הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 14, פסוק 22-25

בהגווד גיטה: פרק 14, פסוק 22-25

שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה
פְּרַקָאשַׂםּ צַ'ה פְּרַוְרּיתְתיםּ צַ'ה  מוֹהַם אֵוַה צַ'ה פָּאנְּדַּוַה
נַה דְוֵשְׁטי סַמְפְּרַוְרּיתְתָאני  נַה ניוְרּיתְתָאני קָאנְֹקְשַׁתי

אוּדָאסִינַה-וַד אָסִינוֹ  גוּנַּיְר יוֹ נַה ויצָ'אלְיַתֵא
גוּנָּא וַרְתַנְתַה איתְי אֵוַםּ  יוֹ 'וַתישְׁטְהַתי נֵנְֹגַתֵא

סַמַה-דוּהְּקְהַה-סוּקְהַהּ סְוַה-סְתְהַהּ  סַמַה-לוֹשְׁטָאשְׂמַה-קָאנְֿצַ'נַהּ
תוּלְיַה-פְּרייָאפְּרייוֹ דְהִירַס  תוּלְיַה-נינְדָאתְמַה-סַמְּסְתוּתיהּ

מָאנָאפַּמָאנַיוֹס תוּלְיַס  תוּלְיוֹ מיתְרָארי-פַּקְשַׁיוֹהּ
סַרְוָארַמְבְּהַה-פַּריתְיָאגִי  גוּנָּאתִיתַהּ סַה אוּצְ'יַתֵא
שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה—אישיות אלוה העילאי אמר; פְּרַקָאשַׂם—הארה; צַ'ה—ו-; פְּרַוְרּיתְתים—התקשרות; צַ'ה—ו-; מוֹהַם—אשליה; אֵוַה צַ'ה—גם; פָּאנְּדַּוַה—הו בן פָּאנְּדּוּ; נַה דְוֵשְׁטי—אינו מתעב; סַמְפְּרַוְרּיתְתָאני—אף על פי שהתפתחו; נַה ניוְרּיתְתָאני—נפסקו; קָאנְֹקְשַׁתי—או מתאווה; אוּדָאסִינַה-וַת—כנייטרלי; אָסִינַהּ—שרוי; גוּנַּיְהּ—על ידי המידות; יַהּ—מי ש-; נַה—אינו; ויצָ'אלְיַתֵא—מוטרד; גוּנָּאהּ—המידות; וַרְתַנְתֵא—פועלות; איתי אֵוַם—יודע זאת; יַהּ—מי ש-; אַוַתישְׁטְהַתי—נשאר יציב; נַה—אינו; אינְֹגַתֵא—מוּנַע; סַמַה—שווה; דוּהְּקְהַה—בצער; סוּקְהַהּ—בשמחה; סְוַה-סְתְהַהּ—שרוי בעצמו; סַמַה—מתייחס באופן שווה; לוֹשְׁטַה—לפיסת אדמה; אַשְׂמַה—לאבן; קָאנְֿצַ'נַהּ—לזהב; תוּלְיַה—מתייחס באופן שווה; פְּרייַה—ליקר; אַפְּרייַהּ—לבלתי רצוי; דְהִירַהּ—יציב; תוּלְיַה—שווה; נינְדָא—בגנאי; אָתְמַה-סַמְּסְתוּתיהּ—בתשבחות לעצמו; מָאנַה—בכבוד; אַפַּמָאנַיוֹהּ—בקלון; תוּלְיַהּ—שווה; תוּלְיַהּ—שווה; מיתְרַה—של ידידים; אַרי—של אויבים; פַּקְשַׁיוֹהּ—למחנות; סַרְוַה—כולם; אָרַמְבְּהַה—מהמאמצים; פַּריתְיָאגִי—פורש; גוּנַּה-אַתִיתַהּ—נמצא מעבר למידות הטבע החומרי; סַהּ—הוא; אוּצְ'יַתֵא—נאמר עליו.
תרגום
אישיות אלוה העליון אמר: הו בן פָּאנְּדּוּ, מי שאינו מתעב הארה, התקשרות ואשליה בהימצאן, ואינו מתאווה להן בהיעלמן; מי שאינו נטרד ומתערער לנוכח תגובותיהן של המידות החומריות ונשאר בלתי מעורב ותמיד בנשגב, ביודעו שהמידות לבדן הן שפועלות; מי ששרוי בעצמי ושווה ביחסו לשמחה ולצער; מי שמביט בעין שווה בגוש אדמה, באבן ובפיסת זהב; מי ששווה ביחסו לנעים ולבלתי נעים; מי שנשאר יציב לנוכח שבח וגנאי, כבוד וקלון; מי שנוהג שווה בידיד ובאויב ומתנזר מכל פעילות חומרית — זהו אדם שהתעלה והשתחרר ממידות הטבע החומרי.
התעמקות
ארג'ונה שאל שלוש שאלות, והאל משיב עליהן בזו אחר זו. תחילה קרישנה מסביר שמי ששרוי בנשגב משולל קנאה ואינו מתאווה לדבר. כל ישות חיים שמצויה בגוף בעולם החומרי, נשלטת על ידי אחת ממידות הטבע. למעשה, מחוץ לגופה, הריהי גם מחוץ להשפעת המידות. מכל מקום, בעודה בגוף, מוטב שתישאר בלתי מעורבת; עליה לעסוק בשירות מסור לאל. או אז תישָכח הזדהותה עם הגוף החומרי כמאליה. מי ששרוי בתודעה גופנית, כל פעילותו מטרתה עינוג חושים. אולם עינוג שכזה פוסק מיד כשהוא הופך למודע לקרישנה. איננו זקוקים לגוף חומרי, גם איננו חייבים לציית לתכתיביו. מידות הטבע ימשיכו אמנם לפעול ולהשפיע בגוף, אלא שהעצמי, הנשמה הרוחנית, נבדל מפעילות שכזו. כיצד מתבדלים מהגוף? כאשר לא מתאווים עוד להתענג עליו או להיחלץ ממנו. דָבֵק ששרוי כך בנשגב הופך מוּכנית לבן חורין, ואינו צריך עוד לנסות ולהשתחרר מהשפעתן של המידות החומריות.

השאלה השנייה נוגעת במגעיו של אדם השרוי בנשגב. אדם חומרני מושפע מן הכבוד והקלון שחולקים כביכול לגופו, בעוד שהשרוי בנשגב אינו מושפע מכבוד וקלון כוזבים שכאלה. הוא מבצע את חובתו בתודעת קרישנה מבלי לתת דעתו לאלה. הוא מקבל רק את הדברים שדרושים למילוי חובתו בתודעת קרישנה, ומלבדם אינו זקוק לדבר, בין שזו אבן ובין שזהב. בכולם הוא רואה ידידים טובים שמסייעים לשירותו בתודעת קרישנה, ואינו שונא את אויביו-כביכול. הוא שווה ביחסו לכול, שהרי הוא יודע שהוא נבדל כליל מן הקיום החומרי. מאחר שהוא מכיר את טבען הזמני של בעיות חברתיות ומדיניות, הרי שאינו מושפע מהן. הוא גם אינו מתאמץ עבור עצמו; מאמציו כולם מוקדשים לקרישנה, בעוד שלעצמו לא יעשה דבר. התנהגות שכזו מרוממת לנשגב.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר