הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 2, פסוק 14

בהגווד גיטה: פרק 2, פסוק 14

מָאתְרָא-סְפַּרְשָׂאס תוּ קַוּנְתֵיַה  שִׂיתוֹשְׁנַּה-סוּקְהַה-דוּהְּקְהַה-דָאהּ
אָגַמָאפָּאיינוֹ 'ניתְיָאס  תָאמְּס תיתיקְשַׁסְוַה בְּהָארַתַה
מָאתְרָא-סְפַּרְשָׂאהּ—תפישה חושית; תוּ—בלבד; קַוּנְתֵיַה—הו בן קוּנְתִי; שִׂיתַה—חורף; אוּשְׁנַּה—קיץ; סוּקְהַה—אושר; דוּהְּקְהַה—סבל; דָאהּ—נותנים; אָגַמַה—מופיעים; אַפָּאיינַהּ—נעלמים; אַניתְיָאהּ—בני חלוף; תָאן—אותם; תיתיקְשַׁסְוַה—נסה לשאת; בְּהָארַתַה—הו בן משפחת בְּהָארַתַה.
תרגום
הו בן קוּנְתי, הופעתם בת החלוף של שמחה וצער והיעלמותם במרוצת הזמן, משולות לבואן ולהיעלמן של עונות החורף והקיץ. הו נצר בְּהַרַתַה, מקורן של אלה בסך הכול בתפיסה החושית, ולכן צריך ללמוד לשאת בהן מבלי להיטרד.
התעמקות
במהלך ביצוע חובותיו חייב אדם ללמוד לשאת את השמחה והצער שפוקדים אותו חליפות. הוודות מורות, למשל, להתרחץ השכם בבוקר, אפילו בחודש מָאגְהַה (ינואר-פברואר). אף על פי שקר מאוד בעונה זו, מי שמציית לכללי הדת, אינו מהסס לקיים הוראה זו. באופן דומה, אישה אינה חדלה לבשל בחודשי מאי ויוני, שנחשבים לחודשי הקיץ החמים ביותר. אל לו למזג אוויר לא נוח להסיט אדם ממילוי חובותיו. בדומה לכך, מלחמה היא חובתו של קְשַׁתְרייַה, ואל לו לזונחה, גם אם הוא נאלץ להילחם בידידים וקרובים. קיום כללי הדהרמה מביא למישור של ידע, ורק באמצעות ידע ומסירות אפשר להשתחרר מכבליה של מָאיָא (אשליה).

שני שמותיו של ארג'ונה בפסוק זה גם הם רבי משמעות. השם קַוּנְתֵיַה מרמז על ייחוסו המשפחתי הרם מצד אמו, ובְּהָארַתַה מצביע על גדולתה של משפחת אביו. משני הצדדים הוא זכה במורשת גדולה. אולם מורשת גדולה פירושה גם אחריות רבה למלא את החובות כראוי; ומכאן שאינו אמור להימנע מקרב.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר