הרא קרישנה | בהגווד גיטה: הרקע לבהגווד גיטה

בהגווד גיטה: הרקע לבהגווד גיטה

אף-על-פי שהבהגווד גיטה הופיעה במהדורות רבות ונקראת כספר בפני עצמו, במקור היא מהווה אפיזודה במַהָאבְּהָארַתַה, האפוס הסנסקריטי של תולדות העולם העתיק. המַהָאבְּהָארַתַה מביא אותנו בתיאוריו עד לתקופה הנוכחית של קַלי. בתחילת תקופה זו, לפני כ-5,000 שנה, דיבר קרישנה את הבהגווד גיטה לידידו ודְבֵקו ארג'ונה.

שיחתם, שנחשבת לאחד מן הדיאלוגים הפילוסופיים והדתיים החשובים ביותר בתולדות האדם, התרחשה ממש על סף ראשיתה של מלחמה, מלחמת אחים גדולה בין מאַת בניו של דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה ובין דודניהם הפָּאנְּדַּוים (בניו של פָּאנְּדּוּ).

דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה ופָּאנְּדּוּ היו אחים שנולדו בשושלת הקוּרוּ, מצאצאי המלך בְּהַרַתַה, ששלט בעבר בכל כדור הארץ וממנו נגזר השם מַהָאבְּהָארַתַה. דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה הבכור היה עיוור מלידה ומשום כך הועבר כתר המלוכה, שהגיע לו, לאחיו הצעיר פָּאנְּדּוּ.

פָּאנְּדּוּ נפטר בגיל צעיר, וחמשת בניו — יוּדְהישְׁטְהירַה, בְּהִימַה, ארג'ונה, נַקוּלַה וסַהַדֵוַה — עברו לחסותו של דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה, ששימש בינתיים כמלך. בניו של דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה ובניו של פָּאנְּדּוּ גדלו באותה חצר מלכות, אומנו יחדיו בידי רב-האמן דְרוֹנַּה באמנות המלחמה, וזכו בהדרכתו של סב המשפחה הנערץ, בְּהִישְׁמַה. בניו של דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה, ובייחוד הבכור שביניהם, דוּרְיוֹדְהַנַה, שנאו את הפָּאנְּדַּוים וקינאו בהם, ודְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה העיוור ורע הלב חפץ שבניו, ולא בני פָּאנְּדּוּ, יירשו את הממלכה.

דוּרְיוֹדְהַנַה, בהסכמת דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה, זמם להרוג את בניו הצעירים של פָּאנְּדּוּ, ורק בזכות הגנתם הזהירה של דודם וידוּרַה ודודנם קרישנה הצליחו הפָּאנְּדַּוים להינצל מניסיונות רבים להתנקש בחייהם.

אולם קרישנה איננו אדם רגיל, אלא האל עצמו, שירד לאדמה ומילא תפקיד של נסיך בשושלת מלכים מאותה עת. בתפקיד זה הוא היה גם אחיינה של אשתו של פָּאנְּדּוּ, קוּנְתִי, או פְּרּיתְהָא, אם הפָּאנְּדַּוים. קרישנה נטה לצדם של בניו ישרי הדרך של פָּאנְּדּוּ והגן עליהם הן כקרוב והן כמכונן הדת הנצחית.

בסופו של דבר, גרר דוּרְיוֹדְהַנַה הערום את הפָּאנְּדַּוים לתחרות הימורים. במהלכה של התמודדות גורלית זו תפסו דוּרְיוֹדְהַנַה ואחיו את דְרַוּפַּדִי, אשת הפָּאנְּדַּוים הצנועה והמסורה, ומתוך כוונה להעליבה, ניסו להפשיטה לעיני קהל רב של נסיכים ומלכים. התערבותו האלוהית של קרישנה הצילה אותה, אולם המשחק, שנוהל במרמה, נישל את הפָּאנְּדַּוים מממלכתם ושילחם לשלוש-עשרה שנות גלות.

בשובם מן הגלות תבעו הפָּאנְּדַּוים מדוּרְיוֹדְהַנַה את זכותם לממלכה, אך הלה סירב להם בעזות מצח. חמשת הפָּאנְּדַּוים, שכנסיכים חלה עליהם החובה לעסוק במנהל ציבורי, צמצמו את דרישתם עד לכדי חמישה כפרים בלבד. אולם דוּרְיוֹדְהַנַה השיבם ביהירות שלא יקצה להם ולו שעל אדמה השווה בגודלו לחודה של מחט.

הפָּאנְּדַּוים נשאו בכל אלה בסבלנות רבה. אך עתה נראה שהמלחמה בלתי-נמנעת.

בעת שנסיכי העולם החלו תופסים את עמדותיהם, אחדים לצדם של בניו של דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה ואחרים לצדם של הפָּאנְּדַּוים, פנה קרישנה לעבר מחנהו של דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה והתחנן לשלום. לאחר שהפצרתו הושבה ריקם, הייתה המלחמה ודאית.

הפָּאנְּדַּוים, שהיו אנשי מוסר מן המעלה הראשונה, ידעו שקרישנה הוא אישיות אלוה, בעוד שבניו הדמוניים של דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה לא הכירו בכך. ואף-על-פי-כן הציע קרישנה כי ישתתף במלחמה בהתאם לציפיותיהם של שני הצדדים הלוחמים. כאלוהים הוא לא יילחם בעצמו, אולם צד אחד יזכה בצבאו ואילו האחר יזכה בו עצמו כיועץ ומסייע בלבד. דוּרְיוֹדְהַנַה, הגאון המדיני, היה להוט מאוד אחר כוחות צבאו של קרישנה, בעוד שארג'ונה היה להוט במידה שווה לזכות בקרישנה עצמו.

כך הפך קרישנה לרַכָּבו של ארג'ונה ונהג את מרכבתו של הקַשָּׁת האגדי. והנה אנו מגיעים לנקודה שבה מתחילה הבהגווד גיטה. שני הצבאות ערוכים ונכונים לקרב, ודְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה שואל בדאגה רבה את מזכירו סַנגַ'יַה: "מה הם עושים?"

הבמה ערוכה ועתה נחוצים אך הסברים קלים באשר לתרגום ולהתעמקות. התרגום וההתעמקות המתלווים לגיטה באים מתוך גישה פרשנית וַיְשְנַוִית הרואה את האל, קרישנה, קודם כול כבעל דמות ואישיות. באופן בלתי נתפס האל הוא בלתי מוגבל ואינסופי, ובו זמנית אישי וייחודי, נהנה מיחסים רוחניים עם הנשמות, ברואיו. קרישנה הוא גם מטרת הבהגווד גיטה וגם תוכנה ועיקרה. התרגום וההתעמקות נועדו בראש ובראשונה לכוון את הקורא אל קרישנה, ולעורר את הרצון הטמון בלבו של כל אחד ליחסים אוהבים עם האל. במובן זה, ה"בהגווד גיטה כפי שהיא" היא יחידה במינה. ובאופן מיוחד במינו גם הופכת הבהגווד גיטה לשלמות מקיפה בעלת אחדות פנימית.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר