הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 4, פסוק 13

בהגווד גיטה: פרק 4, פסוק 13

צָ'אתוּר-וַרְנְּיַםּ מַיָא סְרּישְׁטַםּ  גוּנַּה-קארמה-ויבְּהָאגַשַׂהּ
תַסְיַה קַרְתָארַם אַפּי מָאםּ  וידְדְהְי אַקַרְתָארַם אַוְיַיַם
צָ'אתוּהּ-וַרְנְּיַם—ארבע מחלקות החברה האנושית; מַיָא—בידי; סְרּישְׁטַם—נוצרו; גוּנַּה—התכונות; קארמה—העבודה; ויבְּהָאגַשַׂהּ—על פי; תַסְיַה—של זה; קַרְתָארַם—היוצר; אַפּי—אף על פי; מָאם—שאני; וידְדְהי—דע; אַקַרְתָארַם—איני העושה; אַוְיַיַם—בלתי משתנה.
תרגום
ארבע מחלקות החברה האנושית נוצרו בידי בהתאם לשלוש מידות הטבע החומרי והעבודה המיוחסת להן. ואף שאני הוא יוצרה של שיטה זו, דע כי איני העושה, שהרי איני משתנה.
התעמקות
האל בורא הכול; הכול נוצר ממנו, הכול מתקיים בו, ולאחר החורבן, הכול שוכן בו. מכאן שהוא גם יוצר ארבע המחלקות החברתיות, החל במעמד המשכילים. אלה נקראים באופן טכני בְּרָאהְמַנּים, על היותם שרויים במידת הטוֹבוּת. המעמד השני הוא מעמד המינהל. בני מעמד זה נקראים קְשַׁתְרייות ושרויים במידת הלהיטות. אנשי המסחר נקראים וַיְשְׂיות ושרויים בעירוב של מידות הלהיטות והבערות, והשֻׂוּדְרות, מעמד הפועלים, שרויים במידת הבערות. אולם אף שקרישנה ברא את ארבע המחלקות החברתיות הללו, הוא אינו משתייך לאף אחת מהן, שהרי אינו אחת מן הנשמות המותנות שמרכיבות את החברה האנושית. החברה האנושית אינה שונה בעיקרה מחברת חיות. האל ברא את המחלקות הנזכרות לעיל לצורך פיתוח שיטתי של תודעת קרישנה, כלומר, כדי לרומם את האדם ממצבו החייתי. נטייתו של אדם לעבודה מסוימת נקבעת על-פי מידות הטבע שחוברות לו. הפרק השמונה-עשר של ספר זה מסביר את מאפייניהן של המידות הללו בתחומי החיים השונים. מכל מקום, מי שמודע לקרישנה נעלה אפילו מברהמנה. הבְּרָאהְמַנּים אמורים אמנם לדעת על אודות הברהמן, האמת המוחלטת, אלא שרובם מתוודעים רק להיבט הברהמן הבלתי אישי של שְׂרִי קרישנה. אדם מודע לקרישנה, הנקרא וַיְשְׁנַּוַה, הוא מי שעבר את גבולות ידיעתו של הברהמנה, ויודע על אודות אישיות אלוה העליון, שְׂרִי קרישנה. תודעת קרישנה כוללת ידע על התגלויותיו המוחלטות של קרישנה כגון ראמה, נְרּיסימְּהַה, וַרָאהַה וכו'. ממש כשם שקרישנה נשגב לחלוקה החברתית, גם מי שמודע לו נשגב לחלוקות כולן — החברתיות, הלאומיות או המיניות.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר