הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 26

בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 26

נַה בּוּדְדְהי-בְּהֵדַםּ גַ'נַיֵד  אַגְ'נָֿאנָאםּ קארמה-סַנְֹגינָאם
ג'וֹשַׁיֵת סַרְוַה-קַרְמָאנּי  וידְוָאן יוּקְתַהּ סַמָאצַ'רַן
נַה—לא; בּוּדְדְהי-בְּהֵדַם—הפרעה בתבונה; גַ'נַיֵת—עליו לגרום; אַגְ'נָֿאנָאם—לבורים; קארמה-סַנְֹגינָאם—הקשורים לתוצאות פעילותם התועלתנית; ג'וֹשַׁיֵת—להעסיק; סַרְוַה—כל; קַרְמָאנּי—את הפעולות; וידְוָאן—החכם; יוּקְתַהּ—עוסק; סַמָאצַ'רַן—בעודו מתרגל.
תרגום
אל לו למלומד להטריד את דעתם של הבורים, אשר קשורים לתוצאות חובותיהם הדְהַרְמיות, ולעודדם להימנעות מפעולה. אדרבה, עליו להעסיקם בפעילויות שונות ברוח של מסירות (לצורך התקדמות הדרגתית בתודעת קרישנה).
התעמקות
וֵדַיְשׂ צַ'ה סַרְוַיְר אַהַם אֵוַה וֵדְיַהּ. זוהי תכלית הפולחן הוֵדי כולו. טקסי הפולחן, ההקרבות וכל מה שנכלל בוודות, לרבות הוראות לפעילות חומרית — כל אלה נועדו לקדם לעבר קרישנה, שמהווה את תכלית החיים העליונה. אולם מאחר שהנשמות המותנות אינן יודעות דבר לבד מעינוג חושים, הרי שהן לומדות את הוודות רק עד לנקודה זו. מכל מקום, עצם העיסוק בפעילות נושאת פרי ובעינוג חושים על-פי הכללים הוֵדיים מקדם אותן בהדרגה לתודעת קרישנה. לכן אל לו למי שמודע לקרישנה להטריד את דעתן או את מעשיהן, אלא ללמדן להקדיש את תוצאות מעשיהן לשירות לקרישנה. עליו ללמד את אותם בורים, שמקדישים את מעשיהם כליל לעינוג חושים, כיצד לפעול וכיצד להתנהג. לא רצוי אמנם להטריד את הנבער, אולם מי שפיתח מעט תודעת קרישנה — אותו יש להעסיק בשירותו של האל במישרין, מבלי לשעות לשאר התהליכים הוֵדיים. אדם בר-מזל שכזה אינו צריך עוד לקיים את הפולחן הוֵדי, שהרי תוצאותיה של תודעת קרישנה כוללות את תוצאותיהם של כללי הכתובים כולם.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר