הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 15, פסוק 15

בהגווד גיטה: פרק 15, פסוק 15

סַרְוַסְיַה צָ'אהַםּ הְרּידי סַנְניוישְׁטוֹ
  מַתְתַהּ סְמְרּיתיר גְ'נָֿאנַם אַפּוֹהַנַםּ צַ'ה
וֵדַיְשׂ צַ'ה סַרְוַיְר אַהַם אֵוַה וֵדְיוֹ
  וֵדָאנְתַה-קְרּיד וֵדַה-ויד אֵוַה צָ'אהַם
סַרְוַסְיַה צָ'אהַםּ הְרּידי סַנְניוישְׁטוֹ
  מַתְתַהּ סְמְרּיתיר גְ'נָֿאנַם אַפּוֹהַנַםּ צַ'ה
וֵדַיְשׂ צַ'ה סַרְוַיְר אַהַם אֵוַה וֵדְיוֹ
  וֵדָאנְתַה-קְרּיד וֵדַה-ויד אֵוַה צָ'אהַם
תרגום
אני יושב בלב כול, וממני באים זיכרון, ידע ושִכחה. מן הוודות כולן, אותי יש לדעת. למעשה, אני הוא מחבר הוֵדָאנְתַה, ואני גם יודע הוודות.
התעמקות
האל נמצא כפַּרַמָאתְמָא בלב כול, והוא מקור כל פעולה. ישות החיים שוכחת אמנם את חיי עברה, אלא שהיא פועלת על-פי הנחייתו של אלוהים, שצופה במעשיה. מעשיה בהווה נקבעים על-פי מעשיה בעבר. אלוהים מספק את הידע הדרוש לה וגם זיכרון, כמו גם את שִכחת חייה הקודמים. מכאן שנוסף על היותו שורה בכול, האל גם ממוקם בלבה של כל ישות ייחודית, ומעניק את תוצאות המעשים. אלוהים, שנסגד כברהמן הבלתי אישי, כאישיות אלוה, וכפַּרַמָאתְמָא המקורי, נסגד גם כהתגלות הוודות. אלה מורות כיצד לחיות ולשוב בסופו של דבר הביתה לאלוהות. קרישנה, בהתגלותו כוְיָאסַדֵוַה, הוא מחבר הוֵדָאנְתַה-סֻוּתְרַה. ביאוריו של וְיָאסַדֵוַה לוֵדָאנְתַה-סֻוּתְרַה, בצורת השרימד בהאגותם, מציגים את ההבנה האמיתית של הוֵדָאנְתַה. אלוהים מלא כולו, ולצורך גאולתן של הנשמות המותנות, הריהו משמש כמספק הצרכים, כמעכל המזון, כעד למעשים וכנותן הידע. את הידע הוא נותן באמצעות הוודות וכדוברה של הבהגווד גיטה. הוא כולו טוב ומלא בחסד, ומהווה את מושא סגידתן של הנשמות המותנות.

אַנְתַהּ-פְּרַוישְׁטַהּ שָׂאסְתָא גְ'נָֿאנָאם. ברגע שישות החיים נוטשת את גופה, היא שוכחת הכול. אולם ביוזמתו של אישיות אלוה, היא שבה ומתחילה בפעולה. אף על פי שהיא שוכחת, מקנה לה האל את התבונה לשוב ולחדש את פעילותה מן השלב שבו הסתיימה בחיים הקודמים. מכאן שסבלה של ישות החיים והנאתה מקורם בתכתיביו של אלוהים שמצוי בלבה. נוסף על אלה הוא מאפשר לה גם להבין את הוודות. מי שמבקש להבין את הוודות, קרישנה מספק לו את התבונה הדרושה. ומדוע הוא מציג את הידע הוֵדי? משום שכל ישות חיים צריכה להבין את קרישנה. הספרות הוֵדית מאששת: יוֹ 'סַוּ סַרְוַיְר וֵדַיְר גִייַתֵא. הספרות הוֵדית, החל בארבע הוודות, וֵדָאנְתַה-סֻוּתְרַה, אוּפַּנישַׁדות והפּוּרָאנַּות, כולה מפארת את תהילותיו של אלוהים. טקסי הפולחן הוֵדיים, דיון בפילוסופיה הוֵדית ושירות מסור לאלוהים — אלה מביאים לעליון. מכאן שתכלית הוודות היא להבין את קרישנה; הן מדריכות כיצד להבין אותו, ומורות את תהליך ההגשמה. אישיות אלוה העליון הוא המטרה העליונה. הוֵדָאנְתַה-סֻוּתְרַה (1.1.4) מאששת: תַת תוּ סַמַנְוַיָאת. השלמות מושגת בשלושה שלבים. לימוד הספרות הוֵדית מקנה הבנה לגבי יחסיה של ישות החיים עם אישיות אלוה; ביצוע התהליכים השונים מקרב אליו; ולבסוף אפשר להשיג את המטרה העליונה, כלומר, אישיות אלוה. פסוק זה מגדיר בבירור את תכלית הוודות, הבנתן ומטרתן.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר