הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 28

בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 28

תַתְתְוַה-וית תוּ מַהָא-בָּאהוֹ  גוּנַּה-קארמה-ויבְּהָאגַיוֹהּ
גוּנָּא גוּנֵּשׁוּ וַרְתַנְתַה  איתי מַתְוָא נַה סַגְ'גַ'תֵא
תַתְתְוַה-וית—יודע האמת המוחלטת; תוּ—אולם; מַהָא-בָּאהוֹ—הו גיבור-חיל; גוּנַּה-קארמה—של פעולות הנעשות תחת השפעה חומרית; ויבְּהָאגַיוֹהּ—על פי ההבדלים; גוּנָּאהּ—החושים; גוּנֵּשׁוּ—בעינוג חושים; וַרְתַנְתֵא—עוסקים; איתי—כך; מַתְוָא—ביודעו; נַה—לעולם לא; סַגְ'גַ'תֵא—מתקשר.
תרגום
הו גיבור-חיל, מי שיודע את האמת המוחלטת אינו מעסיק את עצמו בחושים ובעינוג חושים, שהרי הוא יודע היטב את ההבדל שבין עבודה מתוך מסירות ובין עבודה למען טובת הנאה.
התעמקות
מי שיודע את האמת המוחלטת, משוכנע גם בחוסר התאמתו לאווירה החומרית. הוא יודע שהוא חלקיק של אישיות אלוה, קרישנה, ומכאן שאינו חלק מן הבריאה החומרית. בזהותו האמיתית הריהו חלקיק של העליון, שטבעו חדווה וידע נצחיים, אלא שבדרך כלשהי הסתבך בתפיסת חיים חומרית. במצב קיום טהור נועדה פעילותו להשתלב בשירות מסור לאל, ומשום כך הריהו מתרגל פעילות בתודעת קרישנה, וזונח באופן טבעי כל פעילות מקרית ובת חלוף של החושים החומריים. מאחר שהוא יודע שהחיים החומריים המותנים כפופים לשליטתו של האל, הוא אינו מוטרד מתגובות חומריות, וחושב אותן לחסדו של האל. לפי השרימד בהאגותם, מי שיודע את האמת המוחלטת, על שלושת היבטיה — ברהמן, פַּרַמָאתְמָא ואישיות אלוה — נקרא תַתְתְוַה-וית. זאת משום שהוא יודע גם את מעמדו האמיתי ביחסיו עם העליון.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר