הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 2

בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 2

וְיָאמישְׂרֵנֵּוַה וָאקְיֵנַה  בּוּדְדְהיםּ מוֹהַיַסִיוַה מֵא
תַד אֵקַםּ וַדַה נישְׂצ'יתְיַה  יֵנַה שְׂרֵיוֹ 'הַם אָפְּנוּיָאם
וְיָאמישְׂרֵנַּה—כפול-משמעות; איוַה—אכן; וָאקְיֵנַה—מילים; בּוּדְדְהים—את התבונה; מוֹהַיַסי—אתה מבלבל; איוַה—אכן; מֵא—שלי; תַת—לכן; אֵקַם—אחד בלבד; וַדַה—אמור; נישְׂצ'יתְיַה—לאחר שהחלטת; יֵנַה—אשר באמצעותו; שְׂרֵיַהּ—תועלת אמיתית; אַהַם—אני; אָפְּנוּיָאם—אשיג.
תרגום
תבונתי מתבלבלת לנוכח הוראותיך כפולות המשמעות. לכן, אנא אמור לי באופן חד משמעי איזו דרך טובה יותר עבורי.
התעמקות
הפרק הקודם, שמהווה מעין הקדמה לבהגווד גיטה, מסביר נתיבים שונים, כגון סָאנְֹקְהְיַה-יוגה, בּוּדְדְהי-יוגה, שליטה בחושים באמצעות תבונה, פעילות שלא למען רווח, ומעמדו של הדָבֵק המתחיל. אלא שאלה לא הוסברו בצורה שיטתית, ומכאן שלצורך פעולה והבנה יידרש הסבר מסודר יותר. ארג'ונה מבקש עתה להבהיר את הבלבול לכאורה שנוצר. זאת כדי לאפשר לאדם הפשוט להבינם ללא פרשנות מסולפת. קרישנה לא ניסה כמובן לבלבל את ארג'ונה במילים נמלצות, אלא שארג'ונה לא הצליח להבין מדבריו מהי תודעת קרישנה — אי-פעילות או שירות פעיל. במילים אחרות, שאלותיו נועדו להבהיר את הדרך של תודעת קרישנה עבור אותם תלמידים שמבקשים ברצינות להבין את מסתורי הבהגווד גיטה.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר