הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 14, פסוק 1

בהגווד גיטה: פרק 14, פסוק 1

שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה
פַּרַםּ בְּהֻוּיַהּ פְּרַוַקְשְׁיָאמי  גְ'נָֿאנָאנָאםּ גְ'נָֿאנַם אוּתְתַמַם
יַג' גְ'נָֿאתְוָא מוּנַיַהּ סַרְוֵא  פַּרָאםּ סידְדְהים איתוֹ גַתָאהּ
שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה—אישיות אלוה העילאי אמר; פַּרַם—נשגב; בְּהֻוּיַהּ—שוב; פְּרַוַקְשְׁיָאמי—אסביר; גְ'נָֿאנָאנָאם—מבין כל סוגי הידע; גְ'נָֿאנַם—ידע; אוּתְתַמַם—נעלה; יַת—אשר אותו; גְ'נָֿאתְוָא—ביודעם; מוּנַיַהּ—החכמים; סַרְוֵא—כולם; פַּרָאם—נשגבת; סידְדְהים—לשלמות; איתַהּ—מהעולם הזה; גַתָאהּ—הגיעו.
תרגום
אישיות אלוה העליון אמר: עתה אשוב ואסביר לך חכמה נשגבה זו, הנעלה מכל ידע, שבאמצעותה הגיעו החכמים והקדושים כולם לשלמות העליונה.
התעמקות
בפרקים מהשביעי עד השנים-עשר שְׂרִי קרישנה מציג בפרוטרוט את האמת המוחלטת, אישיות אלוה. עתה הוא מוסיף ומאיר את ארג'ונה. לימוד עיוני של הפרק יקנה לקורא הבנה על אודות שירות מסור. בפרק השלושה-עשר הוסבר שהשתחררות מן השעבוד החומרי אפשרית על ידי פיתוח ידע מתוך ענווה. הוסבר גם שהסתבכותה של ישות החיים בעולם החומרי מקורה בהתרועעותה עם מידות הטבע. בפרק זה אישיות אלוה מסביר מה הן מידות אלה, כיצד הן פועלות, כיצד הן כובלות וכיצד משחררות. הידע הזה, לפי דבריו, הוא מתקדם יותר מזה שבפרקים הקודמים. רבים החכמים הדגולים שהשיגו שלמות והתעלו לעולם הרוחני באמצעותו. האל מסביר עתה את אותו ידע בדרך טובה יותר. זהו ידע נעלה לאין ערוך מכל תהליכי הידע שהוסברו עד כה, ורבים השיגו שלמות באמצעותו. מכאן שמי שמבין את הפרק הזה, אמור להגיע לשלמות.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר