיניים החומריות. אלו מוגבלים לחומר ומסוגלים רק להבין ולחוש את המוגבל, את היחסי והחולף. תרגול בהקטי יוגה נועד לטהר את חושינו החומריים מהחומרנות, או מהאמונות והתבניות הכוזבות שמעוורות אותם, ולאפשר לנו לראות את המציאות המלאה, הגשמית והאלוהית, באמצעות חושים רוחניים. נקודות אלו מסוכמות במשפט יפיפה של רֻוּפַּה גוֹסְוָאמי:

"איש לא מסוגל להבין באמצעות חושים נגועים בחומרנות את טבעם הנשגב של שמו של שְׂרִי קרישנה, דמותו, תכונותיו ועלילותיו. מכל מקום, אלה נגלים למי שנמלא רוחניות על-ידי שירות טהור לאל." (בהקטי-רַסָאמְרּיתַה-סינְדְהוּ 1.2.234)

הופעתו של שְׂרי קרישנה
קרישנה הופיע לפני 5000 שנה במַתְהוּרָא. הוריו היו וַסוּדֵוַה ודֵוַקִי. באותו זמן הם היו כלואים בבית הסוהר של קַמְסַה. כדי להוכיח להוריו שאין הוא בן תמותה רגיל, הוא הופיע בדמותו האלוהית בעלת ארבע ידיים, כולו קורן אור ומקושט לתפארה. לאור בקשתם של הוריו, הוא הפך דמותו לילד קטן שמבקש לינוק משדיה של אימו.

אדם בעל תודעה חומרית ששומע תיאור זה, מייד יקטלג אותו לאגדה, למטפורה, לדמיון שווא וכיוצא באלה. אם אתה מאמין באמת בסיפור, הוא יחשוב שירדת מהפסים. לדידו, אלוהים הוא רק המצאה דמיונית כדי לעשות טוב לנשמה. או שהוא חושב שאלוהים לא מוגבל לכן אין לו דמות, או שיש לו דמות בלתי נתפסת, או שהוא נצחי ולא מוגבל ולכן לא יתכן שיש לו הורים וגם אין לו צורך בהורים. זאת משום שאלוהים מושלם.

כול הדעות והגישות הללו מוטעות ואופייניות לנשמה השקועה בחומרנות. בבהגווד- גיטה (7.27) נאמר: "ישויות החיים כולן נולדות לתוך אשליה ושרויות בבלבול, שמקורו בשניוּת שבתשוקה ושנאה."

עקב תשוקת האדם להיות כאלוהים או אחד עם אלוהים, ושנאתו את אלוהים על שהוא אלוהים ולא הוא בעצמו, אלוהים מעלים עצמו ממנו ומכסה אותו באשליה שהוא כאלוהים. אדם כזה, בין אם מאמין באלוהים או לאו, תפיסתו את אלוהים היא שגויה ואשלייתית.

מי שמתרגל בהקטי יוגה לומד להעסיק את חושיו החומריים ובינתו בשירות האל. כתוצאה מתרגול זה, אלו מיטהרים ממעטה החומרנות שלהם, וככול שהם מיטהרים, ביכולתו להבין ולחוש את האל ישירות.

קוּנְתי, אמם של הפָּאנְדַוים, החשיבה עצמה למשוללת אינטליגנציה, אך עקב היותה דבקה דגולה, נשאה תפילות כה יפות וחכמות המתארות את קרישנה והופעתו המבלבלת בעולם:

"אלי, יודעת אני את כבודך כזמן הנצחי, כשליט העליון, כנטול ראשית ואחרית, כשורה בכול. בהעניקך את חסדך אתה שווה לכול. חילוקי הדעות הקיימים בין ישויות החיים נובעים מיחסי-גומלין ביניהן במישור חברתי.
הו, אלי, איש לא יכול להבין את עלילותיך הנראות כאנושיות אך כה מטעות הן ומוליכות שולל. אינך נוטה במיוחד ואף לא מקנא באיש. האנשים רק מדמים שנוהג אתה במשוא פנים.
כמובן, מבלבל הדבר, הו נשמת העולם, שעובד הינך על אף שאינך פעיל, שנולד אתה על אף שהינך כוח החיות והבלתי נולד. אתה עצמך מתגלה בקרב בעלי-חיים, אנשים, חכמים וחיות-מים. אכן מבלבל הדבר.
קרישנה יקירי, יַשׂוֹדָא אחזה בחבל לקושרך כאשר ביצעת עבירה, ועיניך המבועתות הוצפו בדמעות ששטפו את הפוך מעיניך. היית מפוחד, על אף שהתגלמות הפחד ירא מפניך. מראה זה מבלבלני.
אחדים טוענים שהבלתי נולד נולד כדי לפאר את המלכים הצדיקים, ואחרים טוענים שנולד כדי לרצות את המלך יַדוּ, מדבקיו היקרים ביותר. הופעת במשפחה זו כשם שעץ סנדל מופיע בגבעות מַלַיַה."

המציאות העליונה – העונג העליון
דבק מוצא עונג רב בתיאורי הופעתו של קרישנה ועלילותיו. עבורו אין הם אגדות, מטאפורות או סיפורי בדים. תיאורים אלו עבורו הם המציאות העליונה. הוא מוצא עונג עצום בלשמוע כיצד הלא מוגבל מופיע כמוגבל כדי לממש את הבטחתו לדבקיו היקרים ולהגן עליהם. בהמשיכו לשמוע תיאורים כיצד אהבתו של אלוהים הכול-יכול שזורה באהבתם הרבה של דבקיו, חרדות הקיום החומרי נעלמים והולכים, ועונג טרנסצנדנטאלי מתפשט בחזו. בהדרגה ליבו מתמלא אהבה לקרישנה. ככול שדבק שכזה מתקדם, הוא הולך ושוקע במחשבות על האל עד שכל הווייתו שקועה בו. עקב התנקותו מהקנאה והעוינות לאל, האל מאפשר לו לחדור למסתרי הבנתו. הוא חווה בשלב השלמות במתיקותם האינסופית של שמות האל, ביופיו ומעלותיו, גם הופך למשתתף פעיל בעלילות המופלאות והלא מוגבלות של האל.

בבהגווד-גיטה (11.54) קרישנה אומר: "ארג'ונה יקירי, רק באמצעות שירות מסור ללא סייג ניתן להבין אותי כמות שאני – שניצב לפניך וניגלה לעיניך במישרין. רק בדרך זו תוכל לחדור אל מסתורי הבנתי."

ברגע האחרון של החיים, האדם חושב על היקר לו מכול. מי שזוכר את הופעתו מלאת החסד של קרישנה בעולם, לפני 5000 שנים, גם חווה שהוא מופיע בחייו יום יום, שעה שעה ודקה דקה, משמע שמי שלא יכול שלא לזכור את אלו האהוב כל הזמן, גם ברגע מותו יחשוב עליו. במצב זה, הדבק לא שב ונולד מחדש בעולם החומרי, אלא פושט את גופו החומרי ושב עם גופו הרוחני אל ממלכת האל כדי להיות איתו לנצח ביחסי שירות ואהבה. זו שלמות החיים העליונה.מאמרים נוספים מאת גוּנָאוַתַר דָאס

מורה לבהקטי יוגה ולפילוסופיה של היוגה.

כתיבת תגובה

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר