הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 13, פסוק 6-7

בהגווד גיטה: פרק 13, פסוק 6-7

מַהָא-בְּהֻוּתָאנְי אַהַנְֹקָארוֹ  בּוּדְדְהיר אַוְיַקְתַם אֵוַה צַ'ה
אינְדְרייָאנּי דַשַׂיְקַםּ צַ'ה  פַּנְֿצַ'ה צֵ'נְדְרייַה-גוֹצַ'רָאהּ

איצְ'צְ'הָא דְוֵשַׁהּ סוּקְהַםּ דוּהְּקְהַםּ  סַנְֹגְהָאתַשׂ צֵ'תַנָא דְהְרּיתיהּ
אֵתַת קְשֵׁתְרַםּ סַמָאסֵנַה  סַה-ויקָארַם אוּדָאהְרּיתַם
מַהָא-בְּהֻוּתָאני—היסודות הגדולים; אַהַנְֹקָארַהּ—עצמי כוזב; בּוּדְדְהיהּ—תבונה; אַוְיַקְתַם—הבלתי נגלה; אֵוַה—אכן; צַ'ה—גם; אינְדְרייָאנּי—החושים; דַשַׂה-אֵקַם—אחד-עשר; צַ'ה—גם; פַּנְֿצַ'ה—חמישה; צַ'ה—גם; אינְדְרייַה-גוֹ-צַ'רָאהּ—מושאי החושים; איצְ'צְ'הָא—תשוקה; דְוֵשַׁהּ—תיעוב; סוּקְהַם—שמחה; דוּהְּקְהַם—צער; סַנְֹגְהָאתַהּ—מכלול; צֵ'תַנָא—סימני החיים; דְהְרּיתיהּ—משוכנעות; אֵתַת—הזה; קְשֵׁתְרַם—שדה הפעולה; סַמָאסֵנַה—בקצרה; סַה-ויקָארַם—יחד עם תגובות הגומלין שבו; אוּדָאהְרּיתַם—ניתנים כדוגמה.
תרגום
חמשת היסודות הגדולים, עצמי כוזב, תבונה, הבלתי נגלה, עשרת החושים והמיינד, חמשת מושאי החושים, תשוקה, תיעוב, אושר, צער, סך כל המרכיבים, סימני החיים ואמונות — אלה נחשבים בקצרה לשדה הפעולות ולתגובות הגומלין שבו.
התעמקות
מרכיביו של העולם, על פי דבריהם רבי הסמכא של חכמים דגולים, ולפי המזמורים הוֵדיים ופסוקי הוֵדָאנְתַה-סֻוּתְרַה, הם כדלהלן. ראשונים הם חמשת היסודות הגדולים (מַהָא-בְּהֻוּתַהּ) — אדמה, מים, אש, אוויר ואתר. אחר כך עצמי כוזב, תבונה, ומצבן הבלתי נגלה של שלוש מידות הטבע. ואז חמשת החושים לרכישת ידע — עיניים, אוזניים, אף, לשון ועור. אחריהם באים חמשת החושים הפעילים: קול, רגליים, ידיים, איבר ההפרשה ואיבר המין. מעל לחושים מצוי המיינד, שהוא פנימי ואפשר לכנותו חוש פנימי. מכאן שעם המיינד, ישנם אחד-עשר חושים. ישנם גם חמשת מושאי החושים — ריח, טעם, צורה, מגע וצליל. סך כל עשרים וארבעה היסודות הללו מהווה את שדה הפעולות. ניתוח עשרים וארבעה היסודות מקנה הבנה רחבה על שדה הפעולות. קיימים גם תשוקה ותיעוב, ושמחה וצער. אלה הן תגובות גומלין שמתבטאות בגוף הסמוי ומייצגות את חמשת היסודות הגדולים. סימני החיים, שמיוצגים על ידי תודעה ואמונות, הם גילויו של הגוף הסמוי, כלומר מיינד, עצמי כוזב ותבונה. גם היסודות הסמויים הללו כלולים בשדה הפעולות.

חמשת היסודות הגדולים הם ייצוג גשמי של העצמי הכוזב, וזה מייצג את המצב הראשוני של העצמי הכוזב שנקרא באופן טכני תפיסה חומרית, או תָאמַסַה-בּוּדְדְהי, כלומר תבונה בבערות. וזו בעצמה מייצגת את המצב הבלתי נגלה של שלוש המידות, שנקרא פְּרַדְהָאנַה.

מי שמבקש ללמוד על בוריים את עשרים וארבעה היסודות ואת תגובות הגומלין שלהם, יצטרך להעמיק ביתר פירוט בפילוסופיה. בבהגווד גיטה ניתנת רק תמצית הדברים. הגוף מייצג את הגורמים הללו כולם, וחלות בו שש תמורות: הוא נולד, גדל, שוהה, מתרבה, מתחיל להתנוון, ולבסוף נכחד. מכאן שהשדה הוא דבר חומרי וארעי, בעוד שהקְשֵׁתְרַה-גְ'נַֿה, יודע השדה ובעליו, הוא שונה.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר