הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 11, פסוק 52

בהגווד גיטה: פרק 11, פסוק 52

שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה
סוּ-דוּרְדַרְשַׂם אידַםּ רֻוּפַּםּ  דְרּישְׁטַוָאן אַסי יַן מַמַה
דֵוָא אַפְּי אַסְיַה רֻוּפַּסְיַה  ניתְיַםּ דַרְשַׂנַה-קָאנְֹקְשׁינַּהּ
שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה—אישיות אלוה העילאי אמר; סוּ-דוּרְדַרְשַׂם—קשה מאוד לראותה; אידַם—הזו; רֻוּפַּם—הדמות הזו; דְרּישְׁטַוָאן אַסי—כפי שראית; יַת—אשר; מַמַה—שלי; דֵוָאהּ—האלים-למחצה; אַפּי—אפילו; אַסְיַה—הזו; רֻוּפַּסְיַה—של הדמות; ניתְיַם—תמיד; דַרְשַׂנַה-קָאנְֹקְשׁינַּהּ—שואפים למראה.
תרגום
אישיות אלוה העליון אמר: ארג'ונה יקר, קשה עד מאוד לחזות בדמותי שאתה צופה בה עתה. אפילו האלים-למחצה תרים תמיד אחר הזדמנות לראות דמות אהובה זו.
התעמקות
בפסוק ארבעים ושמונה של הפרק קרישנה מסיים להראות את דמות היקום. הוא אומר שלא מעשי חסד רבים ולא הקרבות וכיוצא בזה יכולים להקנות ראייה שכזו. אולם כאן המילה סוּ-דוּרְדַרְשַׂם מצביעה על כך שדמותו של קרישנה בעלת שתי הידיים היא טמירה עוד יותר. ייתכן שאפשר לחזות בדמות היקום כשמוסיפים מעט שירות מסור לפעילויות שונות, כגון סיגופים, לימוד הוודות ושכלתנות עיונית; אף שללא שמץ של בהקטי אי אפשר לראותה כלל; זה הוסבר כבר. מכל מקום, עוד מסתורית ממנה היא דמותו של קרישנה בעלת שתי הידיים. קשה לראותה עוד יותר. אפילו אלים-למחצה כמו ברהמה ושיווה מתאווים לראות אותה. הבְּהָאגַוַתַם מאשש שבשעה שקרישנה היה ברחם אמו, דֵוַקִי, כל האלים-למחצה מעדן באו לראות את נפלאותיו. ואף שלא נגלה לעיניהם, הם נשאו לו תפילות יפות והמתינו לראותו. אפשר שסכלים יתכחשו לו ויחשבו אותו לאדם רגיל, ואפשר שלא יסגדו לו אלא ל"משהו" מופשט שבתוכו. אלא שאלה בסך הכול ניסיונות אוויליים, שהרי אפילו אלים-למחצה כמו ברהמה ושיווה מתאווים לראות את קרישנה בעל שתי הידיים.

זה מאושש גם בבהגווד גיטה (9.11), אַוַגָ'אנַנְתי מָאםּ מֻוּדְּהָא מָאנוּשִׁיםּ תַנוּם אָשְׂריתַם: קרישנה אינו מתגלה לעיניהם של הסכלים שמפחיתים בערכו. כמאושש בבְּרַהְמַה-סַמְּהיתָא ועל ידי קרישנה בעצמו בבהגווד גיטה, גופו רוחני כולו ומלא חדווה ונצח. הוא שונה לחלוטין מגוף חומרי. לא קל ללמוד את זה פשוט מקריאת הבהגווד גיטה או ספרות וֵדית דומה. זאת משום שתהליך כזה הוא חומרי, ומי שבוחר בו יחשוב את קרישנה לאישיות היסטורית חשובה ולהוגה דעות נאור – כלומר לבן אנוש רגיל, שלמרות עוצמתו הרבה, ניחן בגוף חומרי. אלה חושבים בסופו של דבר שהאמת המוחלטת משוללת אישיות; הם סוברים שההיבט הבלתי אישי עטה דמות אישית אשר כפופה לטבע החומרי. זהו שיקול חומרי לגמרי ביחס לאלוהים. והנה השערה נוספת: מי שמחפשים בשכלם אחר האמת, מגיעים למסקנה הספקולטיבית שקרישנה הוא פחות חשוב מדמות היקום; הם חושבים שדמות היקום שנגלתה לארג'ונה חשובה יותר מן הדמות האישית. לדעתם היא בסך הכול דמיונית, שהרי לפי אמונתם, האמת המוחלטת בהיבטה העליון משוללת אישיות. מכל מקום, התהליך הנשגב מתואר בפרק הרביעי של הבהגווד גיטה: שמיעה על קרישנה מבני סמכא. זהו התהליך הוֵדי האמיתי, ומי שנוקטים את השיטה הוֵדית שומעים על קרישנה מסמכות, ותוך שמיעה חוזרת ונשנית הוא הופך ליקר להם. הסברנו כבר כמה פעמים שקרישנה מתכסה באון היוגה-מָאיָא שלו ואינו מתגלה לכל אחד. יכול לראותו רק מי שהוא מתגלה לפניו. הספרות הוֵדית מאששת זאת; רק מי שהתמסר כולו יכול להבין את האמת המוחלטת. באמצעות תודעת קרישנה מתמדת ושירות מסור נפקחות עיניו הרוחניות של הדָבֵק. או אז קרישנה נגלה לעיניו. אפילו האלים-למחצה אינם זוכים בגילוי שכזה; מכאן שאפילו הם מתקשים להבין את קרישנה, והמתקדמים שבהם נכספים תמיד לראותו בדמותו בעלת שתי הידיים. המסקנה היא שאף שלא כל אחד יכול לחזות בדמות היקום וקשה עד מאוד לראותה, קשה עוד יותר להבין את דמותו האישית של קרישנה כשְׂיָאמַסוּנְדַרַה.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר