בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 10

סַהַה-יַגְ'נָֿאהּ פְּרַגָ'אהּ סְרּישְׁטְוָא  פּוּרוֹוָאצַ'ה פְּרַגָ'אפַּתיהּ
אַנֵנַה פְּרַסַוישְׁיַדְהְוַם  אֵשַׁה ווֹ 'סְתְו אישְׁטַה-קָאמַה-דְהוּק
סַהַה—יחד עם; יַגְ'נָֿאהּ—הקרבות; פְּרַגָ'אהּ—דורות; סְרּישְׁטְוָא—ביוצרו; פּוּרָא—בראשית הבריאה; אוּוָאצַ'ה—אמר; פְּרַגָ'א-פַּתיהּ—אדון כל היצורים; אַנֵנַה—בזכות זה; פְּרַסַוישְׁיַדְהְוַם—היו משגשגים יותר ויותר; אֵשַׁהּ—זה; וַהּ—לכם; אַסְתוּ—שיהיה; אישְׁטַה—כל הדברים הרצויים; קָאמַה-דְהוּק—מעניק.
תרגום
בראשית הבריאה שלח ריבון כל הברואים דורות של אנשים ואלים-למחצה ועמם הקרבות לווישנו, ובירכם ואמר: "היו מאושרים ביַגְ'נַה (הקרבה) זו, כיוון שביצועה יעניק לכם את כל הדרוש לחיי אושר ויביאכם לגאולה."
התעמקות
הבריאה החומרית, שיצר אדון הברואים (וישנו), נועדה לאפשר לנשמות המותנות לשוב הביתה לאלוהות. ישויות החיים שבבריאה החומרית כולן מותנות לטבע החומרי. זאת משום שהן שכחו את יחסיהן עם וישנו, או קרישנה, אישיות אלוה העליון. לכן העקרונות הוֵדיים נועדו לסייע ולהבין את היחסים הנצחיים הללו. בבהגווד גיטה נאמר: וֵדַיְשׂ צַ'ה סַרְוַיְר אַהַם אֵוַה וֵדְיַהּ. האל אומר שהוודות כולן נועדו ללמד על אודותיו. במזמורים הוֵדיים נאמר: פַּתים וישְׂוַסְיָאתְמֵשְׂוַרַם. מכאן שאדון ישויות החיים הוא אישיות אלוה העליון, וישנו. גם בשרימד בהאגותם (2.4.20) שְׂרִילַה שׂוּקַדֵוַה גוֹסְוָאמִי מתאר את האל כפַּתי:

שְׂרייַהּ פַּתיר יַגְ'נַֿה-פַּתיהּ פְּרַגָ'א-פַּתיר

  דְהייָאםּ פַּתיר לוֹקַה-פַּתיר דְהַרָא-פַּתיהּ

פַּתיר גַתישׂ צָ'אנְדְהַקַה-וְרּישְׁנּי-סָאתְוַתָאםּ

  פְּרַסִידַתָאםּ מֵא בְּהַגַוָאן סַתָאםּ פַּתיהּ

וישנו הוא הפְּרַגָ'א-פַּתי. הוא אדון כל יצורי החיים, כל העולמות, וכל היופי. הוא גם מגונן על כולם. הוא ברא את העולם החומרי כדי לאפשר לנשמות המותנות ללמוד ולבצע יַגְ'נַֿה (הקרבות) לסיפוקו. בדרך זו הן יוכלו, בעודן בעולם החומרי, לחיות בנוחות וללא חרדות, ועם כלות גופן החומרי, להיכנס לממלכת אלוהים. זו התכנית השלמה לנשמות המותנות. על-ידי ביצוע יַגְ'נַֿה הן הופכות בהדרגה למודעות לקרישנה ולקדושות בכל מגעיהן. הספרות הוֵדית מורה על סַנְֹקִירְתַנַה-יַגְ'נַֿה (זמרת שמותיו של אלוהים) בתקופה זו של קַלי. שְׂרִי צ'איטניה לימד שיטה נשגבת זו לגאולתם של כלל אנשי התקופה. תודעת קרישנה וסַנְֹקִירְתַנַה-יַגְ'נַֿה משתלבות זו בזו. השרימד בהאגותם (11.5.32) מציין את הופעתו של שְׂרִי קרישנה כדָבֵק (כשְׂרִי צ'איטניה מַהָאפְּרַבְּהוּ) עם התייחסות מיוחדת לסַנְֹקִירְתַנַה-יַגְ'נַֿה:

קרישנה-וַרְנַּםּ תְוישָׁאקְרּישְׁנַּםּ  סָאנְֹגוֹפָּאנְֹגָאסְתְרַה-פָּארְשַׁדַם

יַגְ'נַֿיְהּ סַנְֹקִירְתַנַה-פְּרָאיַיְר  יַגַ'נְתי הי סוּ-מֵדְהַסַהּ

"בתקופה זו של קַלי אנשים נבונים יסגדו לאל, שיופיע עם בני לווייתו, באמצעות סַנְֹקִירְתַנַה-יַגְ'נַֿה." שאר היַגְ'נֿות שנזכרות בכתובים הוֵדיים אינן קלות לביצוע בתקופה זו, בעוד שהסַנְֹקִירְתַנַה-יַגְ'נַֿה קלה, נשגבת וטובה למטרות כולן. היא מומלצת גם בבהגווד גיטה (9.14).
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר