בהגווד גיטה: פרק 13, פסוק 13

גְ'נֵֿיַםּ יַת תַת פְּרַוַקְשְׁיָאמי  יַג' גְ'נָֿאתְוָאמְרּיתַם אַשְׂנוּתֵא
אַנָאדי מַת-פַּרַםּ בְּרַהְמַה  נַה סַת תַן נָאסַד אוּצְ'יַתֵא
גְ'נֵֿיַם—מושא הידע; יַת—זה אשר; תַת—אותו; פְּרַוַקְשְׁיָאמי—אסביר; יַת—אשר; גְ'נָֿאתְוָא—ביודעו; אַמְרּיתַם—נקטר; אַשְׂנוּתֵא—טועם; אַנָאדי—חסר ראשית; מַת-פַּרַם—כפוף לי; בְּרַהְמַה—הרוח; נַה—אינו; סַת—סיבה; תַת—זה; נַה—אינו; אַסַת—תוצאה; אוּצְ'יַתֵא—נאמר שהוא.
תרגום
עתה אסביר לך את מושא הידע, שביודעך אותו תטעם את טעם הנצחיות. ברהמן, הרוח חסר הראשית אשר כפוף לי, מצוי מעבר לסיבה ולתוצאה שבעולם החומרי.
התעמקות
האל הסביר את שדה הפעולות ואת יודעו, וכן את התהליך לידיעת יודע השדה. עתה הוא מתחיל להסביר את מושא הידע — תחילה הנשמה, ואחר כך נשמת-העל. ידיעת היודע — כלומר, הנשמה ונשמת-העל — טעמה כמו נקטר החיים. בפרק השני הוסבר שהנשמה היא נצחית. זה מאושש גם כאן. היא לא נולדה בתאריך מסוים, ואי אפשר להתחקות אחר ראשית הופעתה מן האל. מכאן שהיא חסרת ראשית. הספרות הוֵדית מאששת: נַה גָ'איַתֵא מְרייַתֵא וָא ויפַּשְׂצ'ית (קַטְהַה אוּפַּנישַׁד 1.2.18). יודע הגוף אינו נולד, גם לא מת לעולם, והוא מלא בידע. לגבי האל העליון כנשמת-העל, נאמר בספרות הוֵדית (שְׂוֵתָאשְׂוַתַרַה אוּפַּנישַׁד 6.16) שהוא פְּרַדְהָאנַה-קְשֵׁתְרַגְ'נַֿה-פַּתיר גוּנֵּשַׂהּ, היודע הראשי בגוף ואדון שלוש מידות הטבע החומרי. בסְמְרּיתי נאמר, דָאסַה-בְּהֻוּתוֹ הַרֵר אֵוַה נָאנְיַסְיַיְוַה קַדָאצַ'נַה. ישויות החיים משרתות את האל לעד. כל זה מאושש גם במדרשיו של שְׂרִי צ'איטניה מַהָאפְּרַבְּהוּ. מכאן שברהמן שנזכר בפסוק זה מתייחס לנשמה הייחודית. כאשר המילה ברהמן מתייחסת לישות החיים, פירושה ויגְ'נָֿאנַה-בְּרַהְמַה, בניגוד לאָנַנְדַה-בְּרַהְמַה, שהוא הברהמן העליון, אישיות אלוה העליון.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר