הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 2, פסוק 38

בהגווד גיטה: פרק 2, פסוק 38

סוּקְהַה-דוּהְּקְהֵא סַמֵא קְרּיתְוָא  לָאבְּהָאלָאבְּהַוּ גַ'יָאגַ'יַוּ
תַתוֹ יוּדְדְהָאיַה יוּגְ'יַסְוַה  נַיְוַםּ פָּאפַּם אַוָאפְּסְיַסי
סוּקְהַה-דוּהְּקְהֵא—שמחה וצער; סַמֵא—שווים; קְרּיתְוָא—בעשותך; לָאבְּהַה-אַלָאבְּהַוּ—זכייה והפסד; גַ'יַה-אַגַ'יַוּ—ניצחון ותבוסה; תַתַהּ—אז; יוּדְדְהָאיַה—בקרב; יוּגְ'יַסְוַה—עסוֹק (הילחם); נַה—לא; אֵוַם—בדרך זו; פָּאפַּם—תגובות לחטאים; אַוָאפְּסְיַסי—תקבל.
תרגום
הילחם לשם הלחימה עצמה, מבלי להתחשב בשמחה או בצער, בזכייה או באבדן, בניצחון או בתבוסה – שהרי אז יהיו מעשיך פטורים תמיד מחטא.
התעמקות
קרישנה אומר כאן במישרין שארג'ונה צריך להילחם לשם הלחימה עצמה. זאת משום שהוא חפץ במלחמה הזו. פעילות בתודעת קרישנה צריכה להיות פטורה מכל שיקולים של שמחה או צער, זכייה או הפסד, ניצחון או תבוסה. תודעה נשגבת פירושה שהכול נעשה למען קרישנה, ופעילות כזו, בניגוד לפעילות חומרית, פטורה מתגובות. מי שפועל למען עינוג חושיו, בין שבטובות ובין שבלהיטות, יהיה נתון לתגובות חיוביות או שליליות. בעוד שמי שהתמסר כולו לפעילות בתודעת קרישנה, אינו חייב או מחויב יותר לאיש, שלא כמו אדם שכבול למהלך הפעולות הרגיל. נאמר:

דֵוַרְשׁי-בְּהֻוּתָאפְּתַה-נְרּינָּאםּ פּיתְרִּינָּאםּ

  נַה קינְֹקַרוֹ נָאיַם רּינִּי צַ'ה רָאגַ'ן

סַרְוָאתְמַנָא יַהּ שַׂרַנַּםּ שַׂרַנְּיַםּ

  גַתוֹ מוּקוּנְדַםּ פַּריהְרּיתְיַה קַרְתַם

"מי שהתמסר כולו לקרישנה, מוּקוּנְדַה, וּויתר על כל חובה אחרת, אינו חייב עוד לאיש — לא לאלים-למחצה, גם לא לחכמים ולקדושים, לכלל האנשים, לקרובי משפחה, לאנושות או לאבות הקדומים." (שרימד בהאגותם 11.5.41) קרישנה בפסוק זה רומז על כך בעקיפין, והוא יוסיף ויסביר את זה בפסוקים הבאים.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר