הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 43

בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 43

אֵוַםּ בּוּדְדְהֵהּ פַּרַםּ בּוּדְדְהְוָא  סַמְּסְתַבְּהְיָאתְמָאנַם אָתְמַנָא
גַ'הי שַׂתְרוּםּ מַהָא-בָּאהוֹ  קָאמַה-רֻוּפַּםּ דוּרָאסַדַם
אֵוַם—כך; בּוּדְדְהֵהּ—מהתבונה; פַּרַם—עליון; בּוּדְדְהְוָא—בהבינך; סַמְּסְתַבְּהְיַה—בייצבך; אָתְמָאנַם—את המיינד; אָתְמַנָא—בעזרת התבונה; גַ'הי—הרוֹג; שַׂתְרוּם—את האויב; מַהָא-בָּאהוֹ—הו גיבור-חיל; קָאמַה-רֻוּפַּם—בצורת תאווה; דוּרָאסַדַם—נורא.
תרגום
הו ארג'ונה גיבור-חיל, מי שמכיר את עצמו כנשגב מהחושים החומריים, מהמיינד ומהתבונה, חייב לייצב את תודעתו בעזרת תבונה רוחנית שקולה (תודעת קרישנה), ואז — בכוח רוחני — למגר אויב זה שאינו יודע שובעה, הידוע כתאווה.
התעמקות
הפרק השלישי של הבהגווד גיטה מוביל במישרין לתודעת קרישנה. הוא מלמד שהעצמי הוא משרת נצחי של אישיות אלוה, ושה"אין" המופשט אינו האמת העליונה. אין ספק שמי שחיים בקיום חומרי מושפעים מתאווה ומיצר ההשתלטות על משאבי הטבע החומרי. יצר ההשתלטות הזה והתשוקה לעינוג חושים הם גדולי אויביה של הנשמה המותנית. אלא שבכוחה של תודעת קרישנה לרסן את החושים החומריים, המיינד והתבונה. אין צורך לנטוש באופן פתאומי עבודה או חובות; פיתוח הדרגתי של תודעת קרישנה מרומם לנשגב ומחסן מפני השפעתם של המיינד והחושים החומריים. זאת באמצעות תבונה יציבה שמכוונת לעבר העצמי הטהור. זוהי תמצית הפרק השלישי. מי ששרוי בשלב בלתי בוגר של קיום חומרי, שום לימוד שכלתני ספקולטיבי, גם לא ניסיון מלאכותי לשלוט בחושים באמצעות תנוחות יוגה למיניהן, לא יקדמו אותו לעבר חיים רוחניים. עליו לתרגל תודעת קרישנה באמצעות התבונה הנעלה.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר