הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 14, פסוק 21

בהגווד גיטה: פרק 14, פסוק 21

ארג'ונה אוּוָאצַ'ה
קַיְר לינְֹגַיְס תְרִין גוּנָּאן אֵתָאן  אַתִיתוֹ בְּהַוַתי פְּרַבְּהוֹ
קים-אָצָ'ארַהּ קַתְהַםּ צַ'יְתָאמְּס  תְרִין גוּנָּאן אַתיוַרְתַתֵא
ארג'ונהּ אוּוָאצַ'ה—ארג'ונה אמר; קַיְהּ—באמצעות אלו; לינְֹגַיְהּ—סימנים; תְרִין—השלוש; גוּנָּאן—מעל המידות; אֵתָאן—הללו; אַתִיתַהּ—התעלה; בְּהַוַתי—קיים; פְּרַבְּהוֹ—הו אלי; קים—מהי; אָצָ'ארַהּ—ההתנהגות; קַתְהַם—כיצד; צַ'ה—הוא; אֵתָאן—האלו; תְרִין—שלוש; גוּנָּאן—מעל המידות; אַתיוַרְתַתֵא—מתעלה.
תרגום
ארג'ונה שאל: אלי היקר, מה הם מאפייניו של אדם שהתעלה והשתחרר משלוש המידות? כיצד הוא מתנהג? וכיצד הוא גובר על המידות הללו?
התעמקות
שאלותיו של ארג'ונה בפסוק זה חשובות מאוד. הוא מבקש לדעת את סימניו של אדם שהתעלה אל מעבר למידות. שאלתו הראשונה נוגעת במאפייניו. כיצד אפשר להבין שהתגברנו על המידות? שאלתו השנייה היא כיצד הוא חי ומהם מעשיו. האם הם סדירים או בלתי סדירים? ארג'ונה שואל גם על האמצעים להשגת טבע נשגב שכזה. זו שאלה חשובה מאוד, כי מבלי לדעת את אלה, אי אפשר לפתח את המאפיינים. השאלות הללו כולן חשובות מאוד, והאל ישיב עליהן.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר