הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 2, פסוק 27

בהגווד גיטה: פרק 2, פסוק 27

גָ'אתַסְיַה הי דְהְרוּווֹ מְרּיתְיוּר  דְהְרוּוַםּ גַ'נְמַה מְרּיתַסְיַה צַ'ה
תַסְמָאד אַפַּריהָארְיֵא 'רְתְהֵא  נַה תְוַםּ שׂוֹצ'יתוּם אַרְהַסי
גָ'אתַסְיַה—של הנולד; הי—אכן; דְהְרוּוַהּ—עובדה; מְרּיתְיוּהּ—המוות; דְהְרוּוַם—אף היא עובדה; גַ'נְמַה—הלידה; מְרּיתַסְיַה—של המת; צַ'ה—גם; תַסְמָאת—על כן; אַפַּריהָארְיֵא—בלתי נמנע; אַרְתְהֵא—בעניין; נַה—אין; תְוַם—אתה; שׂוֹצ'יתוּם—להצטער; אַרְהַסי—צריך.
תרגום
מי שנולד, סופו למות, ולאחר מותו, ישוב וייוולד. בצע אפוא ללא צער את חובתך הבלתי נמנעת.
התעמקות
המעשים בחיים אלה מכתיבים את הלידה הבאה. מוות פירושו תום מערכת פעילות אחת, ואז שבים ונולדים למערכת פעילות נוספת. בדרך זו מתגלגלת הנשמה ללא מוצא, במחזוריות של לידה ומוות. מכל מקום, הבנת המחזוריות הזו אינה מעודדת רצח מיותר, שחיטה או מלחמה, אף שאלימות ומלחמה מהוות גורם הכרחי בחברה האנושית לצורך שמירת החוק והסדר.

הקרב בקוּרוּקְשֵׁתְרַה היה רצונו של העליון, ומכאן שהיה בלתי נמנע, וחובתו של קְשַׁתְרייַה היא להילחם למטרה צודקת. מאחר שארג'ונה ביצע את חובתו, מדוע לחשוש או לבכות על מות מקורביו? הימנעות ממילוי חובתו מהווה בעצמה הפרת חוק וגוררת תגובות נפשעות, שמהן כה פחד. גם אם יימנע מקרב לא יציל את קרוביו ממוות, אולם ייאלץ להידרדר ולשלם על בחירתו המוטעית.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר