הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 4, פסוק 17

בהגווד גיטה: פרק 4, פסוק 17

קַרְמַנּוֹ הְי אַפּי בּוֹדְדְהַוְיַםּ  בּוֹדְדְהַוְיַםּ צַ'ה ויקַרְמַנַּהּ
אַקַרְמַנַּשׂ צַ'ה בּוֹדְדְהַוְיַםּ  גַהַנָא קַרְמַנּוֹ גַתיהּ
קַרְמַנַּהּ—פעולה; הי—אכן; אַפּי—גם; בּוֹדְדְהַוְיַם—יש להבין; בּוֹדְדְהַוְיַם—יש להבין; צַ'ה—גם; ויקַרְמַנַּהּ—פעולה אסורה; אַקַרְמַנַּהּ—אי פעולה; צַ'ה—גם; בּוֹדְדְהַוְיַם—יש להבין; גַהַנָא—קשה להבנה; קַרְמַנַּהּ—של הפעולה; גַתיהּ—דרך.
תרגום
מורכבות המעשים קשה מאוד להבנה. על כן חייב אדם לדעת כראוי מהי פעולה, מהי פעולה אסורה ומהי אי-פעולה.
התעמקות
מי שמבקש ברצינות להשתחרר משעבוד חומרי, חייב להתמצא בהבחנות הללו שבין פעולה, אי-פעולה ופעולה אסורה. לימוד ההיבטים הללו של פעולה, תגובה ופעולה שלילית הוא חשוב מאוד ואף מסובך מאוד. תודעת קרישנה ופעילות בהתאם לאורחותיה השונות — הבנתן אפשרית רק על-ידי לימוד היחסים עם העליון; כלומר, מי שהיטיב ללמוד את אלה, יודע שישות החיים היא משרתת נצחית של אלוהים ומכאן שעליה לפעול בתודעת קרישנה. הבהגווד גיטה כולה מכוונת למסקנה זו. כל מסקנה אחרת, שסותרת תודעה כזו ואת הפעילות שחוברת לה, היא ויקארמה, כלומר פעילות אסורה. אפשר להבין את זה רק על-ידי התרועעות עם בני סמכא בתודעת קרישנה, כי רק מהם אפשר ללמוד את הסוד; לימוד כזה הוא כמו לימוד מהאל במישרין. מכל מקום, ללא סיועם של בני-סמכא, אפילו הפיקח באדם יתבלבל.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר