הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 13

בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 13

יַגְ'נַֿה-שׂישְׁטָאשׂינַהּ סַנְתוֹ  מוּצְ'יַנְתֵא סַרְוַה-קילְבּישַׁיְהּ
בְּהוּנְֿגַ'תֵא תֵא תְו אַגְהַםּ פָּאפָּא  יֵא פַּצַ'נְתְי אָתְמַה-קָארַנָּאת
יַגְ'נַֿה-שׂישְׁטַה—של אוכל שנאכל לאחר ביצוע יַגְ'נַֿה; אַשׂינַהּ—אוכלים; סַנְתַהּ—הדְבֵקים; מוּצְ'יַנְתֵא—משתחררים; סַרְוַה—כל; קילְבּישַׁיְהּ—מהחטאים; בְּהוּנְֿגַ'תֵא—סובלים; תֵא—הם; תוּ—אולם; אַגְהַם—חטא כבד; פָּאפָּאהּ—חוטאים; יֵא—אלו אשר; פַּצַ'נְתי—מבשלים; אָתְמַה-קָארַנָּאת—למען עינוג חושים.
תרגום
דְבֵקיו של האל מתנקים מן החטאים כולם. זאת משום שהם אוכלים מזון שהוגש תחילה כמִנחה. אחרים, אשר מכינים את מזונם לצורך עינוגם האישי, אוכלים רק חטא.
התעמקות
דְבֵקיו של האל, או אנשים מודעים לקרישנה, נקראים סַנְתַהּ. הם חדורים תמיד באהבת אלוהים. זה מתואר בבְּרַהְמַה-סַמְּהיתָא (5.38): פְּרֵמָאנְֿגַ'נַה-צְ'צְ'הוּריתַה-בהקטי-וילוֹצַ'נֵנַה סַנְתַהּ סַדַיְוַה הְרּידַיֵשׁוּ וילוֹקַיַנְתי. הסַנְתַהּ חדורים תמיד באהבה לאישיות אלוה, גוֹוינְדַה (מעניק העונג), או מוּקוּנְדַה (מעניק הגאולה), או קרישנה (האישיות השובה לב-כול), ולא מקבלים דבר מבלי להגיש לו תחילה. מכאן שמעשיהם שבאורחות השירות המסור השונים, כגון שְׂרַוַנַּם, קִירְתַנַם, סְמַרַנַּם, אַרְצַ'נַם וכו' — הם כולם יַגְ'נַֿה. יַגְ'נַֿה זו מגוננת עליהם מפני השפעות מטמאות של חברה חטאה בעולם החומרי. לעומתם, מי שמתקינים את מזונם לצורך עינוג אישי, הם גנבים שאוכלים רק חטא. כיצד יכול גנב וחוטא להיות מאושר? זה בלתי אפשרי. ומכאן שמי שמבקש להיות מאושר, צריך ללמוד לבצע את התהליך הפשוט של הסַנְֹקִירְתַנַה-יַגְ'נַֿה, בתודעת קרישנה מלאה. אלמלא כן, לא ייתכנו שלום ואושר בעולם.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר