עבודה דהרמית כמסגרת לצמיחה רוחנית

עבודה דהרמית כמסגרת לצמיחה רוחנית

הרי קרישנה"עדיף לו לאדם לבצע את החובות שנקבעו לו, ולוּ גם באופן לקוי, מלבצע בשלמות את חובות זולתו. אפילו הרס במהלך ביצוע החובה, עדיף על עשיית חובתו של אחר. זאת משום שהליכה בנתיבים זרים הינה מסוכנת."(ב.ג. 3.35)

דהרמה
חובה מתייחסת לדהרמה. דהרמה משמעה ההגדרה המהותית של דבר כלשהו (המהות של המים זו נזילות, המהות של סוכר זה מתיקות, וכו'). בהתייחס לאדם, דהרמה מתייחסת לא רק למהות, אלא גם לחובות וליחסים הנובעים ממהות זאת. הדהרמה של הנשמה הינה שירות. אמא משרתת את ילדיה, החנווני משרת את לקוחותיו, ובבחירות מישהו מבטיח לנו שאם נבחר אותו, הוא ישרת אותנו הכי טוב. הוודות אומרות, מכל מקום, שהשירות העליון הינו שירות אוהב לאלוהים. פעולה או חובה הנובעת מהדהרמה הינה זאת שמעלה אותנו למידת הטובות, מסדירה את יחסינו החברתיים בהתאם לטבענו, משחררת אותנו מפעולה שמניעיה אנוכיים, ובהיבטה העליון, מקרבת אותנו לעליון או אף מחברת אותנו ליחסינו הנצחיים איתו.

לדהרמה שני היבטים – דהרמה זמנית – מתייחסת לטבע החומרי החולף שלנו, ונצחית – מתייחסת לטבע של הנשמה שמעבר להתניות החומר. דהרמה זמנית הינה כללי התנהגות ומעשה שתואמים את הטבע החומרי הפסיכופיזי של האדם ונועדו להעלותו למידת הטובות. דהרמה נצחית הינה אותן חובות המתייחסות לטבעו הנצחי של האדם, לטבע הנשמה, ומבטאות ומזינות את היחסים הנצחיים של האדם עם העליון. יוגה נועדה לחבר את האדם לטבעו הנצחי, לסַנָאתַנַה דהרמה שלו. ככול שנשלב אלמנטים של הדהרמה הנצחית בדהרמה הזמנית שלנו, כך זו תהפוך ליוגה, או לתהליך של צמיחה רוחנית לעבר העליון. יישום מוצלח של דהרמה חומרית יכול ליצור אווירה מתאימה לתרגול יוגה.

סַנָאתַנַה דהרמה מתייחסת ליחסים הנצחיים של הנשמה עם אלוהים. בצ'איטניה צַ'ריתָאמְרִתַה (מַדְהְיַה 20.108) נאמר: "זהו טבעה הנצחי של הנשמה להיות משרתת נצחית של קרישנה (אלוהים). זאת משום שהיא האנרגיה הבין-גבולית שלו". על משרת להיות מוכן לשרת את אדונו ללא תנאי, ולהאמין שאדונו ידאג לכל מחסורו. בבהגווד גיטה (9.22) נאמר:

"אולם מי שסוגדים לי ומסורים רק לי תמיד, והוגים בדמותי הנשגבת – לאלה אני מספק את מחסורם ושומר על המצוי עמם."

בהקטי יוגה מטרתה לחבר את המתרגל ליחסי שירות ואהבה לאל. מכאן, שתרגול בהקטי יוגה כרוך בפיתוח רגש החובה ובפיתוח רוח של שירות ללא תנאי. זה נעשה באמצעות כללי הדהרמה שמיושמים בעיסוקיו ובמחויבויותיו של כל אדם ואדם. על כל אדם לדעת מה הן חובותיו הנובעות מעיסוקו, ולהיות נכון לקיים חובות אלו אף מעבר לשיקול תועלתני.

בבהגווד גיטה (2.38) קרישנה אומר: "הילחם לשם הלחימה עצמה, מבלי להתחשב בשמחה או בצער, בזכייה או באובדן, בניצחון או בתבוסה – שהרי אז יהיו מעשיך פטורים תמיד מחטא."

קשה לחשוב כיצד לפעול בעולם ללא מניע. אכן, אין זה אפשרי. בהקטי יוגה לא מלמדת אותנו לפעול ללא מניע, אלא לפעול מתוך מניע רוחני, או תועלתנות רוחנית: "פעולה שנעשית כמנחה לעליוןּ – יש לבצע. אלמלא כן, משעבדת הפעולה לעולם החומרי. הו בן קוּנְתִי, בצע אפוא, את החובות המוטלות עליך במטרה לספקו, ובדרך זו תהיה חופשי תמיד משעבוד." (ב.ג. 3.9)

המניע לפעולה ביוגה הופך ממניע חומרי-אנוכי למניע שמטרתו צמיחה רוחנית. ככול שהיוגי מתקדם, המניע שלו לפעולה נעשה ממוקד יותר באל וביחסיו עימו, משמע שהוא פועל כדי לשמח ולספק את האל. מניע כזה יתברר בסופו של דבר כתועלת העליונה. כלפי התלמיד, הגוּרוּ וכתבי היוגה מייצגים את רצונו של האל. הנכונות לפעול תחת הוראות הכתבים והגוּרוּ ולקבלן כחובתנו וליישמן במסגרת כלל עיסוקינו מקדמת מאוד את יחסינו הנצחיים עם האל.

מה היא הדהרמה שלי?
דהרמה אינה עיסוק או יחסים שאדם לוקח על עצמו כך סתם ומגדיר אותם כחובתו. הכתבים הוֵדיים מורים לכל אדם ואדם את חובותיו התואמות את טבעו ותכונותיו. הגוּרוּ הוא זה שמאבחן את הדהרמה הספציפית של תלמידו בהסתמך על הכתבים הרלוונטיים.

שיטת הוָארְנַה (חלוקה חברתית למעמדות) והאָשְׂרַמַה (חובות רוחניות וחברתיות החוברות לשלבי החיים) של הודו העתיקה, שהתבססה על הטבע הפסיכופיזי של האדם, סיפקה בעבר מסגרת הגדרתית ברורה לאדם שבעטייה הוא ידע מה הדהרמה החומרית שלו וכיצד להתנהג בחברה. כיום חלוקה חברתית זו של וָארְנַה ואָשְׂרַמַה לא מיושמת יותר (ניתן למצוא חלוקה דומה בחברות קדומות, כמו החברה היוונית, אך כיום חלוקה זו מטושטשת. ניתן לראות את שרידיה המעוותים של שיטה זו במערכת הקסטות ההודית). למרות שאין אנו "נולדים" יותר לתוך וָארְנַה מסוימת ולכן אין אנו יודעים את הדהרמה החוברת לה, עדיין ניתן לזהות את הדהרמה שלנו בהתאם לסימפטומים של אישיותנו. צעיר אחד חפץ להתקבל ללימודים אצל גוּרוּ מפורסם. שאלו הגוּרוּ מה היא הוָארְנַה שנולד לתוכה. הצעיר השיב לו שאין לו מושג לגבי מעמדו החברתי. "לך ושאל את אמא שלך", אמר לו הגוּרוּ. הצעיר פנה לאימו ושאלה, והאימא אמרה לו שבמקצועה אין היא יודעת מי היה אביו, ולכן אינה יודעת מה הוָארְנַה שלו. הצעיר שב לגוּרוּ ואמר לו "מורי היקר, משום מקצועה, אין אימי יודעת מי היה אבי, ולכן אינה יודעת מה הוָארְנַה שלי." מייד השיב הגוּרוּ "זה בסדר. אתה שייך לוָארְנַה של הבְּרָאהְמַנּים (משכילים)." בְּרָאהְמַנַּה דובר אך אמת. הגוּרוּ זיהה תכונה זאת בתלמידו ומייד ידע לאיזה וָארְנַה לשייכו.

דהרמה של מישהו אחר
לפעמים אדם שואף לבצע חובות שאינן תואמות את טבעו. במקרה כזה חובות כאלה יעכבו את צמיחתו הרוחנית. יתכן והמניע לפעולתו זו גאווה, ולכן לא יפתח את הענווה הדרושה לפיתוח יחסים עם האל. משום שהוא לוקח על עצמו חובות לא לו, אלו לא תואמות את טבעו הפסיכופיזי וכך הוא לא ימצא סיפוק פנימי מעבודתו ולא יהיה מסוגל להתנקות מדפוסים נפשיים לא רצויים הכובלים אותו לעולם החומרי. לכן הליכה בנתיבים זרים הינה מסוכנת. מאידך, אף אם הדהרמה שלו כרוכה בסיכון, כבמקרה של חייל שהדהרמה שלו הינה להגן על החלשים, עדיף לו למות באופן דְהַרְמי שכזה, משום שזה ירומם אותו ויעניק לו לידה מוצלחת יותר בחיים הבאים.

בהקטי
יחסים עם האל מבוססים על בהקטי, או מסירות ואהבה. "שירות לקרישנה שמתבצע ברוח חיובית וללא תשוקה לרווח חומרי (קארמה) או ספקולציות שכליות על טבע האמת (גְ'נָאנַה), נקרא שירות-מסור טהור." (בהקטי-רַסָאמְרִתַה-סינְדְהוּ 1.1.11)

בהקטי טהורה תיתכן אך כלפי אלוהים. בצ'איטניה צַ'ריתָאמְרִּתַה (מַדְהְיַה 22.107) נאמר: "אהבה טהורה לקרישנה מצויה לעד בלבן של ישויות החיים. לא צריך לייבא אותה משום מקור אחר. ישות החיים מתעוררת לתודעה זו כאשר לבה מיטהר על ידי שמיעה (שְׂרַוַנַם) וזימרה (קִירְתַנַם)." גישה של מסירות ומחויבות כלפי כלל עיסוקינו ויחסינו בעולם, אפילו שאינם קשורים ישירות לשירות לקרישנה, יוצרת הלך רוח התומך בתרגול הבהקטי. בהקטי זקוקה ללב רך, מחויב ומסור. אותה אווירה בעבודה שמביאה לזאת תומכת בצמיחת הבהקטי.

עיסוק ברוח הבהקטי
ישנם עיסוקים שמעצם טבעם קשורים ישירות ליחסים שלנו עם האל. עיסוקים כאלה נחשבים לעיסוקים רוחניים טהורים. שמיעה אודות האל, חזרה על שמותיו (הן בשירה ובמדיטציה) וזכירתו הם דוגמא לפעילויות כאלה. יש עשיות שאינן עשיות רוחניות, אך ניתן להפכן לרוחניות. זה נקרא גַוּנַה בהקטי. למשל, אכילה אינה מעשה רוחני כשלעצמו; גם מזון הינו אך חומר, אבל אם נציע אותו באהבה ל- קרישנה ונאכל אותו כחסדו, יהפוך המזון לרוחני, גם האכילה תהיה ברוח היוגה. יש עיסוקים שאינם קשורים ישירות לבהקטי אך אפשר לעשותם באופן שיתמוך בתרגול הבהקטי, או אף להוסיף להם אלמנטים ישירים של תרגול הבהקטי. כל עיסוק בעולם, בין אם זו עבודה, בילוי, זוגיות או הורות, ניתן לעשותו ברוח הדהרמה. תרגול כזה יביא את המתרגל למידת הטובות. מידת הטובות הינה נקודת מוצא אידיאלית לתרגול בהקטי.

בעולם זה אנחנו חייבים לעבוד בעבודה כלשהי, ולו רק כדי לקיים את גופנו ואת התלויים בנו. אם נבצע עבודה זו ברוח הדהרמה, משמע נבחר עבודה התואמת את טבענו, ונבצע אותה כמיטב יכולתנו, בהתאם להוראותיהם של הכתבים והגוּרוּ, אזי זו תתמוך בצמיחה הרוחנית שלנו. על עבודה ברוח הדהרמה להיעשות בלי להתקשר לתוצאותיה. "הילחם לשם הלחימה עצמה, מבלי להתחשב בשמחה או בצער, בזכייה או באובדן, בניצחון או בתבוסה – שהרי אז יהיו מעשיך פטורים תמיד מחטא." (ב.ג. 2.38)

חטא משמעו קארמה. אדם הקשור לתוצאות עבודתו, הן נפשית הן חומרית, יסתבך עם תשוקות חומריות ויצור קארמה שתשעבד אותו לעולם החומרי, ללידה ומוות חוזרים ונשנים. כיצד ניתן לעבוד ללא התקשרות לתוצאות? כאשר התוצאות מוקדשות לצמיחה הרוחנית ולא לצרכי האגו. זה אך טבעי שאדם יעבוד עבור תוצאות, כמו הכנסה כספית. גם אין זה טבעי להיות אדיש בפני הצלחה וכישלון. אך אם נקדיש את תוצאות עבודתנו לצמיחה רוחנית, ונראה הצלחה וכישלון בעבודה כמה שמקדם אותנו או מעכב בדרך היוגה, או שנראה הצלחה וכישלון חומריים כשיעור רוחני, נוכל יותר ויותר לבצע את העבודה כך שתתמוך בבהקטי. אם המניע לעבודה זה כסף שנועד לספק את האגו וצרכיו – נהנתנות ונפלאות, כסף כזה יכבול אותנו לחומר. אך אם מינימום סביר מוקדש לצרכינו האישיים והשאר לקידום פרויקטים רוחניים שאנו לוקחים על עצמנו, כסף זה לא יכבול אותנו לחומר, אלא ישחרר אותנו ויצמיח אותנו רוחנית. במהלך העבודה צצים קשיים – גאווה, קנאה, השפלה, כעסים, מתחים, דאגות, חוסר עניין וכו'. כל אלו מצביעים על תבניות רגשיות שגויות והתקשרות לתוצאות. אלו הם מכשולים המעכבים את ההתפתחות הרוחנית. באמצעות טכניקות של בהקטי ועזרה מתאימה של מדריך רוחני, ניתן להשתחרר מאלו במסגרת העבודה, וכך זו הופכת להיות מקום התומך בתרגול הבהקטי.

קשיים
לפעמים לא ניתן לעבוד במקצוע המתאים לאישיותנו. קיימים אילוצים כמו אילוצים כספיים או אילוצי תעסוקה, שאלות של סטאטוס חברתי או אמא שלוחצת עלינו להיות עורך דין או רופא בניגוד לנטייה שלנו, גם קיימים אילוצים רפואיים וכישוריים. מה עושים? באנגלית אומרים "do the best use of bad bargain", או "עשה את השימוש הטוב ביותר מהעסקה הגרועה". אם מבינים כראוי את עקרונות הבהקטי, ניתן ליישם את עקרונות הדהרמה והמסירות בכול עבודה; במיוחד אפשר לראות סיטואציה כזאת כאתגר רוחני. תרגול מדיטטיבי מעמיק יותר ויותר ייתן לעובד את שלוות הרוח והסיפוק הדרושים ליישום הדהרמה ורוח המסירות אף בתנאים הקשים יותר. וממילא, תרגול מעמיק שכזה הוא השכר הרוחני הגבוה ביותר.

קושי נוסף שעלול לעמוד בפני המתרגל הוא שתכני וסביבת העבודה יכולים להסיח את דעתו, או יתכן שאף נוגדים את עקרונות הבהקטי. למשל, עבודה הכרוכה בהרג בעלי חיים נוגדת את רוח הבהקטי. מיניות או אווירה נהנתנית וגסה בקרב העובדים, יכולים להסיח את הדעת ולהקשות בתרגול הדהרמה. כאן הברירה היא או להחליף את העבודה, או כאלטרנטיבה, לראות זאת כאתגר רוחני. כמו במקרה הקודם, תרגול מעמיק יותר מאפשר להיות מחוסנים בפני השפעות שליליות, גם זו הזדמנות לנקות בלבנו את מקומות החולשה שלנו. אם אדם חש מגורה מינית מסביבתו, כמובן שאפשר להתרחק מסביבה זו או להתנתק ממנה. רחוק מהעין רחוק מהלב. אך גישה אחרת אומרת שהיותנו מגורים מצביע על מקום לא פתור או לא מסופק בתוכנו. במקרה כזה הבהקטי יוגי יכול לומר לעצמו שהאל, בחסדו הרב, מעמיד לפניו גירויים או הפרעות כאלה כדי לעורר את מודעותו לאלו ולנקות את ליבו ממקומות החולשה שעדיין קיימים בו. איך עושים זאת? על ידי השקעה רבה בתרגול הרוחני, במיוחד בגַ'פַּה (חזרה על שמות האל), והיעזרות בדבקים מתקדמים. במקרה כזה, ההפרעות יהפכו למנוף לצמיחה, והרווח כולו יהיה של המתרגל.

עקרון היסוד של בהקטי הינו לבצע כל מה שתומך בצמיחה הרוחנית, ולהימנע מכל מה שמעכב את הצמיחה הרוחנית. לאור זאת האל נותן לנו עצות שיכולות לקדם אותנו לעבר בהקטי מכל שלב בחיים. "אם אינך מסוגל לקיים את כלליה של בהקטי-יוגה, או אז נסה לעבוד למעני, שהרי באמצעות עבודה שכזו תתעלה לשלב השלמות. מכל מקום, אם אינך מסוגל לעבוד תוך מודעות לי, נסה רק לוותר על תוצאות עבודתך ולהתבסס בעצמי." (ב.ג. 12.10-11)

בהקטי ישירה בעבודה
מי שרוצה להיות בהקטי יוגי בכל מעשיו, יכול להוסיף אלמנטים נוספים לחייו. תרגול גַ'פַּה, או חזרה מדיטטיבית על שמותיו של האל, הינו התרגול העיקרי של דרך הבהקטי. יש לעשות זאת בזמן הטוב ביותר של היום – השכם בבוקר. בנוסף, ניתן לחזור על הגַ'פַּה בעת הנסיעה למקום וממקום העבודה ואם זה מעשי, גם בזמן העבודה. בהפסקות אפשר לקרוא משהו רוחני או להקשיב להרצאה. אפשר להביא פְּרַסַדַם, או אוכל רוחני, לעבודה ולהתחלק עם העובדים. מומלץ לא לאכול אוכל הניתן במקום העבודה, אלא להביאו מהבית. אוכל שמוכן בבית באהבה ומוצע לאל, עוצמתו המטהרת גדולה מאוד ומביא סיפוק רב ללב. אך אוכל במסעדות או במקום העבודה מוריד את התודעה. כל אלו יהפכו את השהות בעבודה לזמן של תרגול ישיר של בהקטי.

עבודה ברוח הדהרמה מאפשרת את שלוות הלב והסיפוק הנחוצים לגַ'פַּה, למדיטציה על שמותיו של קרישנה. גַ'פַּה עמוקה השכם בבוקר מביאה למודעות עמוקה ל קרישנה גם בעת העבודה. באופן זה, קל יותר לנקות את האַנַרְתְהות (הלכלוכים הלא רצויים) מהלב. מכאן, שעבודה ברוח הדהרמה תומכת בתרגול ישיר של בהקטי, ותרגול ישיר כזה מאפשר להביא את התרגול הרוחני לתחומי העבודה החומרית. מעגל זה מאפשר התקדמות יפה בבהקטי יוגה.

שלמות היוגה
המטרה הסופית של בהקטי הינה התמסרות מלאה לאלוהים, התמסרות שמעבר לשיקולים של נטיות ואופי. הוראתו האחרונה של קרישנה בבהגווד-גיטה הינה לנטוש את הדהרמה החומרית ורק להתמסר לו: "נטוש את כל צורות הדהרמה והתמסר רק לי. אני אגאלך מן התגובות לחטא כולן. אל תירא."(ב.ג. 18.66)

קרישנה ביקש להעלות את ארג'ונה, באמצעות הפיכת עיסוקו ליוגה, למישור הדהרמה הנצחית. הדהרמה הנצחית הינה שירות אוהב לאל, שירות שהינו מעבר להתניות הגוף והנפש והחובות החוברות להן. בשלב הדהרמה הנצחית, ארג'ונה ראה את עצמו כמשרת אוהב של קרישנה, המוכן לעשות את רצונו של קרישנה במסירות ואהבה, ללא כל תנאי חומרי. ומה קרישנה ביקשו לעשות? קום והילחם. ארג'ונה אכן קם ונלחם, אך כעת לא על פי התניותיו ונטיותיו החומריות, אלא רק משום שזה מה שקרישנה רצה; הוא פעל כך כי זה שימח את קרישנה. ארג'ונה התעלה כך לבהקטי טהורה.



מאמרים נוספים מאת גוּנָאוַתַר דָאס

מורה לבהקטי יוגה ולפילוסופיה של היוגה.

כתיבת תגובה

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר