בהגווד גיטה: פרק 13, פסוק 1-2

ארג'ונה אוּוָאצַ'ה
פְּרַקְרּיתיםּ פּוּרוּשַׁםּ צַ'יְוַה  קְשֵׁתְרַםּ קְשֵׁתְרַה-גְ'נַֿם אֵוַה צַ'ה
אֵתַד וֵדיתוּם איצְ'צְ'הָאמי  גְ'נָֿאנַםּ גְ'נֵֿיַםּ צַ'ה קֵשַׂוַה

שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה
אידַםּ שַׂרִירַםּ קַוּנְתֵיַה  קְשֵׁתְרַם איתְי אַבְּהידְהִייַתֵא
אֵתַד יוֹ וֵתְתי תַםּ פְּרָאהוּהּ  קְשֵׁתְרַה-גְ'נַֿה איתי תַד-וידַהּ
ארג'ונהּ אוּוָאצַ'ה—ארג'ונה אמר; פְּרַקְרּיתים—טבע; פּוּרוּשַׁם—הנהנה; צַ'ה—גם; אֵוַה—אכן; קְשֵׁתְרַם—השדה; קְשֵׁתְרַה-גְ'נַֿם—יודע השדה; אֵוַה—אכן; צַ'ה—גם; אֵתַת—את כל זאת; וֵדיתוּם—לדעת; איצְ'צְ'הָאמי—אני רוצה; גְ'נָֿאנַם—ידע; גְ'נֵֿיַם—מושא הידע; צַ'ה—גם; קֵשַׂוַה—הו קרישנה; שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה—אישיות אלוה העילאי אמר; אידַם—הזה; שַׂרִירַם—הגוף; קַוּנְתֵיַה—הו בן קוּנְתִי; קְשֵׁתְרַם—השדה; איתי—כך; אַבְּהידְהִייַתֵא—מכונה; אֵתַת—אותו; יַהּ—מי ש-; וֵתְתי—יודע; תַם—לו; פְּרָאהוּהּ—קראו; קְשֵׁתְרַה-גְ'נַֿהּ—יודע השדה; איתי—כך; תַת-וידַהּ—היודעים זאת.
תרגום
ארג'ונה אמר: הו קרישנה יקירי, ברצוני לדעת על אודות פְּרַקְרּיתי (טבע) ופּוּרוּשַׁה (הנהנה), על אודות השדה ויודע השדה, ועל ידע ומושא ידע. אישיות אלוה העליון אמר: הו בן קוּנְתִי, גוף זה נקרא השדה, והיודע אותו נקרא יודע השדה.
התעמקות
ארג'ונה שואל לגבי פְּרַקְרּיתי (טבע), פּוּרוּשַׁה (הנהנה), קְשֵׁתְרַה (השדה), קְשֵׁתְרַה-גְ'נַֿה (יודע השדה), ידע ומושא הידע. קרישנה משיב ואומר שהגוף נקרא השדה, והיודע אותו נקרא יודע השדה. הגוף מהווה את שדה פעילותה של הנשמה המותנית, הכלואה בקיום חומרי ומנסה לשלוט בטבע החומרי. שדה פעולתה מותאם למידת יכולתה לשלוט. שדה הפעולות הוא הגוף. ומהו גוף זה? הגוף מורכב מחושים. נשמה מותנית כמהה לעינוג חושים, וגופה, שדה הפעולות, מותאם ליכולת הנאתה. משום כך זה נקרא קְשֵׁתְרַה, שפירושו שדה פעילותה של הנשמה המותנית. העצמי שבגוף, שאינו אמור להזדהות עם גופו, נקרא קְשֵׁתְרַה-גְ'נַֿה, שפירושו יודע השדה. לא קשה להבין את ההבדל שבין השדה ליודעו, או בין הגוף ליודע הגוף. כל אחד חווה את התמורות הרבות שחלות בגופו מילדות לזקנה, אף שהוא נשאר הוא עצמו. מכאן שישנו הבדל בין יודע שדה הפעולות לשדה עצמו. בדרך זו יכולה נשמה מותנית להבין שהיא שונה מגופה. בראשית הספר הוסבר — דֵהינוֹ 'סְמין — שישות החיים מצויה בגוף. הגוף משתנה מילדות לבחרות ולזקנה, ובעל הגוף מודע לשינויים אלה. הוא מוגדר כקְשֵׁתְרַה-גְ'נַֿה. אנו נוטים לחשוב, "אני מאושר", "אני גבר", "אני אישה", "אני כלב", "אני חתול". אלה זהויות גופניות של היודע. אלא שהוא עצמו שונה מהגוף. אנו משתמשים בחפצים רבים — בגדים למשל — אולם אנו יודעים שאנו שונים מהם. אם נתעמק קצת, נוכל להבין באופן דומה שאנו שונים מהגוף. אני, אתה, וכל אחד שהוא בעל-גוף נקרא קְשֵׁתְרַה-גְ'נַֿה, יודע שדה הפעולות, ואילו הגוף נקרא קְשֵׁתְרַה, שדה הפעולות עצמו.

ששת הפרקים הראשונים של הבהגווד גיטה מתארים את יודע הגוף (ישות החיים) ואת התנאים להבנת האל העליון. ששת הפרקים האמצעיים מתארים את האל ואת היחסים שבין הנשמה הייחודית לנשמת-העל בתוך שירות מסור. הם מבססים את מעמדו העליון של אישיות אלוה, לעומת מעמדה הכפוף של הנשמה הייחודית. ישויות החיים כפופות תמיד, וסבלן מקורו בשכחת העובדה הזו. תואר גם שכשהן נעורות באמצעות פעילות רוחנית, הן פונות לאלוהים מתוך מניעים שונים — מצוקה, מחסור, סקרנות וחיפוש אחר האמת. החל מן הפרק השלושה-עשר מוסבר כיצד באה ישות החיים במגע עם הטבע החומרי, וכיצד היא נגאלת בידי האל בדרכים שונות — פעילות נושאת פרי, פיתוח ידע ושירות מסור. מוסבר גם כיצד ישות החיים, אף שהיא שונה מגופה החומרי, נקשרת אליו בדרך כלשהי.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר