הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 12, פסוק 1

בהגווד גיטה: פרק 12, פסוק 1

ארג'ונה אוּוָאצַ'ה
אֵוַםּ סַתַתַה-יוּקְתָא יֵא  בְּהַקְתָאס תְוָאםּ פַּרְיוּפָּאסַתֵא
יֵא צָ'אפְּי אַקְשַׁרַם אַוְיַקְתַםּ  תֵשָׁאםּ קֵא יוגה-ויתְתַמָאהּ
ארג'ונהּ אוּוָאצַ'ה—ארג'ונה אמר; אֵוַם—כך; סַתַתַה—תמיד; יוּקְתָאהּ—עוסקים; יֵא—אלו אשר; בְּהַקְתָאהּ—דְבֵקים; תְוָאם—לך; פַּרְיוּפָּאסַתֵא—סוגדים כראוי; יֵא—אלו אשר; צַ'ה—גם; אַפּי—שוב; אַקְשַׁרַם—מעבר לתפישת החושים; אַוְיַקְתַם—בלתי נגלה; תֵשָׁאם—מבינהם; קֵא—מי; יוגה-וית-תַמָאהּ—המושלמים ביותר בידיעת היוגה.
תרגום
ארג'ונה שאל: מי נחשבים למושלמים יותר, אלה שעוסקים כראוי ובדרך קבע בשירותך המסור, או אלה שסוגדים לברהמן הבלתי אישי והבלתי נגלה?
התעמקות
קרישנה הסביר על אודות ההיבט האישי, הבלתי אישי והקוסמי, ותיאר את הדְבֵקים והיוגים למיניהם. אלה נחלקים באופן כללי לשתי קבוצות — האימפרסונליסטים והפרסונליסטים. הדָבֵק הפרסונליסט עוסק במלוא כוחו בשירות לאלוהים, וגם האימפרסונליסט עוסק בעליון, אולם לא בשירותו של קרישנה במישרין; הוא הוגה בברהמן הבלתי אישי והבלתי נגלה.

נמצא בפרק זה שמכל התהליכים השונים להבנת האמת המוחלטת, בהקטי-יוגה, שירות מסור, הוא העליון. מי שמתאווה להתרועע עם אישיות אלוה, חייב לתרגלו.

מי שסוגדים לאלוהים ועוסקים בשירותו במישרין נקראים פרסונליסטים, ואלה שהוגים בברהמן הבלתי אישי נקראים אימפרסונליסטים. ארג'ונה שואל כאן מי מאלה נעלים יותר. רבות הדרכים להבנת האמת המוחלטת, אלא שקרישנה מציין בפרק זה שבהקטי-יוגה, שירות מסור, נעלה מכולן. זו הדרך הישירה ביותר והקלה ביותר להתרועעות עם אלוהים.

בפרק השני מסביר אישיות אלוה שישות החיים אינה גופה החומרי, אלא ניצוץ רוחני, בעוד שהאמת המוחלטת היא השלם הרוחני. בפרק השביעי הוא מתאר את ישות החיים כחלקיק של השלם העליון, וממליץ לה להתמקד כולה בשלם. בפרק השמיני הוא אומר שמי שחושב על קרישנה ברגע נטישת הגוף מתעלה מיד לרקיע הרוחני, למשכנו של קרישנה. ובסוף הפרק השישי הוא אומר שמכל היוגים, מי שהוגה בו בתוכו תמיד, נחשב למושלם מכולם. מכאן שממש כל פרק ופרק מורה על התקשרות לדמותו האישית של קרישנה, לצורך הגשמת השלמות הרוחנית העליונה.

מכל מקום, ישנם גם כאלה שאינם נמשכים לדמות האישית. רתיעתם כה עזה, עד כי אפילו בניסיונותיהם לבאר את הבהגווד גיטה הם מבקשים להטות את האחרים מקרישנה ולמקד את מסירותם כולה בבְּרַהְמַגְ'יוֹתי הבלתי אישי. אלה מעדיפים להגות בהיבט הבלתי אישי של האמת המוחלטת, שהוא בלתי נגלה ומעבר לחושים.

ישנם שני סוגים של מתרגלי חיים רוחניים. ארג'ונה מברר עתה איזה תהליך הוא קל יותר ואיזו קבוצה מושלמת יותר. במילים אחרות, הוא מבהיר את מעמדו שלו, שהרי הוא קשור להיבטו האישי של קרישנה, ולא לברהמן הבלתי אישי. הוא מבקש לדעת אם מעמדו בטוח. הגילוי המופשט, בין שבעולם החומרי ובין שברוחני, מהווה בעיה הגותית. למעשה, איש לא מסוגל לתפוס את הממד הבלתי אישי של האמת המוחלטת בשלמות. ארג'ונה כמו אומר, "מה הטעם בבזבוז זמן שכזה?" מן הפרק האחד-עשר הוא למד שעדיפה התקשרות לדמות האישית, שהרי אז מבינים גם את שאר ההיבטים כולם, בעוד שהאהבה לקרישנה אינה מופרעת. שאלה חשובה זו, שארג'ונה מציג לקרישנה, תבהיר את ההבדל שבין התפיסה האישית של האמת המוחלטת לבלתי אישית.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר