הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 15, פסוק 17

בהגווד גיטה: פרק 15, פסוק 17

אוּתְתַמַהּ פּוּרוּשַׁס תְו אַנְיַהּ  פַּרַמָאתְמֵתְי אוּדָאהְרּיתַהּ
יוֹ לוֹקַה-תְרַיַם אָוישְׂיַה  בּיבְּהַרְתְי אַוְיַיַה אִישְׂוַרַהּ
אוּתְתַמַהּ—הטוב ביותר; פּוּרוּשַׁהּ—אישיות; תוּ—אולם; אַנְיַהּ—אחר; פַּרַמַה-אָתְמָא—העצמי העילאי; איתי—כך; אוּדָאהְרּיתַהּ—נאמר; יַהּ—מי; לוֹקַה—של היקום; תְרַיַם—לשלוש המדורים; אָוישְׂיַה—חודר; בּיבְּהַרְתי—מקיים; אַוְיַיַהּ—הבלתי כלֶה; אִישְׂוַרַהּ—האל.
תרגום
מלבד שתיים אלה, קיימת אישיות גדולה מכול, הנשמה העילאית, האל הבלתי מתכלה עצמו, שנכנס בשלושת העולמות ומקיימם.
התעמקות
הרעיון שבפסוק זה מובע בצורה יפה בקַטְהַה אוּפַּנישַׁד (2.2.13) ובשְׂוֵתָאשְׂוַתַרַה אוּפַּנישַׁד (6.13). נאמר שם שמעל לישויות החיים הרבות לאינספור, שאחדות מהן מותנות ואחדות בנות חורין, ישנו אישיות אלוה, הפַּרַמָאתְמָא. הפסוק האוּפַּנישַׁדי אומר: ניתְיוֹ ניתְיָאנָאםּ צֵ'תַנַשׂ צֵ'תַנָאנָאם. משמעותו היא שמבין כל ישויות החיים, המותנות ובנות החורין, ישנה אחת עילאית — אישיות אלוה העליון. הוא מקיים את כולן ומעניק להן הנאות על-פי מעשיהן השונים. הוא מצוי בלב כול כפַּרַמָאתְמָא. רק החכם שמבינו זכאי לשלווה מושלמת.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר