הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 14, פסוק 17

בהגווד גיטה: פרק 14, פסוק 17

סַתְתְוָאת סַנְֿגָ'איַתֵא גְ'נָֿאנַםּ  רַגַ'סוֹ לוֹבְּהַה אֵוַה צַ'ה
פְּרַמָאדַה-מוֹהַוּ תַמַסוֹ  בְּהַוַתוֹ 'גְ'נָֿאנַם אֵוַה צַ'ה
סַתְתְוָאת—ממידת הטובות; סַנְֿגָ'איַתֵא—מתפתח; גְ'נָֿאנַם—ידע; רַגַ'סַהּ—ממידת הלהיטות; לוֹבְּהַהּ—חמדנות; אֵוַה—אכן; צַ'ה—גם; פְּרַמָאדַה—טירוף; מוֹהַוּ—ואשליה; תַמַסַהּ—ממידת הבערות; בְּהַוַתַהּ—מתפתחים; אַגְ'נָֿאנַם—סכלות; אֵוַה—אכן; צַ'ה—גם.
תרגום
ממידת הטוֹבוּת מתפתח ידע אמיתי; ממידת הלהיטות מתפתחת חמדנות; וממידת הבערות מתפתחים סכלות, טירוף ואשליה.
התעמקות
תודעת קרישנה מומלצת במיוחד בתקופה זו, שבה לא מגלה החברה אהדה רבה לכלל ישויות החיים. זאת משום שבאמצעות תודעת קרישנה תוכל החברה להתעלות למידת הטוֹבוּת. וכשתשרור טוֹבוּת, יראו האנשים את הדברים כמו שהם. אנשים במידת הבערות הם ממש כמו חיות, וראייתם מעוותת. הם אינם יודעים, למשל, שבגלל הריגתה של חיה אחת, ייאלצו למות בחייהם הבאים מידיה של אותה חיה. חוסר אחריות שכזה מקורו בחוסר השכלה וידע אמיתיים. מכאן שכדי לשים לזה קץ, נחוץ חינוך ההמונים למידת הטוֹבוּת. רק חינוך שכזה יהפוך אותם לשקולים ומודעים לדברים כמו שהם. אז גם יהיו כולם שמחים ומשגשגים. אולם אפילו אם השמחה והשגשוג לא יהיו מנת חלקו של כלל הציבור, ורק אחוז כלשהו יפתח תודעת קרישנה ויתבסס בטוֹבוּת — גם אז אפשר שהשלום והשגשוג ישררו בעולם כולו. כי בעולם שנתון כולו ללהיטות ובערות, לא ייתכנו כלל שלום ושגשוג.

אנשים במידת הלהיטות הם חמדנים מאוד, ותאוותם לעינוג חושים היא ללא גבול. ואכן, גם מי שברשותו ממון רב ותנאים לעינוג חושים אינו מאושר ואינו שלֵו. זאת משום שאושר ושלווה אינם אפשריים למי ששרוי במידת הלהיטות. מי שמבקש אושר, כספו לא יעזור לו; עליו לתרגל תודעת קרישנה ולהתעלות למידת הטוֹבוּת. מי שפועל במידת הלהיטות, נפשו אינה נינוחה, וגם משלח ידו מייגע מאוד. הוא מתכּן תכניות לאינספור כדי לצבור ממון ולקיים את מעמדו, וכל זה כרוך בסבל רב.

אנשים במידת הבערות הופכים למטורפים. בתסכולם ממצבם הם מוצאים מקלט בשתייה או בסמים, ושוקעים עוד יותר בבערות. עתיד חייהם קודר עד מאוד.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר