הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 14

בהגווד גיטה: פרק 14

14.1  אישיות אלוה העליון אמר: עתה אשוב ואסביר לך חכמה נשגבה זו, הנעלה מכל ידע, שבאמצעותה הגיעו החכמים והקדושים כולם לשלמות העליונה.
14.2  מי שהתבסס בידע זה יזכה בטבע נשגב כשלי. כשהוא מעוגן בתודעה שכזו, הוא לא ישוב עוד וייוולד בשעת הבריאה ולא ייטרד בעת החורבן.
14.3  הו בן בְּהַרַתַה, כלל החומר, שנקרא ברהמן, הוא מקור הלידה. אני מעבּר את אותו ברהמן ומאפשר את לידתן של כל ישויות החיים.
14.4  הו בן קוּנְתִי, דע כי כל מיני החיים נולדים מהטבע החומרי, ואני הוא האב נותן הזרע.
14.5  הו ארג'ונה גיבור חיל, הטבע החומרי מורכב משלוש מידות — טוֹבוּת, להיטות ובערות. בשעה שישות החיים הנצחית באה במגע עם הטבע, הריהי מותנית על ידי מידות אלה.
14.6  הו הנקי מחטא, מידת הטוֹבוּת טהורה מהאחרות, ומאירה ומשחררת מכל תגובות החטא. מי שמצויים במידה זו מותנים לתחושת אושר וידע.
14.7  הו בן קוּנְתִי, מידת הלהיטות היא תולדה של תשוקות ומאוויים אינסופיים, וקושרת את ישויות החיים לפעילות חומרית נושאת פרי.
14.8  הו בן בְּהַרַתַה, דע כי מידת החושך, תולדת הבערות, היא מקור אשלייתן של ישויות החיים שעוטות גוף. תוצאותיה הן טירוף, עצלות ושינה, שכובלים את הנשמה המותנית.
14.9  הו בן בְּהַרַתַה, מידת הטוֹבוּת מתְנה לאושר; להיטות קושרת לפעילות נושאת פרי; ובערות, שמסתירה כל ידע, כובלת לטירוף.
14.10  הו בן בְּהַרַתַה, לעתים מידת הטוֹבוּת גוברת ומביסה את מידות הלהיטות והבערות. לעתים הלהיטות מביסה טוֹבוּת ובערות. ולעתים בערות מביסה טוֹבוּת ולהיטות. כך נמשכת התחרות לעליונות לעד.
14.11  גילויי מידת הטוֹבוּת נחווים כאשר שערי הגוף כולם מוארים בידע.
14.12  הו הטוב בבְּהָארַתים, כאשר מידת הלהיטות מתעצמת ניכרים סימנים של התקשרות עזה, פעילות אנוכית, מאמץ רב, ותשוקות ומאוויים שלוחי רסן.
14.13  הו בן קוּרוּ, חשכה, חוסר פעילות, טירוף ואשליה — אלה נגלים כאשר מתעצמת מידת הבערות.
14.14  מי שמת במידת הטוֹבוּת מגיע לכוכבים העליונים, הטהורים, שבהם חיים החכמים הדגולים.
14.15  מי שמת במידת הלהיטות שב ונולד בקרב העוסקים בפעילות נושאת פרי; ומי שמת בבערות נולד בממלכת החיות.
14.16  תוצאתה של פעילות חסודה היא טהורה ושורה במידת הטוֹבוּת. לעומתה, פעולה במידת הלהיטות תוצאתה סבל, וזו שמתבצעת בבערות, סופה סכלות.
14.17  ממידת הטוֹבוּת מתפתח ידע אמיתי; ממידת הלהיטות מתפתחת חמדנות; וממידת הבערות מתפתחים סכלות, טירוף ואשליה.
14.18  מי ששרויים במידת הטוֹבוּת מתעלים בהדרגה לכוכבים עליונים; השרויים בלהיטות חיים בכוכבי הארץ; ואלה שבמידת הבערות הנתעבת מידרדרים לעולמות הגיהינום.
14.19  מי שרואה כראוי שבמעשים כולם מבצעות הפעולה היחידות הן מידות הטבע, ומכיר את האל העליון אשר נשגב למידות אלה — זוכה בטבעי הרוחני.
14.20  ישות בעלת-גוף, שמתעלה ומשתחררת משלוש המידות שחוברות לגוף החומרי, נגאלת מלידה, מוות וזקנה, ומן הסבל הכרוך בהם, וזוכה להתענג על נקטר עוד בחיים אלה.
14.21  ארג'ונה שאל: אלי היקר, מה הם מאפייניו של אדם שהתעלה והשתחרר משלוש המידות? כיצד הוא מתנהג? וכיצד הוא גובר על המידות הללו?
14.22  אישיות אלוה העליון אמר: הו בן פָּאנְּדּוּ, מי שאינו מתעב הארה, התקשרות ואשליה בהימצאן, ואינו מתאווה להן בהיעלמן; מי שאינו נטרד ומתערער לנוכח תגובותיהן של המידות החומריות ונשאר בלתי מעורב ותמיד בנשגב, ביודעו שהמידות לבדן הן שפועלות; מי ששרוי בעצמי ושווה ביחסו לשמחה ולצער; מי שמביט בעין שווה בגוש אדמה, באבן ובפיסת זהב; מי ששווה ביחסו לנעים ולבלתי נעים; מי שנשאר יציב לנוכח שבח וגנאי, כבוד וקלון; מי שנוהג שווה בידיד ובאויב ומתנזר מכל פעילות חומרית — זהו אדם שהתעלה והשתחרר ממידות הטבע החומרי.
14.26  מי שעוסק כולו בשירות מסור ואינו מועד בשום מצב, מתעלה באחת מעבר למידות החומריות ומגיע למישור הברהמן.
14.27  ואני הוא מקור הברהמן הבלתי אישי, שהוא בן אלמוות, בלתי מתכלה ונצחי, ומהווה את מצב היסוד לאושר עילאי.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר