בהגווד גיטה: פרק 17, פסוק 3

סַתְתְוָאנוּרֻוּפָּא סַרְוַסְיַה  שְׂרַדְדְהָא בְּהַוַתי בְּהָארַתַה
שְׂרַדְדְהָא-מַיוֹ 'יַםּ פּוּרוּשׁוֹ  יוֹ יַץ'-צְ'הְרַדְדְהַהּ סַה אֵוַה סַהּ
סַתְתְוַה-אַנוּרֻוּפָּא—בהתאם לקיום; סַרְוַסְיַה—של כל אחד; שְׂרַדְדְהָא—אמונה; בְּהַוַתי—נהיית; בְּהָארַתַה—הו בן בְּהַרַתַה; שְׂרַדְדְהָא—אמונה; מַיַהּ—מלא ב-; אַיַם—זה; פּוּרוּשַׁהּ—ישות החיים; יַהּ—אשר; יַת—זה; שְׂרַדְדְהַהּ—אמונה; סַהּ—כך; אֵוַה—בוודאי; סַהּ—הוא.
תרגום
הו בן בְּהַרַתַה, אמונתו של אדם היא תולדת המידות שמשפיעות עליו. נאמר שישות החיים מפתחת את אמונתה בהתאם למידות החומריות שחוברות לה.
התעמקות
כל אחד מחזיק באמונה כלשהי, שיכולה להיות בטובות, בלהיטות או בבערות, בהתאם לטבע שרכש. בהתאם לאמונתו הוא גם בוחר עם מי להתרועע. מכל מקום, ישויות החיים הן במקורן חלקיקים של אישיות אלוה. זה נאמר בפרק החמישה-עשר. מכאן שבמקור הן נשגבות למידות הטבע החומרי כולן. אולם בשעה שהן באות במגע עם הטבע החומרי והופכות למותנות, הן שוכחות את יחסיהן עם אלוהים. אז הן יוצרות להן מעמד עצמאי, תולדת התרועעותן עם היבטי הטבע השונים. מכל מקום, אמונתן המלאכותית וקיומן הם חומריים לגמרי. רשמים מסוימים, או תפיסות חיים כלשהן, מכתיבים אמנם את פעילותן בחיים, אלא שבמקורן הן נירְגוּנַּה, כלומר נשגבות. מכאן שחידוש יחסיהן עם אלוהים מצריך התנקות מאותה זוהמה חומרית שצברו. תודעת קרישנה היא נתיב החזרה היחיד שמשולל כל פחד. מי ששרוי בתודעת קרישנה, התעלותו לשלב השלמות מובטחת. לעומת זאת, מי שאינו נוקט את נתיב ההגשמה העצמית, כפוף כליל למידות הטבע.

המילה שְׂרַדְדְהָא, שפירושה "אמונה", היא רבת משמעות בפסוק זה. במקורה היא נובעת ממידת הטובות. אפשר להאמין באל-למחצה או באלוהים נברא כלשהו, או אפילו ביציר הדמיון. אמונה איתנה מופקת מפעילות במידת הטובות. אולם שום פעולה בחיים המותנים אינה טהורה לחלוטין, אלא מעורבת; לא קיימת טובות טהורה, שהרי טובות שכזו היא נשגבת. ומי ששרוי בטובות טהורה מבין את טבעו של האל. אמונה שאינה שרויה בטובות טהורה נתונה לטומאתן של שאר מידות הטבע, וטומאה זו מתפשטת ללב. מכאן שמצב הלב ומגעו עם המידות המסוימות הם שמכתיבים את אמונתו של האדם; מי שלבו בטובות, גם אמונתו בטובות; מי שלבו בלהיטות, גם אמונתו בלהיטות; ומי שלבו שרוי בחשכה ואשליה, הרי שגם אמונתו מוכתמת בהן. משום כך רבות האמונות בעולם, ובהתאם להן גם סוגי הדתות וסוגי הפולחן. מכל מקום, העיקרון האמיתי של האמונה הדתית מעוגן במידת הטובות הטהורה. ומכאן שריבוי העקרונות הדתיים בעולם מקורו בטומאת הלב. ריבוי דרכי הסגידה בעולם מקורו בסוגי האמונה השונים.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר