הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 16, פסוק 7

בהגווד גיטה: פרק 16, פסוק 7

פְּרַוְרּיתְתיםּ צַ'ה ניוְרּיתְתיםּ צַ'ה  גַ'נָא נַה וידוּר אָסוּרָאהּ
נַה שַׂוּצַ'םּ נָאפּי צָ'אצָ'ארוֹ  נַה סַתְיַםּ תֵשׁוּ וידְיַתֵא
פְּרַוְרּיתְתים—פעילות נאותה; צַ'ה—ו-; ניוְרּיתְתים—פעילות לא נאותה; צַ'ה—ו-; גַ'נָאהּ—אנשים; נַה—לעולם לא; וידוּהּ—יודעים; אָסוּרָאהּ—בעלי תכונות זדוניות; נַה—לעולם לא; שַׂוּצַ'ם—ניקיון; נַה—ולא; אַפּי—גם; צַ'ה—ו-; אָצָ'ארַהּ—התנהגות; נַה—לעולם לא; סַתְיַם—יושר; תֵשׁוּ—בהם; וידְיַתֵא—יש.
תרגום
הדמונים אינם יודעים מה מותר לעשות ומה אסור, הם משוללים ניקיון, התנהגות נאותה או מידה של יושר ואמת.
התעמקות
כל חברה תרבותית מושתתת על מערכת כלשהי של כללים דתיים עתיקי יומין. בשעה שהם אינם נשמרים, החברה הופכת לדמונית. בעיקר האָרְיַנים, שאימצו את התרבות הוֵדית ונחשבים למתקדמים ביותר מבחינה תרבותית, מחשיבים לדמונים את כל מי שלא מקיימים את כללי הכתובים. משום כך נאמר כאן שהדמונים אינם מכירים את כללי הכתובים, ואינם נוטים לקיימם; רובם אינם מכירים אותם, ומי שמכירים, אינם נוטים לקיימם. אין להם אמונה בכללים הוֵדיים, הם אינם נוהגים על-פיהם ואינם נקיים — לא מבפנים ולא מבחוץ. רחצה, צחצוח שיניים, גילוח, החלפת הבגדים וכו' — אלה חשובים מאוד לשמירת ניקיון הגוף. ניקיון פנימי מושג על ידי זכירת שמותיו של אלוהים תמיד וזמרת הרא קרישנה הרא קרישנה קרישנה קרישנה הרא הרא/ הרא ראמה הרא ראמה ראמה ראמה הרא הרא. הדמונים אינם נוטים אחר כללים שכאלה לשמירת הניקיון הפנימי והחיצוני.

רבים גם הכללים שנוגעים להתנהגותו של האדם, והם מצויים למשל במַנוּ-סַמְּהיתָא, שמהווה את ספר החוק למין האנושי. ההינדים נוהגים על-פי ספר זה עד עצם היום הזה. חוקי ירושה וחוקים משפטיים נוספים לקוחים ממנו. במַנוּ-סַמְּהיתָא נאמר בפירוש שאסור לאישה להיות חופשייה. אין פירושו של דבר שהנשים מוחזקות כשפחות, אלא שהן כמו ילדים. גם לאלה אין לתת יד חופשית, אולם אינם עבדים. הדמונים מתעלמים כמובן מכללים שכאלה, וחושבים שנשים זכאיות לחופש כמו גברים. אלא שזה לא שיפר את מצבו החברתי של העולם. למעשה, על האישה להיות מוגנת בכל שלב בחייה. בצעירותה עליה להיות מוגנת בידי אביה, בבחרותה בידי בעלה, ולעת זקנה בידי בניה הבוגרים. זוהי, לפי המַנוּ-סַמְּהיתָא, שיטה חברתית נכונה. אלא שהחינוך של היום יצר תפיסה מנופחת ומלאכותית של נשיות. התוצאה היא שמוסד הנישואין מתערער ונשחק בחברה האנושית. גם רמת מוסריותן של הנשים אינה גבוהה במיוחד. למרות המצב החברתי הקשה, לא מוכנים הדמונים למלא כללים מועילים שכאלה, ואינם נכונים ללמוד מניסיונם של חכמים דגולים וחוקיהם.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר