הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 11, פסוק 54

בהגווד גיטה: פרק 11, פסוק 54

בְּהַקְתְיָא תְו אַנַנְיַיָא שַׂקְיַה  אַהַם אֵוַםּ-וידְהוֹ 'רְג'וּנַה
גְ'נָֿאתוּםּ דְרַשְׁטוּםּ צַ'ה תַתְתְוֵנַה  פְּרַוֵשְׁטוּםּ צַ'ה פַּרַנְתַפַּה
בְּהַקְתְיָא—באמצעות שירות מסור; תוּ—אבל; אַנַנְיַיָא—שאינו מעורב בפעילות תועלתנית או בידע ספקולטיבי; שַׂקְיַהּ—מסוגל; אַהַם—אני; אֵוַם-וידְהַהּ—באופן זה; ארג'ונה—הו ארג'ונה; גְ'נָֿאתוּם—להיות ידוע; דְרַשְׁטוּם—להיראות; צַ'ה—גם; תַתְתְוֵנַה—באמת; פְּרַוֵשְׁטוּם—להכנס אליו; צַ'ה—גם; פַּרַם-תַפַּה—הו מייסר האויבים.
תרגום
ארג'ונה יקירי, רק באמצעות שירות מסור ללא סייג אפשר להבין אותי כפי שאני — ניצב לפניך ונגלה לעיניך במישרין. רק בדרך זו תוכל לחדור אל מסתורי הבנתי.
התעמקות
קרישנה מובן באמצעות שירות טהור בלבד. זה מוסבר בפסוק זה בבירור. זאת כדי שפרשנים בלתי מוסמכים, שמנסים להבין את הבהגווד גיטה באמצעות תהליכים ספקולטיביים שכלתניים, ידעו שעמלם אינו אלא בזבוז זמן לריק. איש אינו מסוגל להבין את קרישנה, או כיצד הופיע להוריו עם ארבע ידיים והפך מיד לבעל שתי ידיים. קשה עד מאוד להבין את אלה מלימוד הוודות או באמצעות שכלתנות ספקולטיבית. משום כך נאמר כאן בבירור שאיש אינו מסוגל לראותו, גם לא להבין את הנושאים הללו. מכל מקום, לתלמידים מיומנים בספרות הוֵדית ישנן דרכים רבות ללמוד על אודותיו. הספרות המוסמכת מלאה בכללים, ומי שמבקש להבין את קרישנה חייב לבצעם. אפשר לתרגל על-פי כללים אלה סיגופים שונים. צום בגַ'נְמָאשְׁטַמִי, יום הופעתו של קרישנה, נחשב למשל לסיגוף, וכך גם צום בשני ימי האֵקָאדַשִׂי (היום האחד-עשר שאחרי הירח החדש והיום האחד-עשר שאחרי הירח המלא).

ובאשר לצדקה, ברור שהיא צריכה להינתן לדְבֵקים של קרישנה שעוסקים בשירותו המסור ומפיצים את תורתו, כלומר, את תודעת קרישנה, ברחבי תבל. תודעת קרישנה היא הברכה העליונה לאנושות. רֻוּפַּה גוֹסְוָאמִי העריך את שְׂרִי צ'איטניה מַהָאפְּרַבְּהוּ כמיטיב וכנדיב מכול. זאת משום שחילק חינם אהבה לקרישנה, אהבה שהיא כה קשה להשגה. מכאן שמי שתורם מכספו לצורך הפצת תודעת קרישנה, ביצע את מעשה הצדקה העליון. גם הסגידה במקדש לאישיות אלוה (במקדשים בהודו ניצבים תמיד פסלים שונים, בדרך כלל של וישנו או קרישנה) היא הזדמנות להתקדמות. הסגידה במקדש חשובה במיוחד למי שמתחילים בשירותם המסור. הספרות הוֵדית מאששת זאת (שְׂוֵתָאשְׂוַתַרַה אוּפַּנישַׁד 6.23):

יַסְיַה דֵוֵא פַּרָא בהקטיר  יַתְהָא דֵוֵא תַתְהָא גוּרַוּ

תַסְיַיְתֵא קַתְהיתָא הְי אַרְתְהָאהּ  פְּרַקָאשַׂנְתֵא מַהָאתְמַנַהּ

אישיות אלוה מתגלה למי שמסור לו ללא תנאי ופועל בהדרכתו של מורה רוחני מתוך אותה אמונה ללא תנאי. אי אפשר להבין את קרישנה באמצעות השכל או המחשבה האנושית. ללא הדרכתו האישית של מורה רוחני מוסמך אי אפשר אפילו להתקרב להבנה שכזו. המילה תוּ נועדה לציין כאן ששום תהליך אחר אינו יעיל ואינו מומלץ ולא יצליח.

הדמויות האישיות של קרישנה, זו בעלת שתי הידיים וזו בעלת הארבע, מתוארות כסוּ-דוּרְדַרְשַׂם, קשה מאוד לראותן. הן שונות לחלוטין מדמות היקום בת החלוף שנגלתה לארג'ונה. דמות נָארָאיַנַּה בעלת ארבע הידיים ודמותו של קרישנה בעלת השתיים הן נצחיות ונשגבות, בעוד שדמות היקום היא בת חלוף. עצם המילים תְוַד אַנְיֵנַה נַה דְרּישְׁטַה-פֻּוּרְוַם, פירושן שלפני ארג'ונה איש לא ראה את דמות היקום. הן אף מרמזות שאין צורך להראותה בקרב דְבֵקים. היא הוצגה לבקשתו של ארג'ונה כדי שבעתיד ידעו אנשים לבקש מן המתחזים להתגלוּת אלוהים להציג דמות שכזו.

המילה נַה שחוזרת כמה פעמים בפסוק הקודם מציינת שתארים אקדמיים בספרות הוֵדית אינם מקור רב לגאווה. תחילה יש לעסוק בשירות מסור, ורק אז לנסות ולבאר את הבהגווד גיטה.

קרישנה עבר מדמות היקום לדמות בעלת ארבע הידיים וממנה לזו בעלת השתיים. פירושו של דבר שהדמויות בעלות ארבע הידיים ושאר הדמויות שנזכרות בספרות הוֵדית, תחילתן של כולן בדמותו המקורית של קרישנה בעלת שתי הידיים. הוא מקור ההתרחבויות וההתגלויות כולן. קרישנה נבדל אפילו מהתגלויותיו השונות, קל וחומר מהיבטו הבלתי אישי. בנוגע לדמויות בעלות ארבע הידיים, נאמר שגם הזהה ביותר לקרישנה (הידועה כמַהָא-וישנו, ששרוי בים הקוסמי, ושלקצב נשימתו פורצים יקומים לאינספור ושבים ונכנסים אליו), אפילו היא התרחבותו. בבְּרַהְמַה-סַמְּהיתָא (5.48) נאמר:

יַסְיַיְקַה-נישְׂוַסיתַה-קָאלַם אַתְהָאוַלַמְבְּיַה

גִ'יוַנְתי לוֹמַה-וילַה-גָ'א גַ'גַד-אַנְּדַּה-נָאתְהָאהּ

וישנור מַהָאן סַה איהַה יַסְיַה קַלָא-וישֵׂשׁוֹ

גוֹוינְדַם אָדי-פּוּרוּשַׁםּ תַם אַהַםּ בְּהַגָ'אמי

"מַהָא-וישנו, שלתוכו נכנסים יקומים לאינספור ושבים ופורצים לקצב נשימתו, אינו אלא התרחבות מוחלטת של קרישנה. אני סוגד לגוֹוינְדַה, קרישנה, סיבת כל הסיבות." מכאן שעל הכול לסגוד לקרישנה, דמותו האישית של אלוהים, שניחן בחדווה ובידע נצחיים. הוא מקור כל דמויותיו של וישנו, הוא מקור כל ההתגלויות, והוא אישיות אלוה המקורי. זה מאושש בבהגווד גיטה.

בספרות הוֵדית (גוֹפָּאלַה-תָאפַּנִי אוּפַּנישַׁד 1.1) נאמר:

סַץ'-צ'יד-אָנַנְדַה-רֻוּפָּאיַה  קְרּישְׁנָּאיָאקְלישְׁטַה-קָארינֵּא

נַמוֹ וֵדָאנְתַה-וֵדְיָאיַה  גוּרַוֵא בּוּדְדְהי-סָאקְשׁינֵּא

"הנני משתחוה בענווה לפני קרישנה, שדמותו הנשגבת כולה חדווה, נצחיות וידע. אני משתחווה בענווה לפניו, כי להבינו פירושו להבין את הוודות, ומכאן שהוא המורה הרוחני העליון." נאמר גם קְרּישְׁנּוֹ וַי פַּרַמַםּ דַיְוַתַם: "קרישנה הוא אלוה העליון" (גוֹפָּאלַה-תָאפַּנִי 1.3) אֵקוֹ וַשִׂי סַרְוַה-גַהּ קרישנה אִידְּיַהּ: "אותו קרישנה הוא אישיות אלוה העליון ומושא הסגידה העליון." אֵקוֹ 'פּי סַן בַּהוּדְהָא יוֹ 'וַבְּהָאתי: "אף שהוא אחד, הוא מתגלה בדמויות ובהתגלויות שמתרחבות לאינספור." (גוֹפָּאלַה-תָאפַּנִי 1.21)

אִישְׂוַרַהּ פַּרַמַהּ קרישנה  סַץ'-צ'יד-אָנַנְדַה-ויגְרַהַהּ

אַנָאדיר אָדיר גוֹוינְדַהּ  סַרְוַה-קָארַנַּה-קָארַנַּם

"אישיות אלוה העליון הוא קרישנה. גופו הוא נצחיות, חדווה וידע. הוא ללא ראשית, אולם הוא הראשית לכול. הוא סיבת כל הסיבות."

במקום אחר נאמר, יַתְרָאוַתִירְנַּםּ קְרּישְׁנָּאקְהְיַםּ פַּרַםּ בְּרַהְמַה נַרָאקְרּיתי: "האמת העליונה היא אישיות ייחודית ושמה קרישנה. לעתים קרישנה יורד עלי אדמות." בשרימד בהאגותם מופיעים תיאוריהן של התגלויות אלוהים השונות. גם שמו של קרישנה מופיע. אולם בסופו של דבר נאמר שקרישנה אינו התגלות אלוהים אלא אישיות אלוה המקורי עצמו (אֵתֵא צָ'אמְּשַׂה-קַלָאהּ פּוּמְּסַהּ קְרּישְׁנַּס תוּ בְּהַגַוָאן סְוַיַם).

בבהגווד גיטה האל אומר, מַתְתַהּ פַּרַתַרַםּ נָאנְיַת: "דבר אינו נעלה מדמותי כקרישנה, אישיות אלוה." ובמקום אחר בגיטה, אַהַם אָדיר הי דֵוָאנָאם: "אני מקורם של כל האלים-למחצה." לאחר שארג'ונה הבין את הבהגווד גיטה מפיו, גם הוא אומר, פַּרַםּ בְּרַהְמַה פַּרַםּ דְהָאמַה פַּויתְרַםּ פַּרַמַםּ בְּהַוָאן: "עתה אני מבין שאתה האישיות העליונה, האמת המוחלטת והמקלט לכול." מכאן שדמות היקום שארג'ונה ראה אינה דמותו המקורית של אלוהים. דמותו המקורית היא זו של קרישנה. דמות היקום, על אלפי ראשיה וידיה, נועדה בסך הכול למשוך את תשומת לבם של מי שמשוללים אהבת אלוהים. זו אינה דמותו המקורית של האל.

דְבֵקים טהורים, שיחסיהם השונים עם האל מושתתים על אהבה נשגבת, אינם נמשכים לדמות זו. אלוה עליון נענה ליחסי אהבה שכאלה בדמותו המקורית כקרישנה. ואכן, דמות זו לא נעמה לארג'ונה, שהיה קרוב לקרישנה וקשור עמו בידידות עמוקה; אדרבה, היא הייתה בעיניו מטילת אימה. ארג'ונה הוא בן לוויה קבוע של קרישנה, ומכאן שכבר ניחן בעיניים נשגבות; הוא לא היה אדם רגיל ולא נמשך אחר דמות היקום. דמות זו אולי מופלאה בעיניהם של מי שסבוכים בפעילות ארצית למען טובת הנאה וקדמה חומרית. אולם בעיניהם של העוסקים בשירות מסור, דמותו של קרישנה בעלת שתי הידיים יקרה לאין ערוך.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר