הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 13, פסוק 4

בהגווד גיטה: פרק 13, פסוק 4

תַת קְשֵׁתְרַםּ יַץ' צַ'ה יָאדְרּיק צַ'ה  יַד-ויקָארי יַתַשׂ צַ'ה יַת
סַה צַ'ה יוֹ יַת-פְּרַבְּהָאוַשׂ צַ'ה  תַת סַמָאסֵנַה מֵא שְׂרּינּוּ
תַת—הזה; קְשֵׁתְרַם—שדה הפעולה; יַת—מהו; צַ'ה—גם; יָאדְרּיק—איך הוא; צַ'ה—גם; יַת—שהם שלו; ויקָארי—שינויים; יַתַהּ—מניין; צַ'ה—גם; יַת—מה; סַהּ—הוא; צַ'ה—גם; יַהּ—אשר; יַת—שהיא שלו; פְּרַבְּהָאוַהּ—השפעה; צַ'ה—גם; תַת—זה; סַמָאסֵנַה—בקצרה; מֵא—ממני; שְׂרּינּוּ—שמע.
תרגום
עתה שמע נא בקצרה על אודות שדה הפעולות ומהם מרכיביו, מהן תמורותיו, מניין נוצר, מיהו יודעו ומה השפעותיו.
התעמקות
האל יסביר עתה את מעמדם היסודי של שדה הפעולות ויודעו; ממה מורכב הגוף, מהם יסודותיו, מי שולט בפעילותו, כיצד חלות בו תמורות ומה מקורן, סיבותיהן וגורמיהן, מהי מטרתה העליונה של ישות החיים, ומה דמותה הממשית — כל הנושאים האלה הם רבי חשיבות. חשוב גם לדעת את ההבדל שבין הנשמה הייחודית ובין נשמת-העל והשפעותיהם השונות, יכולותיהם וכו'. כל הנושאים האלה יתבהרו דרך הבנת הבהגווד גיטה באופן ישיר, על פי תיאוריו של אישיות אלוה. מכל מקום, יש להקפיד ולהישמר מלחשוב את אישיות אלוה הנמצא בכל גוף לזהה לנשמה הייחודית, הגִ'יוַה. זה דומה במקצת להשוואה שבין בעל האון למשולל האון.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר