הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 1, פסוק 40

בהגווד גיטה: פרק 1, פסוק 40

אַדְהַרְמָאבְּהיבְּהַוָאת קרישנה  פְּרַדוּשְׁיַנְתי קוּלַה-סְתְרייַהּ
סְתְרִישׁוּ דוּשְׁטָאסוּ וָארְשְׁנֵּיַה  גָ'איַתֵא וַרְנַּה-סַנְֹקַרַהּ
אַדהרמה—של כפירה; אַבְּהיבְּהַוָאת—בשל השליטה; קרישנה—הו קרישנה; פְּרַדוּשְׁיַנְתי—מאבדות את תומתן; קוּלַה-סְתְרייַהּ—נשות המשפחה; סְתְרִישׁוּ—כאשר הנשים; דוּשְׁטָאסוּ—מושחתות; וָארְשְׁנֵּיַה—הו בן לבית וְרּישְׁנּי; גָ'איַתֵא—נולדת; וַרְנַּה-סַנְֹקַרַהּ—אוכלוסיה בלתי רצויה.
תרגום
בשעה שאי דתיות פושה במשפחה, הו קרישנה, נשות המשפחה מאבדות את תוּמתן, וכאשר טהרתן אובדת, הו בן לבית וְרּישְׁנּי, נולדים צאצאים בלתי רצויים.
התעמקות
אוכלוסייה בריאה היא העיקרון הבסיסי לשלום, שגשוג וקדמה רוחנית בחברה האנושית. עקרונות הדת של שיטת הוַרְנָּאשְׂרַמַה תוכננו כך שאוכלוסייה טובה תהווה את רוב החברה ותבטיח את התפתחותה הרוחנית של כלל המדינה והחברה. אוכלוסייה כזו תלויה בתוּמתן ונאמנותן של הנשים. כשם שאפשר על נקלה להוליך ילדים שולל, כך נוטות הנשים לאבד על נקלה את תומתן. לכן, גם ילדים וגם נשים זקוקים להגנת בני המשפחה הבוגרים. אורח חיים דתי מונע מהנשים להיגרר לניאוף. על-פי צָ'אנַּקְיַה פַּנְּדּיתַה, הנשים בדרך-כלל אינן נבונות ביותר ולכן אין לסמוך עליהן. לכן עליהן להיות תמיד עסוקות בפעילויות שונות של מסורת, דת ומשפחה. בדרך זו תומתן ומסירותן מביאות עמן אוכלוסייה טובה הראויה ליטול חלק בשיטת הוַרְנָּאשְׂרַמַה. בשעה ששיטת הוַרְנָּאשְׂרַמַה-דהרמה מתערערת, הופכות הנשים באופן טבעי לעצמאיות ומתערבבות בין גברים, וכך הן נגררות לניאוף המביא עמו את הסכנה של אוכלוסייה בלתי רצויה. באופן דומה, גברים בלתי אחראים מעודדים ניאוף בחברה. בדרך זו ילדים בלתי רצויים מציפים את הגזע האנושי ומועידים אותו לסכנת מלחמות והרס.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר