בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 31

יֵא מֵא מַתַם אידַםּ ניתְיַם  אַנוּתישְׁטְהַנְתי מָאנַוָאהּ
שְׂרַדְדְהָאוַנְתוֹ 'נַסֻוּיַנְתוֹ  מוּצְ'יַנְתֵא תֵא 'פּי קַרְמַבְּהיהּ
יֵא—אלו אשר; מֵא—שלי; מַתַם—את ההוראות; אידַם—הללו; ניתְיַם—כתפקוד נצחי; אַנוּתישְׁטְהַנְתי—מקיימים באופן קבוע; מָאנַוָאהּ—אנשים; שְׂרַדְדְהָא-וַנְתַהּ—בעלי אמונה ומסירות; אַנַסֻוּיַנְתַהּ—חופשיים מקנאה; מוּצְ'יַנְתֵא—משתחררים; תֵא—הם; אַפּי—אפילו; קַרְמַבְּהיהּ—מהשעבוד לחוק הפעילות התועלתנית.
תרגום
מי שמבצעים את חובותיהם בהתאם להוראותיי, ובאמונה וללא קנאה מקיימים את מדרשיי — אלה משתחררים מהשעבוד לפעילות נושאת פרי.
התעמקות
הוראותיו של אישיות אלוה העליון, קרישנה, מהוות את תמצית החכמה הוֵדית כולה, ומכאן שהן נכונות תמיד. ממש כשם שהוודות נצחיות, נצחית גם האמת של תודעת קרישנה. צריך רק אמונה מלאה בהוראות אלה, וכן לא לקנא באל. רבים הוגי הדעות שכתבו פרשנות לבהגווד גיטה ללא אמונה בקרישנה. אלה לא ייגָאלו משעבוד לעולם. בעוד שאדם פשוט, שמאמין בהוראותיו הנצחיות של האל, אפילו שאינו מסוגל לבצען, ישתחרר מן השעבוד לחוק הקארמה. מי שמתחיל בתודעת קרישנה, אפשר שיתקשה למלא את ההוראות במלואן. אולם מאחר שאינו מתנגד להן ומתרגל בכנות, מבלי להתחשב בכישלון או באזלת יד, הרי שיתעלה לשלב של תודעת קרישנה טהורה.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר