הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 33

בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 33

סַדְרּישַׂםּ צֵ'שְׁטַתֵא סְוַסְיָאהּ  פְּרַקְרּיתֵר גְ'נָֿאנַוָאן אַפּי
פְּרַקְרּיתיםּ יָאנְתי בְּהֻוּתָאני  ניגְרַהַהּ קיםּ קַרישְׁיַתי
סַדְרּישַׂם—בהתאם; צֵ'שְׁטַתֵא—פועל; סְוַסְיָאהּ—של עצמו; פְּרַקְרּיתֵהּ—למידות הטבע; גְ'נָֿאנַה-וָאן—אדם בעל ידע; אַפּי—אפילו; פְּרַקְרּיתים—אל הטבע; יָאנְתי—הולכות; בְּהֻוּתָאני—כל ישויות החיים; ניגְרַהַהּ—הימנעות; קים—מה; קַרישְׁיַתי—תעשה.
תרגום
אפילו אדם בעל ידע נוהג על-פי טבעו, שהרי כל אחד כפוף לטבע שרכש משלוש מידות הטבע. מה אם כן, ביכולתה של הימנעות להועיל?
התעמקות
בלי להתעלות למישור הנשגב של תודעת קרישנה, אי אפשר להשתחרר מהשפעת מידות הטבע. האל מאשש את זה בפרק השביעי (7.14). מכאן שאפילו המשכיל ביותר במישור הארצי, לא די לו בידע עיוני, או בהבנת ההבדל שבין הנשמה לגוף, כדי להיחלץ משעבודה של מָאיָא. ישנם רבים שמתרגלים חיים רוחניים-לכאורה; שמציגים את עצמם כלפי חוץ כמתקדמים מאוד במדע זה, אף שבאמת, בתוכם הם נשלטים כליל על ידי מידת טבע מסוימת שאינם מסוגלים לנצחה. בגלל התרועעות ממושכת עם הטבע החומרי, אפילו מלומד בעל תארים אקדמיים הוא משועבד. תודעת קרישנה מסייעת אפוא להיחלץ משעבוד חומרי, אפילו למי שממשיך וממלא את חובותיו לצורך קיומו החומרי. מכאן שמי שאינו מודע כולו לקרישנה, אל לו לנטוש את חובות מעמדו; אל לו לזנוח לפתע פתאום את חובותיו ולהפוך באופן מלאכותי ליוגי. עדיף לו להישאר במעמדו ולנסות לתרגל תודעת קרישנה בהדרכה מתאימה. או אז הוא ישתחרר מאחיזת המָאיָא של קרישנה.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר