הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 37

בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 37

שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה
קָאמַה אֵשַׁה קְרוֹדְהַה אֵשַׁה  רַג'וֹ-גוּנַּה-סַמוּדְבְּהַוַהּ
מַהָאשַׂנוֹ מַהָא-פָּאפְּמָא  וידְדְהְי אֵנַם איהַה וַיְרינַּם
שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה—אישיות אלוה העילאי אמר; קָאמַהּ—תאווה; אֵשַׁהּ—זוהי; קְרוֹדְהַהּ—כעס; אֵשַׁהּ—זהו; רַגַ'הּ-גוּנַּה—ממידת הלהיטות; סַמוּדְבְּהַוַהּ—נוצר מ-; מַהָא-אַשַׂנַהּ—משחית-כול; מַהָא-פָּאפְּמָא—מלא בחטא; וידְדְהי—דע; אֵנַם—אותו; איהַה—בעולם החומרי; וַיְרינַּם—כאויב הגדול ביותר.
תרגום
אישיות אלוה העליון אמר: זו התאווה בלבד, ארג'ונה, אשר נולדת ממגע עם מידת הלהיטות ואחר הופכת לזעם. היא אויבו שטוף החטא והמשחית-כול של עולם זה.
התעמקות
במגע עם הבריאה החומרית והתרועעות עם מידת הלהיטות, אהבתה הנצחית של ישות החיים לקרישנה הופכת לתאווה. במילים אחרות, אהבת אלוהים הופכת לתאווה, ממש כמו חלב שהופך ליוגורט במגע עם תמרינְדי חמוץ. תאווה בלתי מסופקת הופכת אז לכעס; כעס הופך לאשליה, ואשליה מנציחה את הקיום החומרי. מכאן שתאווה היא גדול אויביה של ישות החיים; היא זו שגוררת את ישות החיים הטהורה ומשאירה אותה כבולה לעולם החומרי. כעס הוא גילוי של מידת הבערות; לכן המידות הנחותות מתבטאות בכעס ובתופעות דומות. מכאן שמי שמתרגל כללי חיים והתנהגות כמומלץ, ובמקום לגלוש לבערות מתעלה מלהיטות לטובות, ומפתח זיקה רוחנית — רק הוא ניצל מההידרדרות תולדת הכעס.

אישיות אלוה התרחב לרבים לצורך חדוותו הרוחנית שמתעצמת לעד. ישויות החיים הן חלקיק מאותה חדווה רוחנית; מכאן שהן ניחנות גם בעצמאות מזערית. אולם בשעה שהן מנצלות לרעה את עצמאותן, ורוח השירות שלהן הופכת לנטייה לעינוג חושים, הריהן נופלות בשבי התאווה. אלוהים ברא את העולם החומרי כדי לאפשר להן להגשים את נטיותיהן התאוותניות. מכל מקום, לנוכח תבוסתן בפעילותן התאוותנית הממושכת, הן מתחילות לחקור על מעמדן האמיתי.

הוֵדָאנְתַה-סֻוּתְרַה פותחת בחקירה כזו — אַתְהָאתוֹ בְּרַהְמַה-ג'יגְ'נָֿאסָא: חובתו של כל אחד לשאול על העליון. העליון מוסבר בשרימד בהאגותם כגַ'נְמָאדְי אַסְיַה יַתוֹ 'נְוַיָאד איתַרַתַשׂ צַ'ה, "הברהמן העליון הוא המקור לכול." מכאן שגם התאווה מקורה בעליון. ומכאן שגם תאווה וגם כעס יכולים להפוך לרוחניים כשהופכת התאווה לאהבת אלוהים, או לתודעת קרישנה — כלומר, כאשר רוצים הכול למען קרישנה. הַנוּמָאן, משרתו הגדול של ראמה, הצית בחמת זעם את עיר הזהב של רָאוַנַּה ושרפהּ לאפר, אלא שבמעשהו הפך לגדול הדְבֵקים. גם כאן, בבהגווד גיטה, קרישנה מעודד את ארג'ונה לכלות את חמתו באויביו למען סיפוקו של קרישנה. מכאן שאפילו תאווה וכעס, בשעה שמיושמים בתודעת קרישנה, הופכים מאויבים לידידים.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר