הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 25

בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 25

וַרְנַּה-סַנְֹקַרַה היא אוכלוסייה בלתי רצויה שמפריעה לשלום החברה. כללי הכתובים נועדו לבלום הפרעה כזו, ולהקנות אוטומטית שלווה וסדר, לצורך התקדמות רוחנית. רק טבעי שבשעה שקרישנה מופיע עלי-אדמות הוא עוסק בכללים הללו. זאת כדי לשמור על מעמדם ונחיצותם. האל הוא אבי כל ישויות החיים, ומכאן שבשעה שאלה מולכות שולל, האחריות רובצת בעקיפין עליו. משום כך, כל אימת שחלה הידרדרות בעקרונות הדהרמה, האל בא ומתקן בעצמו את החברה. מכל מקום, חשוב לציין שאף שאנו אמורים לצעוד בעקבותיו, אל לנו לחקותו. לנהוג על פי דוגמתו של מישהו אין פירושו לחקותו. איננו מסוגלים, למשל, להרים כמותו את גבעת גוֹוַרְדְהַנַה. הוא הרים את הגבעה בילדותו, אולם שום בן אנוש לא מסוגל לכך. עלינו למלא את הוראותיו, ולעולם לא לחקותו. השרימד בהאגותם (10.33.30-31) מאשש:

נַיְתַת סַמָאצַ'רֵג' גָ'אתוּ  מַנַסָאפּי הְי אַנִישְׂוַרַהּ
וינַשְׂיַתְי אָצַ'רַן מַוּדְּהְיָאד  יַתְהָא 'רוּדְרוֹ 'בְּדְהי-גַ'םּ וישַׁם

אִישְׂוַרָאנָּאםּ וַצַ'הּ סַתְיַםּ  תַתְהַיְוָאצַ'ריתַםּ קְוַצ'ית
תֵשָׁאםּ יַת סְוַה-וַצ'וֹ-יוּקְתַםּ  בּוּדְדְהימָאמְּס תַת סַמָאצַ'רֵת

"על הכול לקיים את הוראותיהם של אלוהים ומשרתיו מיופי כוחו. הן מביאות רק טוב, ואדם נבון יבצען כפשוטן. מכל מקום, יש להקפיד ולהישמר מן הניסיון לחקות את מעשיהם. אל לו לאיש לחקות למשל את שיווה, ולשתות את ים הרעל." אל לנו לשכוח שאותם אִישְׂוַרות, אשר מסוגלים לשלוט בתנועות השמש והירח, הם נעלים מאיתנו. ללא כוח על-אנושי שכזה, אל לנו לנסות ולחקותם. שיווה גמע ים של רעל, בעוד שדי בטיפה אחת כזו כדי להרעיל כל אדם רגיל. נהוג אצל דְבֵקים מזויפים של שיווה להתמכר לעישון גַנְגָ'א (מריחואנה) וסמים דומים. הם שוכחים, כמובן, שבחקותם את שיווה, הם בסך הכול מקרבים את קצם. ישנם כמותם גם דְבֵקים מזויפים של קרישנה. אלה מעדיפים לחקותו ברָאסַה-לִילָא, מחול האהבה שלו, ומתעלמים מחוסר יכולתם להרים את גבעת גוֹוַרְדְהַנַה. לכן עדיף לציית להוראותיהם של השליטים הגדולים, ולא לנסות לחקותם; גם אין לנסות ולתפוס את משרותיהם ללא כישורים מתאימים. רבות כל-כך כיום "התגלויות אלוהים" המשוללות כל כוח אלוהי.
סַקְתָאהּ—בהיותם קשורים; קַרְמַנּי—חובות הדהרמה; אַוידְוָאמְּסַהּ—הבורים; יַתְהָא—כפי ש-; קוּרְוַנְתי—פועלים; בְּהָארַתַה—הו נצר בְּהָארַתַה; קוּרְיָאת—חייב לפעול; וידְוָאן—החכם; תַתְהָא—כך; אַסַקְתַהּ—מבלי להיות קשור; צ'יקִירְשׁוּהּ—רוצה להוביל; לוֹקַה-סַנְֹגְרַהַם—את האנשים.
תרגום
כשם שהבורים מבצעים את חובותיהם מתוך התקשרות לתוצאות, כך פועל גם המלומד — אלא שמבלי להתקשר — כדי להוביל את האנשים בדרך הנכונה.
התעמקות
המודע לקרישנה ומי שאינו מודע נבדלים זה מזה ברצונותיהם. המודע לקרישנה לא עושה דבר שאינו תורם להתקדמותו הרוחנית. אפשר שמעשיו יידמו למעשיו של הנבער שקשור לפעילות חומרית ופועל להשבעת חושיו, אלא שפועלו שלו מוקדש כולו לסיפוקו של קרישנה. חובתו, אם כן, ללמד את הכול כיצד לפעול ולהקדיש את תוצאות מעשיהם לקידומה של תודעת קרישנה.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר