תפילה להגנה מפני חרדות החיים

תפילה להגנה מפני חרדות החיים

נָארָאיַנַה-קַוַצַ'ה

זוהי תפילה שנועדה להזכיר לדבק את האל והגנתו בכל מבוכי החיים ולמצוא כך מקלט בו. בעבר הרחוק, אינְדְרַה, מלך עדן, נשא תפילה זו ובעזרתה ניצח את צבא הרשעים. מומלץ לשאת תפילה זו בראשית כל יום, לאחר המקלחת.

בשעה שמתעורר פחד כלשהו, על האדם ליטול תחילה את ידיו ולשטוף את רגליו ואז לבצע אָצְ'מַן (טקס טהרה קצר. כל דבק יכול להסביר כיצד לעשות זאת) ולזמר מנטרה זו:
אוֹם אַפַּויתְרַה פַּויתְרוֹ וָא סַרְוָאוַסְתְהָאם גַתוֹ פּי וָא / יַהּ סְמַרֵת פּוּנְדַריקָאקְשַׁם סַה בְּהַיָאבְּהְיַנְתַרַה שׂוּצ'י / שְׂרִי-וישנו שְׂרִי-וישנו שְׂרִי-וישנו

או אז עליו לגעת בעשב קוּשַׂה (יבלית) ולשבת כבד ראש ושותק, כשפניו לעבר צפון. לאחר שהיטהר לחלוטין, עליו לגעת עם המנטרה המורכבת משמונה הברות בשמונה חלקי גופו:

אום נַמוֹ נַרָאיַנָּאיַה
אום אום נַמַהּ [פָּאדַיוֹה – נגיעה בכפות הרגליים]
אום נַם נַמַהּ [גָ'אנוּנוֹ – נגיעה בברכיים]
אום מוֹם נַמַהּ [אוּרְנוֹ – נגיעה בירכיים]
אום נָאם נַמַהּ [אוּדַרֵא – נגיעה בבטן]
אום רָאם נַמַהּ [הְרִדי – נגיעה בלב]
אום יַם נַמַהּ [אוּרַסי – נגיעה בחזה]
אום נָּאם נַמַהּ [מוּקְהֵא – נגיעה בפה]
אום יַם נַמַהּ [שׁירַסי – נגיעה בקודקוד]

ובסדר הפוך:
אום יַם נַמַהּ [שׁירַסי – נגיעה בקודקוד]
אום נָּאם נַמַהּ [מוּקְהֵא – נגיעה בפה]
אום יַם נַמַהּ [אוּרַסי – נגיעה בחזה]
אום רָאם נַמַהּ [הְרִדי – נגיעה בלב]
אום נָאם נַמַהּ [אוּדַרֵא – נגיעה בבטן]
אום מוֹם נַמַהּ [אוּרְנוֹ – נגיעה בירכיים]
אום נַם נַמַהּ [גָ'אנוּנוֹ – נגיעה בברכיים]
אום אום נַמַהּ [פָּאדַיוֹהּ – נגיעה בכפות הרגליים]

עם המנטרה המורכבת משתיים-עשרה הברות יש לגעת בקצה אצבעות הידיים:
אום נַמו בְּהַגַוַתֵא וָאסוּדֵוָאיַה:
אום אום נַמַהּ [דַקְשׁינַה תַרְגַ'נְיָאם – אצבע יד ימין]
אום נַם נַמַהּ [דַקְשׁינַה מַדְהְיָאמָאיָאם – אמה יד ימין]
אום מום נַמַהּ [דַקְשׁינַה אַנָאמיקָאיָאם – קמיצה יד ימין]
אום בְּהַם נַמַהּ [דַקְשׁינַה קַנישְׁטְהַקָאיָאם – זרת יד ימין]
אום גַם נַמַהּ [וָאמַה קַנישְׁטְהַקָאיָאם – זרת יד שמאל]
אום וַם נַמַהּ [וָאמַה אַנָאמיקָאיָאם – קמיצה יד שמאל]
אום תֵם נַמַהּ [וָאמַה מַדְהְיָאמָאיָאם – אמה יד שמאל]
אום וָאם נַמַהּ [וָאמַה תַרְגַ'נְיָאם – אצבע יד שמאל]
אום סוּם נַמַהּ [דַקְשׁינַה אַנְגוּשְׁתְהוֹ אּוּרְדְהְוַה פַּרְוַנּי – אגודל יד ימנית פרק עליון]
אום דֵם נַמַהּ [דַקְשׁינַה אַנְגוּשְׁתְהוֹ אַדְהַרַה פַּרְוַנּי – אגודל יד ימנית פרק תחתון]
אום וָאם נַמַהּ [וָאמַה אַנְגוּשְׁתְהוֹ אּוּרְדְהְוַה פַּרְוַנּי – אגודל יד שמאלית פרק עליון]
אום יַם נַמַהּ [וָאמַה אַנְגוּשְׁתְהוֹ אַדְהַרַה פַּרְוַנּי – אגודל יד שמאלית פרק תחתון]

אח"כ יש לזמר את המנטרה בת שש ההברות
אום וישְׁנַּוֵה נַמַהּ
אום אום נַמַהּ [הְרִדַיַה – לשים את ההברה על הלב]
אום וים נַמַהּ [מוּרְדְהַני – לשים את ההברה על קצה הקודקוד]
אום שַׁם נַמַהּ [בְּהְרוּווֹהּ מַדְהְיֵה – לשים את ההברה בין הגבות]
אום נַּם נַמַהּ [שׂיקְהָאיַאם – על השׂיקְהַה (או באזור השׂיקְהַה)]
אום וֵם נַמַהּ [נֵתְרַיוֹהּ – לשים את ההברה בין שתי העיניים]
אום נַם נַמַהּ [סַרְוַה סַנְדְהישׁוּהּ – לשים את ההברה על כל פרקי הגוף (ולהגות בהברה זו כאילו היתה כלי נשק. יש להפוך להתגלמות מושלמת של המנטרה)].
אום מַם נַמַהּ [אַסְתְרָאיַה פְּהַט – יש לזמר מנטרה זו בכל הכיוונים, החל ממזרח.]

עם סיום זימרה זו, על הדבק לחשוב עצמו זהה מבחינה איכותית לאישיות אלוה העילאי, אשר ניחן בשישה שפעים והינו המושא הראוי להגוּת. או אז עליו לזמר את התפילה המגוננת של נָארָאיַנַּה, הנָארָאיַנַּה-קַוַצַ'ה.

אום הַריר וידַדְהְיָאן מַמַה סַרְוַה-רַקְשָׁאם
נְיַסְתָאנְגְהְרי-פַּדְמַהּ פַּתַגֵנְדְרַה-פְּרּישְׁטְהֵא/
דַרָארי-צַ'רְמָאסי-גַדֵשׁוּ-צָ'אפַּה-
פָּאשָׂאן דַדְהָאנו 'שְׁטַה-גוּנּו 'שְׁטַה-בָּאהוּהּ //

גַ'לֵשׁוּ מָאם רַקְשַׁתוּ מַתְסְיַה-מֻוּרְתיר
יָאדו-גַנֵּבְּהְיו וַרוּנַּסְיַה פָּאשָׂאת/
סְתְהַלֵשׁוּ מָאיָאוַטוּ-וָאמַנו 'וְיָאת
תְריויקְרַמַהּ קְהֵא 'וַתוּ וישְׂוַרֻוּפַּהּ//

דוּרְגֵשְׁו אַטַוְי-אָאג'י-מוּקְהָאדישׁוּ פְּרַבְּהוּהּ
פָּאיָאן נְרּיסימְּהו 'סוּרַה-יֻוּתְהַפָּאריהּ/
וימוּנְצַ'תו יַסְיַה מַהָאטְטַה-הָאסַם
דישׂו וינֵדוּר נְיַפַּתַמְּשׂ צַ'ה גַרְבְּהָאהּ//

רַקְשַׁתְו אַסַוּ מָאדְהְוַני יַגְ'נַה-קַלְפַּהּ
סְוַה-דַמְּשְׁטְרַיונְנִיתַה-דְהַרו וַרָאהַהּ/
רָאמו 'דְרי-קֻוּטֵשְׁו אַתְהַה ויפְּרַוָאסֵא
סַלַקְשְׁמַנּו 'וְיָאד בְּהַרַתָאגְרַג'ו 'סְמָאן//

מָאם אוּגְרַה-דְהַרְמָאד אַקְהילָאת פְּרַמָאדָאן
נָארָאיַנַּהּ פָּאתוּ נַרַשׂ צַ'ה הָאסָאת/
דַתְתַס תְו אַיוגָאד אַתְהַה יוגַה-נָאתְהַהּ
פָּאיָאד גוּנֵּשַׂהּ קַפּילַהּ קארמה-בַּנְדְהָאת//

סַנַת-קוּמָארו 'וַתוּ קָאמַדֵוָאד
דְהַיַשִׂירְשָׁא מָאם פַּתְהי דֵוַה-הֵלַנָאת/
דֵוַרְשׁי-וַרְיַהּ פּוּרוּשָׁארְצַ'נָאנְתַרָאת
קֻוּרְמו הַריר מָאם נירַיָאד אַשֵׂשָׁאת//

דְהַנְוַנְתַריר בְּהַגַוָאן פָּאתְו אַפַּתְהְיָאד
דְוַנְדְוָאד בְּהַיָאד רּישַׁבְּהו נירְג'יתָאתְמָא/
יַגְ'נַשׂ צַ'ה לוקָאד אַוַתָאג' גַ'נָאנְתָאד
בַּלו גַנָּאת קְרודְהַה-וַשָׂאד אַהִינְדְרַהּ//

דְוַיְפָּאיַנו בְּהַגַוָאן אַפְּרַבּודְהָאד
בּוּדְדְהַס תוּ פָּאשַׁנְּדַּה-גַנַּה-פְּרַמָאדָאת/
קַלְקיהּ קַלֵהּ קָאלַה-מַלָאת פְּרַפָּאתוּ
דְהַרְמָאוַנָאיורוּ-קְרּיתָאוַתָארַהּ//

מָאם קֵשַׂוו גַדַיָא פְּרָאתַר אַוְיָאד
גווינְדַה אָאסַנְגַוַם אָאתְתַה-וֵנּוּהּ/
נָארָאיַנַּהּ פְּרָאהְנַּה אוּדָאתְתַה-שַׂקְתיר
מַדְהְיַן-דינֵא וישנור אַרִינְדְרַה-פָּאנּיהּ//

דֵוו 'פַּרָאהְנֵּא מַדְהוּ-הוגְרַדְהַנְוָא
סָאיַם תְרי-דְהָאמָאוַתוּ מָאדְהַוו מָאם/
דושֵׁא הְרּישִׁיקֵשַׂה אוּתָארְדְהַה-רָאתְרֵא
נישִׂיתְהַה אֵקו 'וַתוּ פַּדְמַנָאבְּהַהּ//

שְׂרִיוַתְסַה-דְהָאמָאפַּרַה-רָאתְרַה אִישַׂהּ
פְּרַתְיֻוּשַׁה אִישׂו 'סי-דְהַרו גַ'נָארְדַנַהּ/
דָאמודַרו 'וְיָאד אַנוּסַנְדְהְיַם פְּרַבְּהָאתֵא
וישְׂוֵשְׂוַרו בְּהַגַוָאן קָאלַה-מֻוּרְתיהּ//

צַ'קְרַם יוּגָאנְתָאנַלַה-תיגְמַה-נֵמי
בְּהְרַמַת סַמַנְתָאד בְּהַגַוַת-פְּרַיוּקְתַם/
דַנְדַגְדְהי דַנְדַגְדְהְי אַרי-סַיְנְיַם אָאשׂו
קַקְשַׁם יַתְהָא וָאתַה-סַקְהו הוּתָאשַׂהּ//

גַדֵא 'שַׂני-סְפַּרְשַׂנַה-ויסְפְּהוּלינְגֵא
נישְׁפּינְּדְּהי נישְׁפּינְּדְּהְי אַג'יתַה-פְּרייָאסי/
קוּשְׁמָאנְּדַּה-וַיְנָאיַקַה-יַקְשַׁה-רַקְשׁו-
בְּהֻוּתַה-גְרַהָאמְּשׂ צֻ'וּרְנַּיַה צֻ'וּרְנַּיָארִין//

תְוַם יָאתוּדְהָאנַה-פְּרַמַתְהַה-פְּרֵתַה-מָאתְרּי-
פּישָׂאצַ'ה-ויפְּרַגְרַהַה-גְהורַה-דְרּישְׁטִין/
דַרֵנְדְרַה וידְרָאוַיַה קרישנה-פֻּוּריתו
בְּהִימַה-סְוַנו 'רֵר הְרּידַיָאני קַמְפַּיַן//

תְוַם תיגְמַה-דְהָארָאסי-וַרָארי-סַיְנְיַם
אִישַׂה-פְּרַיוּקְתו מַמַה צְ'הינְדְהי צְ'הינְדְהי/
צַ'קְשֻׁוּמְּשׁי צַ'רְמַנ צְ'הַתַה-צַ'נְדְרַה צְ'הָאדַיַה

דְוישָׁאם אַגְהונָאם הַרַה פָּאפַּה-צַ'קְשׁוּשָׁאם//

יַן נו בְּהַיַם גְרַהֵבְּהְיו 'בְּהֻוּת  קֵתוּבְּהְיו נְרּיבְּהְיַה אֵוַה צַ'ה/
רִיסְרּיפֵּבְּהְיו דַמְּשְׁטְריבְּהְיו  בְּהֻוּתֵבְּהְיו 'מְּהובְּהְיַה אֵוַה צַ'ה

סַרְוָאנְּי אֵתָאני בְּהַגַוַן-  נָאמַה-רֻוּפָּאנוּקִירְתַנָאת/
פְּרַיָאנְתוּ סַנְקְשַׁיַם סַדְיו  יֵא נַהּ שְׂרֵיַהּ-פְּרַתִיפַּקָאהּ//

גַרוּדּו בְּהַגַוָאן סְתותְרַה-  סְתובְּהַשׂ צְ'הַנְדומַיַהּ פְּרַבְּהוּהּ/
רַקְשַׁתְו אַשֵׂשַׁה-קְרּיצְ'צְ'הְרֵבְּהְיו  וישְׁוַקְסֵנַהּ סְוַה-נָאמַבְּהיהּ//

סַרְוָאפַּדְבְּהְיו הַרֵר נָאמַה-  רֻוּפַּה-יָאנָאיוּדְהָאני נַהּ/
בּוּדְדְהִינְדְרייַה-מַנַהּ-פְּרָאנָּאן  פָּאנְתוּ פָּארְשַׁדַה-בְּהֻוּשַׁנָּאהּ//

יַתְהָא הי בְּהַגַוָאן אֵוַה  וַסְתוּתַהּ סַד אַסַץ' צַ'ה יַת/
סַתְיֵנָאנֵנַה נַהּ סַרְוֵא  יָאנְתוּ נָאשַׂם אוּפַּדְרַוָאהּ//

יַתְהַיְקָאתְמְיָאנוּבְּהָאוָאנָאם  ויקַלְפַּה-רַהיתַהּ סְוַיַם/
בְּהֻוּשַׁנָּאיוּדְהַה-לינְגָאקְהְיָא  דְהַתְתֵא שַׂקְתִיהּ סְוַה-מָאיַיָא//

תֵנַיְוַה סַתְיַה-מָאנֵנַה  סַרְוַה-גְ'נו בְּהַגַוָאן הַריהּ/
פָּאתוּ סַרְוַיְהּ סְוַרֻוּפַּיְר נַהּ  סַדָא סַרְוַתְרַה סַרְוַה-גַהּ//

וידיקְשׁוּ דיקְשֻׁוּרְדְהְוַם אַדְהַהּ סַמַנְתָאד
אַנְתַר בַּהיר בְּהַגַוָאן נָארַסימְּהַהּ/
פְּרַהָאפַּיַל לוקַה-בְּהַיַם סְוַנֵנַה
סְוַה-תֵגַ'סָא גְרַסְתַה-סַמַסְתַה-תֵגָ'אהּ//

הריבון העליון, אשר יושב על צווארו של גַרוּדַה הציפור ונוגע בו בכפות רגלי הלוטוס שלו, אוחז בשמונה כלי נשק – קונכייה, דיסקוס, מגן, חרב, אלה, חיצים, קשת וחבלים. מי ייתן ואישיות אלוה יגונן עלי בכל עת באמצעות שמונה זרועותיו. הוא רב עצמה וכל יכול, שהרי ניחן בשלמותם בשמונה הכוחות המיסטיים.

מי ייתן והריבון, אשר הופיע בדמות דג גדול, יגונן עלי במים מחיות טרף שהינן בנות לווייתו של האל-למחצה וַרוּנַה. בהפיצו את אונו המשלה, הופיע הריבון בדמותו של וָאמַנַה הגמד. מי ייתן ווָאמַנַה יגונן עלי על-פני האדמה. דמותו הענקית של הריבון, דמות הוישְׂוַרֻוּפַּה, משתרעת על-פני שלושת העולמות. מי ייתן ודמות זו תגונן עלי בשמיים.

מי ייתן ונְרִיסימְהַדֵוַה, האל בדמות חצי-אדם חצי-אריה, אשר הופיע כאויבו של הירַנְיַקַשׂיפּוּ, יגונן עלי מכל עבר. צחוקו הרועם נשמע בכל הכיוונים וגרם לנשותיהם ההרות של האסוּרות להפיל את ולדותיהן. מי ייתן והאל בדמות זו של חצי-אדם חצי-אריה יתרצה בטובו לגונן עלי במקומות קשים כיערות-עד ושדות קרב.

הריבון העליון הבלתי נכחד מאומת באמצעות טקסי פולחן והקרבה, וידוע אפוא, כיַגְ'נֵשְׁוַרַה. בהתגלותו כחזיר-בר הוא משה את כדור הארץ מתוך המים שבקרקעית היקום והניחו על ניביו החדים. מי ייתן וריבון זה יגונן עלי מפני שודדי הדרכים. מי ייתן ופַּרַשׁוּראמה יגונן עלי על פסגות ההרים, ואחיו הבכור של בְּהַרַתַה, רָאמַצַ'נְדְרַה, עם אחיו לַקְשְׁמַנַה, יגוננו עלי בארצות נכר.

מי ייתן ונָארָאיַנַּה יגונן עלי מפני הליכה מיותרת אחר שיטות דתיות כוזבות ומפני כשלון בביצוע חובותיי בגין טירוף. מי ייתן והריבון בדמותו כנַרַה יגונן עלי מגאווה מופרזת. מי ייתן ודַתְתָאתְרֵיַה, אדון כל כוחות הנסתר, יגונן עלי ממעידה מתירגול הבהקטי-יוגה, ושְׂרִי קַפּילַה, אדון כל המעלות הטובות, יגונן עלי מפני השיעבוד החומרי לפעילות נהנתנית.

מי ייתן וסַנַת-קוּמָארַה יגונן עלי מפני תשוקות תאוותניות. בהתחילי פעילות מבורכת, מי ייתן ושְׂרִי הַיַגְרִיוַה יגונן עלי מעבירה של התרשלות במתן כבוד ויקר לריבון העליון. מי ייתן ודֵוַרְשׁי נָארַדַה יגונן עלי מביצוע עבירות במהלך הסגידה למוּרְתי, וקֻוּרְמַה, האל שהופיע בצורת צב, יגונן עלי מנפילה לכוכבי הגיהינום האינסופיים.

מי ייתן ואישיות אלוה בהתגלותו כדְהַנְוַנְתַרי יגאלני ממזונות בלתי רצויים ויגונן עלי מחולי גופני. מי ייתן ורּישַׁבְּהַדֵוַה, שכבש את חושיו החיצוניים והפנימיים, יגונן עלי מפחד שמקורו בשניוּת שבחום וקור. מי ייתן ויַגְ'נַה יגונן עלי מקלון ומפגיעה מצד הציבור, ומי ייתן ובַּלַראמה, בדמותו כשֵׂשַׂה, יגונן עלי מפני נחשים חדורי קנאה.

מי ייתן ואישיות אלוה בדמותו כוְיָאסַדֵוַה יגונן עלי מכל סוגי הבערות שמקורם בהעדר ידע וֵדי. מי ייתן ובּוּדְדְהַדֵוַה יגונן עלי מפעילות הנוגדת את עקרונות הדת ומעצלות וטירוף שמביאים לשכחת עקרונות הידע הוֵדי וטקסי הפולחן. מי ייתן וקַלְקידֵוַה, אישיות אלוה שהופיע כדי להגן על עקרונות הדת, יגונן עלי מפני זוהמת תקופת קַלי.

מי ייתן וקֵשַׁוַה יגונן עלי באלתו בחלקו הראשון של היום, וגוֹוינְדַה, שמנגן תמיד בחלילו, יגונן עלי בחלקו השני של היום. מי ייתן ונָארָאיַנַּה, בעל האונים כולם, יגונן עלי בחלקו השלישי של היום, וווישנו, נושא הדיסקוס לצורך הריגת אויביו, יגונן עלי בחלקו הרביעי של היום.

מי ייתן ומַדְהוּסֻוּדַנַה, אשר נושא קשת שמטילה אימתה על הזדים, יגונן עלי במשך חלקו החמישי של היום. בערב, הבה ומָאדְהַוַה יגונן עלי בדמותו כברהמה, וישנו ומַהֵשְׂוַרַה, ובראשית הלילה יגן עלי הְרִשׁיקֵשַׂה. מי ייתן ובאישון הליל [בחלק השני והשלישי של הלילה] יגונן עלי שְׂרי פַּדְמַנָאבְּהַה.

מי ייתן ואישיות אלוה, הנושא את סימן השְׂריוַתְסַה על חזהו, יגונן עלי משעת חצות ועד לשעת דמדומי הבוקר. מי ייתן וגַ'נָארְדַנה, הנושא חרב בידו, יגונן עלי בסופו של הלילה [במשך ארבע הגְהַטיקות האחרונות של הלילה]. מי ייתן ודָאמוֹדַרַה יגונן עלי בשעות הבוקר המוקדמות ווישְׂוֵשְׂוַרַה יגונן עלי בשעות המפגש בין היום והלילה.

גלגלו של הריבון העליון, שקצותיו החדים מכלים כול כאש החורבן שבקץ העידן, מוּנע בידי אישיות אלוה ונד ותר בכל ארבעת הכיוונים. כשם שלהבות האש שורפות לאפר עשב יבש בסיוע משב רוח, מי ייתן וסוּדַרְשַׁן צַ'קְרַה זה ישרוף לאפר את אויבינו.

הו אַלַה שבידו של אישיות אלוה, מתיזה את ניצוצות אש עזי עוצמה כברקים, והינך יקרה עד מאד לריבון. גם אני הינני משרתו. עזרי נא לי בטובך לנתץ לרסיסים את ישויות החיים הרעות הידועות כקוּשְׁמָאנְדַס, וַיְנָאיַקַס, יַקְשַׁס, רָאקְשַׁסַס, בּהֻּוּתַס וגְרַהַס. שברי נא ורצצי אותן.

הו הטובה בקונכיות, הו פָּאנְצַ'גַ'נְיַה שבידיו של האל, את מלאה תמיד בנשיפתו של קרישנה. משום כך צליליך הינם מטילי אימה ונוטעים חיל ורעדה בלב האויבים כגון רָאקְשַׁסַס, רוחות הפְּרַמֵתְהַה, הפְּרֵתַס, מָאתָאס, פּיסָאצַ'ס ורוחות בְּרָאהְמַנּים בעלות עיניים מבעיתות.

הו מלכת החרבות חדות התער, עסוקה את בשירותו של אישיות אלוה. קצצי נא בחיילי אויבי, חתכי אותם לחתיכות! הו מגן המעוטר במאה מעגלים זוהרים דמויי ירח, כסה נא את עיניהם של אויבי החוטאים. עקור נא את עיניהם החוטאות.

מי ייתן ופיאור שמו הנשגב של אישיות אלוה, והילול דמותו, תכונותיו ואביזריו, יגוננו עלינו מהשפעתם של כוכבים רעים, מטאורים, בני אדם צרי עין, נחשים, עקרבים, וחיות כגון נמרים וזאבים. מי ייתן ויגונן הוא עלינו מפני רוחות רפאים והיסודות החומריים כגון אדמה, מים, אש ואויר, כמו גם מברקים ומחטאי עברנו. מכשולים אלה העומדים בפני חיים מבורכים מטילים עלינו תמיד את אימתם. הבה ויתכלו אלה כליל על-ידי זימרת המַהָא-מנטרה הרא קרישנה.

גַרוּדַה, נושאו של וישנו, הינו הנערץ מכול, שהרי הינו אדיר וחזק כאישיות אלוה עצמו. הוא התגלמות הוודות ונסגד בפסוקים נבחרים. מי ייתן ויגונן עלינו מכל סכנה, ומי ייתן וגם וישְוַקְסֵנַה, אישיות אלוה, יגונן עלינו מן הסכנות כולן באמצעות שמו הקדוש.

מי ייתן ושמו הקדוש של אישיות אלוה, דמויותיו הנשגבות, נושאיו וכל כלי נשקו, שמעטרים אותו כבני לוויה אישיים, יגוננו מפני כל סכנה לתבונתנו, חושינו, מֶחשָבנו ואוויר החיים שלנו.

למרות שההתגלות הקוסמית הסמויה והגשמית הינה חומרית, אין היא שונה מאישיות אלוה העילאי. זאת משום שבסופו של דבר הוא סיבת כל הסיבות. סיבה ותוצאה – אחת הן למעשה, שהרי הסיבה מצויה בתוצאה. משום כך יכול אישיות אלוה העילאי, האמת המוחלטת, למגר את כל סכנותינו באמצעות כל אחד מאברי גופו רבי האון.

אישיות אלוה, ישויות החיים, האנרגיה החומרית, האנרגיה הרוחנית וכלל הבריאה, כולם הם מהויות ייחודיות. מכל מקום, הניתוח הסופי מלמד שאלה יחדיו מהווים את העליון האחד, אישיות אלוה. משום כך, המתקדמים בידע רוחני רואים אחדות בשוני. עבור אנשים מתקדמים שכאלה קישוטי גופו של הריבון, שמו, תהילתו, מעלותיו, דמויותיו, כלי נשקו וידיו מהווים גילויי אונו. על-פי הבנתם הרוחנית המתקדמת, הריבון היודע-כול, אשר מתגלה בדמויות שונות, נוכח בכל מקום. מי ייתן ותמיד יגונן הוא עלינו בכל מקום מכל פורענות.

פְּרַהְלָאדַה מַהָארָאגַ'ה זימר בקול גדול את שמו הקדוש של שְׂרי נְרִסימְהַדֵוַה. מי ייתן ונְרִסימְהַדֵוַה, השואג אל דבקו פְּרַהְלָאדַה מַהָארָאגַ'ה, יגונן עלינו מכל פחד או סכנה שיוצרים בכל עבר מנהיגים תקיפים באמצעות רעל, כלי נשק, מים, אש, אוויר וכן הלאה. מי ייתן והריבון יאפיל על השפעתם באמצעות השפעתו הנשגבת. מי ייתן ונְרִסימְהַדֵוַה יגונן עלינו מכל הכיוונים ומכל פינה, מלמעלה, מלמטה, מבפנים ומבחוץ.מאמרים נוספים מאת גוּנָאוַתַר דָאס - ידע מעמיק

כתיבת תגובה

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר