הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 2, פסוק 21

בהגווד גיטה: פרק 2, פסוק 21

וֵדָאוינָאשׂינַםּ ניתְיַםּ  יַה אֵנַם אַגַ'ם אַוְיַיַם
קַתְהַםּ סַה פּוּרוּשַׁהּ פָּארְתְהַה  קַםּ גְהָאתַיַתי הַנְתי קַם
וֵדַה—יודע; אַוינָאשׂינַם—בלתי ניתן להכחדה; ניתְיַם—קיים תמיד; יַהּ—זה אשר; אֵנַם—זה (הנשמה); אַגַ'ם—בלתי נולד; אַוְיַיַם—בלתי משתנה; קַתְהַם—כיצד; סַהּ—הזה; פּוּרוּשַׁהּ—האדם; פָּארְתְהַה—הו פָּארְתְהַה (ארג'ונה); קַם—במי; גְהָאתַיַתי—גורם לפגיעה; הַנְתי—הורג; קַם—את מי.
תרגום
הו פָּארְתְהַה, מי שיודע שהנשמה בלתי מתכלה, נצחית, בלתי מולדת ובלתי משתנה — כיצד יכול הוא להרוג מישהו או לגרום למישהו להרוג?
התעמקות
לכל דבר אפשר למצוא שימוש נכון, ובעל הידע המושלם יודע היכן וכיצד ליישם זאת. מכאן שגם אלימות היא שימושית, אלא שדרוש ידע כיצד ליישמה. אפילו ששופט השלום דן רוצח למוות, אין להאשימו, שהרי אלימותו מעוגנת בכללי הצדק. גם המַנוּ-סַמְּהיתָא, שמהווה את ספר החוקים למין האנושי, קובע עונש מוות לרוצח. זאת כדי לשחררו מן הסבל הנורא שמצפה לו בחייו הבאים בגין חטאו הכבד. מכאן שעונש מוות בתלייה לרוצח הוא לטובת הפושע עצמו. צריך להסיק בדומה לכך, שבשעה שקרישנה מורה להילחם, הרי שזה למען צדק עליון. אלימות כזו, במלחמה למען קרישנה, אינה נחשבת לאלימות; ובכלל האדם, או ליתר דיוק, הנשמה, אינה נהרגת; מכאן שארג'ונה חייב למלא הוראה זו. אלימות מותרת, אם כן, לצורך השלטת צדק. ניתוח לא נועד להמית את החולה, אלא לרפאו. המלחמה שיילחם ארג'ונה לפי הוראותיו של קרישנה תהיה מושתתת כולה על ידע, ולכן לא תגרור תגובות נפשעות.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר