הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 4, פסוק 1

בהגווד גיטה: פרק 4, פסוק 1

שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה
אימַםּ ויוַסְוַתֵא יוֹגַםּ  פְּרוֹקְתַוָאן אַהַם אַוְיַיַם
ויוַסְוָאן מַנַוֵא פְּרָאהַה  מַנוּר איקְשְׁוָאקַוֵא 'בְּרַוִית
שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה—אישיות אלוה העילאי אמר; אימַם—הזה; ויוַסְוַתֵא—לאל השמש; יוֹגַם—את המדע של היחסים עם העליון; פְּרוֹקְתַוָאן—הוריתי; אַהַם—אני; אַוְיַיַם—בלתי נכחד; ויוַסְוָאן— ויוַסְוָאן (שמו של אל השמש); מַנַוֵא—לאבי האנושות (ששמו וַיְוַסְוַתַה); פְּרָאהַה—אמר; מַנוּהּ—אבי האנושות; איקְשְׁוָאקַוֵא—למלך איקְשְׁוָאקוּ; אַבְּרַוִית—אמר.
תרגום
אישיות אלוה, שְׂרִי קרישנה, אמר: אני הוריתי מדע בלתי נכחד זה של יוגה לאל השמש, ויוַסְוָאן, ויוַסְוָאן הורה אותו למַנוּ, אבי האנושות, ומַנוּ הורה אותו לאיקְשְׁוָאקוּ.
התעמקות
אלו הן תולדותיה של הבהגווד גיטה; היא נמסרה בימי קדם לשליטי הכוכבים כולם, החל מכוכב השמש. מלכי הכוכבים תפקידם לגונן על התושבים, וכדי למשול בהם ולגונן עליהם מפני השעבוד לתאווה, עליהם לדעת את מדע הבהגווד גיטה. חיי אדם נועדו לפיתוח ידע רוחני, שהוא הבנת היחסים הנצחיים עם אישיות אלוה. מכאן שחובתם של שליטי המדינות והכוכבים להורות מסר זה לאזרחים באמצעות חינוך, תרבות והתמסרות לאלוהים. במילים אחרות, הם אמורים להפיץ את המדע של תודעת קרישנה. על בסיס המדע החשוב הזה יוכלו האנשים לבחור בנתיב ההצלחה, ולנצל כראוי את ההזדמנות המיוחדת שבגוף אנוש.

בעידן זה אל השמש ידוע כויוַסְוָאן, מלך השמש. השמש היא מקור כל הכוכבים שבמערכת השמש. בבְּרַהְמַה-סַמְּהיתָא (5.52) נאמר:

יַץ'-צַ'קְשׁוּר אֵשַׁה סַויתָא סַקַלַה-גְרַהָאנָּאםּ

  רָאגָ'א סַמַסְתַה-סוּרַה-מֻוּרְתיר אַשֵׂשַׁה-תֵגָ'אהּ

יַסְיָאגְ'נַֿיָא בְּהְרַמַתי סַמְבְּהְרּיתַה-קָאלַה-צַ'קְרוֹ

  גוֹוינְדַם אָדי-פּוּרוּשַׁםּ תַם אַהַםּ בְּהַגָ'אמי

ברהמה אומר, "הנני סוגד לאישיות אלוה, גוֹוינְדַה (קרישנה). הוא האישיות המקורית, שלפקודתו נמלא השמש, מלך הכוכבים כולם, באון וחום אדירים. השמש מייצג את עינו של אלוהים ונע במסלולו לפקודתו."

השמש הוא מלך כל הכוכבים ומספק להם חום ואור. מושל בו אל השמש (שכיום הוא ויוַסְוָאן). השמש סובב במסלולו לפקודתו של קרישנה, וקרישנה בחר בויוַסְוָאן להיות תלמידו הראשון במדע הבהגווד גיטה. הגיטה אינה חיבור ספקולטיבי שנועד לשמש במה לדעותיהם של מלומדים ארציים חסרי חשיבות, אלא ספר שמהווה את פסגת הידע עוד משחר ימי העולם.

המַהָאבְּהָארַתַה (שָׂאנְתי-פַּרְוַה 348.51-52) מגולל את תולדות הגיטה:

תְרֵתָא-יוּגָאדַוּ צַ'ה תַתוֹ  ויוַסְוָאן מַנַוֵא דַדַוּ

מַנוּשׂ צַ'ה לוֹקַה-בְּהְרּיתְי-אַרְתְהַםּ  סוּתָאיֵקְשְׁוָאקַוֵא דַדַוּ

איקְשְׁוָאקוּנָּא צַ'ה קַתְהיתוֹ  וְיָאפְּיַה לוֹקָאן אַוַסְתְהיתַהּ

"בראשית עידן תְרֵתָא-יוּגַה מסר ויוַסְוָאן את מדע היחסים עם העליון למַנוּ. מַנוּ, אבי המין האנושי, העבירו לבנו, איקְשְׁוָאקוּ מַהָארָאגַ'ה, שמלך על כדור הארץ, והיה אבי שושלת רַגְהוּ, שאחר כך הופיע בה שְׂרִי רָאמַצַ'נְדְרַה. מכאן שהבהגווד גיטה קיימת בחברה האנושית מזמנו של מַהָארָאגַ'ה איקְשְׁוָאקוּ."

כיום עברנו כבר 5,000 שנה מקַלי-יוּגַה, שנמשכת 432,000 שנה. לפניה היתה דְוָאפַּרַה-יוּגַה (800,000 שנה), ולפניה תְרֵתָא-יוּגה (1,200,000 שנה). מכאן שבערך לפני 2,005,000 שנה אמר מַנוּ את הבהגווד גיטה לתלמידו ובנו, מַהָארָאגַ'ה איקְשְׁוָאקוּ, מלך כדור הארץ. חייו של מַנוּ הנוכחי נמשכים כ-305,300,000 שנה, שמהן עברו כבר 120,400,000 שנה. אם נניח שקרישנה אמר את הגיטה לתלמידו, ויוַסְוָאן, לפני הולדתו של מַנוּ, הרי שבהערכה גסה, היא נאמרה לפחות לפני 120,400,000 שנה; מכאן שבחברה האנושית היא ידועה כבר כשני מיליון שנה. לפני חמשת אלפים שנה שב האל ואמר אותה לארג'ונה. זוהי הערכה גסה של תולדות הגיטה, על-פי הגיטה עצמה, ולפי גרסת דוברה, שְׂרִי קרישנה. הבהגווד גיטה נאמרה לאל-השמש ויוַסְוָאן, כיוון שגם הוא קְשַׁתְרייַה ואבי כל הקְשַׁתְרייות שבשושלת השמש, הסֻוּרְיַה-וַמְּשַׂה. הבהגווד גיטה אינה שונה מהוודות, שהרי נאמרה בידי אישיות אלוה. מכאן שהידע שהיא מכילה הוא אַפַּוּרוּשֵׁיַה, כלומר על-אנושי. מאחר שהוראות הוודות מתקבלות כפי שהן, ללא פרשנות אנושית ארצית, הרי שאין גם לפרש את הגיטה, אלא לקבלה כפי שהיא. שיפרשו להם הפולמסנים והמתנצחים הארציים את הגיטה כלבבם, אלא שספריהם אינם בהגווד גיטה כפי שהיא. את הבהגווד גיטה צריך לקבל כפי שהיא, דרך שושלת המורים; כאן מתואר שהאל אמר אותה לאל-השמש, הלה אמר אותה לבנו מַנוּ, ומַנוּ אמר אותה לבנו איקְשְׁוָאקוּ.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר