הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 2, פסוק 19

בהגווד גיטה: פרק 2, פסוק 19

יַה אֵנַםּ וֵתְתי הַנְתָארַםּ  יַשׂ צַ'יְנַםּ מַנְיַתֵא הַתַם
אוּבְּהַוּ תַוּ נַה ויגָ'אנִיתוֹ  נָאיַםּ הַנְתי נַה הַנְיַתֵא
יַהּ—מי ש-; אֵנַם—שהוא; וֵתְתי—סבור; הַנְתָארַם—ההורג; יַהּ—מי ש-; צַ'ה—גם; אֵנַם—שהוא; מַנְיַתֵא—סבור; הַתַם—הרוג; אוּבְּהַוּ—שניהם; תַוּ—הללו; נַה—אינם; ויגָ'אנִיתַהּ—יודעים; נַה—אינו; אַיַם—הוא; הַנְתי—הורג; נַה—אינו; הַנְיַתֵא—נהרג.
תרגום
מי שסבור שישות החיים הורגת או נהרגת, אינו יודע. שהרי העצמי אינו קוטל ואינו נקטל.
התעמקות
גם בשעה שנפגע גופה של ישות החיים בנשק קטלני, היא עצמה, שבתוך הגוף, אינה נהרגת. בגלל ממדיה הזעירים, שום נשק חומרי אינו מסוגל לקוטלה. זה יאושש בפסוקים הבאים. גם מעצם טבעה הרוחני אי אפשר להורגה. רק הגוף מת, או כאילו מת. מכל מקום, דבר זה לא נועד לעודד את הרג הגוף. הוודות מורות, מָא הימְּסְיָאת סַרְוָא בְּהֻוּתָאני: אין לפגוע באיש לעולם. זה גם לא מעודד שחיטת חיות. הריגת גוף ללא רשות היא נפשעת וחייבת בענישה, בין שעל-פי חוקי המדינה ובין שעל-פי החוק האלוהי. מכל מקום, עיסוקו של ארג'ונה בהרג נתמך בעקרונות הדת, ואינו מעשה שרירותי שמתוך מניעים אנוכיים.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר