בהגווד גיטה: פרק 10, פסוק 10

תֵשָׁאםּ סַתַתַה-יוּקְתָאנָאםּ  בְּהַגַ'תָאםּ פְּרִיתי-פֻּוּרְוַקַם
דַדָאמי בּוּדְדְהי-יוֹגַםּ תַםּ  יֵנַה מָאם אוּפַּיָאנְתי תֵא
תֵשָׁאם—להם; סַתַתַה-יוּקְתָאנָאם—עסוקים תמיד; בְּהַגַ'תָאם—מבצעים שירות מסור; פְּרִיתי-פֻּוּרְוַקַם—באהבה אקסטטית; דַדָאמי—אני נותן; בּוּדְדְהי-יוֹגַם—תבונה אמיתית; תַם—זו; יֵנַה—שבאמצעותה; מָאם—אלַי; אוּפַּיָאנְתי—מגיעים; תֵא—הם.
תרגום
מי שמסורים לשרתני באהבה תמיד — אותם אני חונן בתבונה שבעזרתה יוכלו לבוא אליי.
התעמקות
המילה בּוּדְדְהי-יוֹגַם היא רבת משמעות בפסוק זה. מי שזוכר, בפרק השני אישיות אלוה אומר לארג'ונה שהורה לו דברים רבים, ושברצונו להסביר לו על בּוּדְדְהי-יוגה. זו מוסברת עתה. בּוּדְדְהי-יוגה היא למעשה פעילות בתודעת קרישנה; זוהי התבונה העליונה. בּוּדְדְהי פירושה תבונה, ויוגה פירושה פעילות מיסטית, או התעלות מיסטית. מי שמתרגל תודעת קרישנה ושירות מסור, וחותר לשוב לאלוהות, מעשיו נקראים בּוּדְדְהי-יוגה. במילים אחרות, זהו התהליך שבאמצעותו נחלצים מסבך העולם החומרי. קרישנה הוא מטרתה הסופית של כל התקדמות. אלא שהאנשים אינם יודעים זאת; ומשום כך חשובה כל כך חברתם של דְבֵקים ומורה רוחני אמיתי. ראשית יש לדעת שקרישנה הוא המטרה, ולאחר שהיא קבועה וידועה, יש להתקדם לעברה לאט ובהדרגה, ולבסוף להשיגה.

מי שמכיר את מטרת החיים אולם קשור לתוצאות מעשיו, פועל בקארמה-יוגה. כאשר הוא יודע את המטרה, אולם מבקש להשיגה באמצעות חשיבה ספקולטיבית, הוא פועל בגְ'נָֿאנַה-יוגה. וכאשר הוא יודע את המטרה וחותר אל קרישנה בתודעת קרישנה מלאה ושירות מסור, הרי שהוא פועל בבהקטי-יוגה, או בבּוּדְדְהי-יוגה. זו נחשבת ליוגה המושלמת, ומהווה את שלמות החיים העליונה.

גם אם לומד אדם אצל מורה רוחני, והוא קשור לארגון רוחני כלשהו, אפשר שלא יהיה נבון מספיק כדי להוסיף ולהתקדם. או אז קרישנה מורה לו מתוכו כיצד לבוא ולהתקדם אליו ללא קושי. דרושים רק עיסוק מתמיד בתודעת קרישנה, ואהבה ונכונות לבצע סוגי שירות שונים. עליו לבצע עבודה כלשהי למען קרישנה, מתוך אהבה. גם דָבֵק שתבונתו מוגבלת ואינו מסוגל להתקדם בנתיב ההגשמה הרוחנית, אם הוא כן ומסור לשירות לאל, האל יעזור לו להתקדם, ולבסוף לבוא אליו.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר