הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 9

בהגווד גיטה: פרק 3, פסוק 9

יַגְ'נָֿארְתְהָאת קַרְמַנּוֹ 'נְיַתְרַה  לוֹקוֹ 'יַםּ קארמה-בַּנְדְהַנַהּ
תַד-אַרְתְהַםּ קארמה קַוּנְתֵיַה  מוּקְתַה-סַנְֹגַהּ סַמָאצַ'רַה
יַגְ'נַֿה-אַרְתְהָאת—הנעשית למען יַגְ'נַֿה, או וישנו בלבד; קַרְמַנַּהּ—מאשר פעולה; אַנְיַתְרַה—אחרת; לוֹקַהּ—העולם; אַיַם—הזה; קארמה-בַּנְדְהַנַהּ—שעבוד בשל הפעולה; תַת-אַרְתְהַם—למענו; קארמה—את העבודה; קַוּנְתֵיַה—הו בן קוּנְתִי; מוּקְתַה-סַנְֹגַהּ—חופשי מהתרועעות; סַמָאצַ'רַה—בצע בשלמות.
תרגום
פעולה שנעשית כמִנחה לווישנו — יש לבצע. אלמלא כן, משעבדת הפעולה לעולם החומרי. הו בן קוּנְתִי, בצע לכן את החובות המוטלות עליך במטרה לספקו, ובדרך זו תהיה חופשי תמיד משעבוד.
התעמקות
עבודה הכרחית אפילו לעצם קיום הגוף החומרי. החובות המקצועיות שבהתאם למעמד החברתי ולאיכותו נקבעו כדי להגשים מטרה זו. יַגְ'נַֿה פירושה וישנו, או העלאת מנחה. מכאן שטקסי ההקרבה כולם נועדו לסיפוקו של וישנו. הוודות מורות: יַגְ'נֿוֹ וַי וישנוהּ. במילים אחרות, ביצוע הקרבות ושירות ישיר לווישנו מגשימים את אותה מטרה. לכן תודעת קרישנה תואמת כליל את תיאור היַגְ'נַֿה שבפסוק זה. גם חברת הוַרְנָּאשְׂרַמַה נועדה לספק את וישנו. וַרְנָּאשְׂרַמָאצָ'ארַוַתָא פּוּרוּשֵׁנַּה פַּרַהּ פּוּמָאן/ וישנור אָרָאדְהְיַתֵא (וישנו פּוּרָאנַּה 3.8.8).

על המעשים כולם להתבצע אפוא לסיפוקו של וישנו, כי כל פעולה אחרת בעולם החומרי אינה אלא מקור לשעבוד. אחרי הכול, מעשה טוב, כמו מעשה רע, שניהם גוררים תגובות, וכל תגובה משעבדת. מכאן שיש לפעול בתודעת קרישנה למען סיפוקו של קרישנה (או וישנו), ומי שפועל כך נחשב לבן-חורין. זו האמנות הגדולה של פעילות, אלא שבראשיתה היא מצריכה הדרכה מיומנת מאוד. הדרכה כזו נמצא אצל דָבֵק מיומן, או במישרין בהוראותיו של קרישנה (שעל-פיהן פעל ארג'ונה). אל לו לדבר להיעשות למען עינוג חושים, אלא לסיפוקו של קרישנה. תרגול כזה מציל מהתגובות למעשים, ומרומם בהדרגה לשירות אוהב ונשגב לאל, וזו הדרך היחידה לממלכת אלוהים.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר