הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 2, פסוק 54

בהגווד גיטה: פרק 2, פסוק 54

ארג'ונה אוּוָאצַ'ה
סְתְהיתַה-פְּרַגְ'נַֿסְיַה קָא בְּהָאשָׁא  סַמָאדְהי-סְתְהַסְיַה קֵשַׂוַה
סְתְהיתַה-דְהִיהּ קיםּ פְּרַבְּהָאשֵׁתַה  קים אָסִיתַה וְרַגֵ'תַה קים
ארג'ונהּ אוּוָאצַ'ה—ארג'ונה אמר; סְתְהיתַה-פְּרַגְ'נַֿסְיַה—של אדם היציב בתודעת קרישנה; קָא—מהי; בְּהָאשָׁא—השפה; סַמָאדְהי-סְתְהַסְיַה—של אדם השקוע בטראנס; קֵשַׂוַה—הו קרישנה; סְתְהיתַה-דְהִיהּ—אדם יציב בתודעת קרישנה; קים—כיצד; פְּרַבְּהָאשֵׁתַה—ידבר; קים—כיצד; אָסִיתַה—ישב; וְרַגֵ'תַה—ילך; קים—כיצד.
תרגום
ארג'ונה אמר: הו קרישנה, מהם סימניו של מי שתודעתו שרויה בנשגב? כיצד הוא מדבר ומהי שפתו? כיצד הוא יושב וכיצד הוא מהלך?
התעמקות
כל אדם ניחן במאפיינים שונים, בהתאם למצבו, ומכאן שגם מודעות לקרישנה מתבטאת בדרך דיבור מיוחדת, דרך הליכה, חשיבה, הרגשה וכו'. ממש כשם שישנם סימנים שמעידים על עושרו של אדם, על חוליו או על השכלתו, ישנם גם סימנים שמעידים על מודעות נשגבת לקרישנה. אלה מתבטאים בכלל מגעיו עם העולם. הבהגווד גיטה מתארת סימנים אלה. חשובה מכול היא דרך דיבורו של אדם כזה, שהרי הדיבור מהווה את המעלה החשובה ביותר באדם. נאמר שטיפש אינו נחשף בשתיקתו. ואכן, שוטה לבוש הדר אינו מתגלה כל עוד אינו פוצה את פיו; אולם ברגע שהוא פוצה פה, מיד מסגירות אותו מילותיו. סימנו הראשון של אדם מודע לקרישנה הוא שאינו מדבר אלא על קרישנה ועל נושאים שקשורים בו. שאר הסימנים מתלווים כמאליהם. אלה יצוינו בפסוק הבא.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר