בהגווד גיטה: פרק 13

13.1  ארג'ונה אמר: הו קרישנה יקירי, ברצוני לדעת על אודות פְּרַקְרּיתי (טבע) ופּוּרוּשַׁה (הנהנה), על אודות השדה ויודע השדה, ועל ידע ומושא ידע. אישיות אלוה העליון אמר: הו בן קוּנְתִי, גוף זה נקרא השדה, והיודע אותו נקרא יודע השדה.
13.3  הו נצר בְּהַרַתַה, דע כי גם אני הוא היודע בגופים כולם, והבנת הגוף ויודעו נקראת ידע. זו דעתי.
13.4  עתה שמע נא בקצרה על אודות שדה הפעולות ומהם מרכיביו, מהן תמורותיו, מניין נוצר, מיהו יודעו ומה השפעותיו.
13.5  הידע על אודות שדה הפעולות ויודע הפעולות מתואר על-ידי חכמים בכתבים וֵדיים שונים, ובייחוד בוֵדָאנְתַה-סֻוּתְרַה. שם זה מתואר, על דרך ההיגיון, כסיבה ותוצאה.
13.6  חמשת היסודות הגדולים, עצמי כוזב, תבונה, הבלתי נגלה, עשרת החושים והמיינד, חמשת מושאי החושים, תשוקה, תיעוב, אושר, צער, סך כל המרכיבים, סימני החיים ואמונות — אלה נחשבים בקצרה לשדה הפעולות ולתגובות הגומלין שבו.
13.8  צניעות; ענווה; אי-אלימות; סובלנות; פשטות; פנייה למורה רוחני מוסמך; ניקיון; יציבות; שליטה עצמית; התנזרות ממושאי הנאות החושים; העדר עצמי כוזב; הבנת הרע שבלידה, מוות, זקנה וחולי; יכולת התנתקות מקשרים; חופש משעבוד לילדים, לאישה, לבית וכו'; יחס שווה לנעים ולבלתי נעים; מסירות מתמדת וטהורה לי; שאיפה לחיות במקום מבודד; התרחקות מההמון; הבנת החשיבות שבהגשמה עצמית וחיפוש פילוסופי אחר האמת — את אלה כולם אני רואה כידע, ומלבדם הכול הוא בסך הכול בערות.
13.13  עתה אסביר לך את מושא הידע, שביודעך אותו תטעם את טעם הנצחיות. ברהמן, הרוח חסר הראשית אשר כפוף לי, מצוי מעבר לסיבה ולתוצאה שבעולם החומרי.
13.14  ידיו, רגליו, עיניו, ראשיו, פניו ואוזניו מצויים בכל עבר. בדרך זו קיים נשמת-העל ושורה בכול.
13.15  נשמת-העל הוא מקור כל החושים, אך הוא עצמו משולל חושים. הוא אינו קשור לדבר, אף שהוא מקיים את כל ישויות החיים. הוא נשגב למידות הטבע, אולם גם אדונן.
13.16  האמת העליונה קיימת בתוך ישויות החיים כולן, הנעות והנייחות, ומחוצה להן. מאחר שהיא סמויה, הרי שאינה נתפסת בכוח הראייה או הידיעה של החושים החומריים. ואף שהיא רחוקה מאוד, היא גם קרובה לכול.
13.17  אף שנשמת-העל נראה כאילו הוא מפוצל בין הישויות כולן, הוא אינו נחלק לעולם; הוא תמיד אחד. אף שהוא מקיים את כל ישויות החיים, יש להבין שהוא גם מכלה ומפתח כול.
13.18  הוא מקור אורם של כל המאורות, הוא נשגב לחשכת החומר ובלתי נגלה. הוא הידע, מושא הידע ומטרת הידע. הוא נמצא בלב כול.
13.19  תיארתי בקצרה את שדה הפעולות (הגוף), הידע ומושא הידע. רק דְבֵקיי מבינים לעומקם נושאים אלה, ובזכות הבנתם מתעלים לטבעי.
13.20  דע כי הטבע החומרי וישויות החיים הם ללא ראשית, והתמורות שחלות בהם ובמידות הטבע הן תוצרי הטבע החומרי.
13.21  נאמר שהטבע הוא מקור כל סיבה ותוצאה חומרית, בעוד שישות החיים היא סיבת כל סבל והנאה בעולם זה.
13.22  ישות החיים שבטבע החומרי פוסעת כך בנתיבי החיים ומתענגת על שלוש מידות הטבע, כתוצאה מהתרועעותה עם הטבע החומרי. כך היא פוגשת בטוב וברע שבמינים השונים.
13.23  אולם בגוף זה שוכן גם נהנה נוסף — נשגב. זהו אישיות אלוה, אדון הקניינים העליון, שקיים כמשגיח ונותן הרשות, וידוע כנשמת-העל.
13.24  אין ספק כי מי שמבין אמת זו לגבי הטבע החומרי, ישות החיים ופעולתן של מידות הטבע, יהפוך לבן חורין. ללא קשר למצבו עכשיו, הוא לא ישוב עוד וייוולד כאן לעולם.
13.25  אחדים מבחינים בנשמת-העל שבתוכם באמצעות הגות; אחרים באמצעות פיתוח ידע, וישנם שמבחינים בה באמצעות עבודה שלא למען פירות הנאה.
13.26  אך ישנם גם מי שאינם בקיאים בידע רוחני, אולם מתחילים לסגוד לאישיות אלוה משום ששמעו על אודותיו מאחרים. בגלל נטייתם להקשיב לסמכות, הרי שגם הם משתחררים מנתיב הלידה והמוות.
13.27  הו הטוב בבְּהָארַתים, דע כי כל הקיים שנגלה לעיניך, הנע והנייח, אינו אלא צירופם של שדה הפעולות ושל יודע השדה.
13.28  מי שרואה את נשמת-העל מתלווה לנשמה הייחודית בגופים כולם, ומבין שהנשמה, כמו גם נשמת-העל שבתוך הגוף בר-הכליה, שניהם אינם נכחדים לעולם — אכן רואה.
13.29  מי שרואה את נשמת-העל מצוי באופן שווה בכל מקום ובכל ישות חיה — מחשבתו לא תוסיף עוד לדרדרו, והוא אף יתעלה אל היעד הנשגב.
13.30  מי שרואה שהגוף, תוצר הטבע החומרי, הוא שמבצע את המעשים כולם, והעצמי אינו עושה דבר — אכן רואה.
13.31  בשעה שאדם נבון אינו רואה עוד זהויות שונות בגלל גופים חומריים שונים, ורואה כיצד מצויות ישויות בכול, הרי שהגיע לתפיסת הברהמן.
13.32  הו ארג'ונה, מי שחדורים בראיית הנצח מבינים שהנשמה הבלתי נכחדת היא נשגבת, נצחית, ומעבר למידות הטבע. למרות מגעה עם הגוף החומרי, היא אינה עושה דבר ואינה נכבלת.
13.33  בגלל טבעם הסמוי לא מתמזגים השמים עם דבר, אף שהם מצויים בכול. כמותם גם אותה נשמה ששרויה בתודעת ברהמן — אף שהיא מצויה בגופה, היא אינה מתמזגת עמו.
13.34  הו בן בְּהַרַתַה, ממש כמו השמש האחת שמאירה את היקום כולו, כך מאירה ישות החיים האחת שבגוף את הגוף כולו בתודעה.
13.35  מי שרואים בעיני הידע את ההבדל שבין הגוף ליודעו, ומבינים את תהליך הגאולה משעבוד חומרי — אלה מגיעים ליעד העליון.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר